Help for English

Good King Wenceslas

ALL LEVELS Vydáno dne 08.12.2010

Anglická vánoční koleda o Svatém Václavovi. Text je doplněn českým překladem.Good King Wenceslas

Good King Wenceslas

Good King Wenceslas looked out TTT *1
On the feast of Stephen TTT *2
When the snow lay round about TTT *3
Deep and crisp and even TTT *4
Brightly shone the moon that night TTT *5
Though the frost was cruel TTT *6
When a poor man came in sight TTT *7
Gath'ring winter fuel TTT *8

“Hither, page, and stand by me TTT *9
If thou know'st it, telling TTT *10
Yonder peasant, who is he? TTT *11
Where and what his dwelling?” TTT *12
“Sire, he lives a good league hence TTT *13
Underneath the mountain TTT *14
Right against the forest fence TTT *15
By Saint Agnes' fountain.” TTT *16

“Bring me flesh and bring me wine TTT *17
Bring me pine logs hither TTT *18
Thou and I shall see him dine TTT *19
When we bear them thither.” TTT *20
Page and monarch forth they went TTT *21
Forth they went together TTT *22
Through the rude wind's wild lament TTT *23
And the bitter weather TTT *24

“Sire, the night is darker now TTT *25
And the wind blows stronger TTT *26
Fails my heart, I know not how, TTT *27
I can go no longer.” TTT *28
“Mark my footsteps, my good page TTT *29
Tread thou in them boldly TTT *30
Thou shalt find the winter's rage TTT *31
Freeze thy blood less coldly.” TTT *32

In his master's steps he trod TTT *33
Where the snow lay dinted TTT *34
Heat was in the very sod TTT *35
Which the Saint had printed TTT *36
Therefore, Christian men, be sure TTT *37
Wealth or rank possessing TTT *38
Ye who now will bless the poor TTT *39
Shall yourselves find blessing TTT *40


Words by John Mason Neale (1853), music traditional (13th century).
Performed by Courtney Collins. Used with permission.


Slovní zásobu z této písně si můžete nastudovat a procvičit zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: Good King Wenceslas

Překlad:
 1. Dobrý král Václav pohlédl ven
 2. v den Svatého Štěpána
 3. kdy sníh ležel všude kolem
 4. hluboký a zmrzlý a rovný
 5. Jasně zářil v ten večer měsíc
 6. ač byl krutý mráz
 7. když se objevil chudý muž
 8. který sbíral dříví na otop
 9. Sem, páže, a stůj při mě
 10. Pakliže to víš, pověz mi
 11. Támhleten poddaný, kdo je to?
 12. Kde a jaký je jeho příbytek?
 13. Pane, on žije pěkný kus cesty odsud
 14. pod horou
 15. hned vedle ohrady u lesa
 16. u pramene Svaté Ágnes
 17. Přines mi maso a přines víno
 18. přines sem borové špalky
 19. Ty a já ho uvidíme jíst
 20. až je tam doneseme
 21. Panoš a vladař vyšli ven
 22. vyšli ven spolu
 23. skrz divoké naříkání krutého větru
 24. a mrazivého počasí
 25. Sire, noc je nyní temnější
 26. a vítr fouká silněji
 27. Už nemůžu, nevím jak
 28. nemohu už dál
 29. Běž v mých stopách, můj dobrý páže
 30. šlapej v nich směle
 31. uvidíš, že běsnění zimy
 32. bude tvou krev mrazit méně
 33. ve šlépějích svého pána šel
 34. tam, kde sníh byl již sešláplý
 35. a horko bylo v půdě
 36. ve které světec zanechal stopu
 37. Proto, křesťané, buďte si jisti
 38. vy, kteří máte bohatství a postavení
 39. Vy, kdo nyní budete žehnat chudým
 40. sami naleznete požehnání


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Do You Hear What I Hear

Americká vánoční koleda doplněná českým překladem.
ALL LEVELS

Let it Snow!

Další známý americký vánoční hit.
ALL LEVELS

Have Yourself a Merry Little Christmas

Vánoční písnička k poslechu doplněná textem a českým překladem.
Copyright info:

Performed by Courtney Collins. Used with permission.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Good King Wenceslas 7 18990 Od Aal poslední příspěvek
před 13 lety