Help for English

R.E.M. - Mine Smell Like Honey

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2010

Words from REM's song Mine Smell Like Honey 
dare - vyhecovat, vyzvat (někoho k něčemu)
BrE
/'deə/ Přehrát
AmE
/'der/ Přehrát

verb - to challenge someone to do something, to make someone prove that they are brave enough to do something

dig
dig - kopat (do země)
BrE
/'dɪg/ Přehrát
AmE
/'dɪg/ Přehrát

verb - to make a hole in the ground using a spade, a pickaxe etc.

 
expect - očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím)
BrE
/ɪks'pekt/ Přehrát
AmE
/ɪks'pekt/ Přehrát

verb - to believe that something will happen because it seems likely

 
fairground - zábavní park, lunapark, pouť
BrE
/'feəgraʊnd/ Přehrát
AmE
/'fergraʊnd/ Přehrát

noun - an amusement park

fall
fall - pád, úpadek
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

noun - a drop

 
final - závěrečný, konečný
BrE
/'faɪnl/ Přehrát
AmE
/'faɪnl/ Přehrát

adjective - to last, coming at the end of something

 
fruit - plody (přeneseně)
BrE
/'fru:t/ Přehrát
AmE
/'fru:t/ Přehrát

noun - the product or consequence of what you have done

 
grain - textura, vzorek
BrE
/'greɪn/ Přehrát
AmE
/'greɪn/ Přehrát

noun - the pattern of threads or lines seen on a piece of fabric, wood etc.

hole
hole - díra, otvor
BrE
/'həʊl/ Přehrát
AmE
/'hoʊl/ Přehrát

noun - an opening, an empty space in something

honey
honey - med
BrE
/'hʌni/ Přehrát
AmE
/'hʌni/ Přehrát

noun - the sweet substance that is produced by bees

 
lead - vést (někam), směřovat (někam)
BrE
/'li:d/ Přehrát
AmE
/'li:d/ Přehrát

verb - to go in the direction (e.g. a road, exit etc.)

 
pattern - vzorek (např. ozdobný), vzorec (např. ozdobný)
BrE
/'pætən/ Přehrát
AmE
/'pæt̬ərn/ Přehrát

noun - an arrangement of symbols, pictures, shapes, lines etc.

 
pavement - dláždění, dlažba
BrE
/'peɪvmənt/ Přehrát
AmE
/'peɪvmənt/ Přehrát

noun - a surface made up of flat stones

 
praise - chvála, pochvala
BrE
/'preɪz/ Přehrát
AmE
/'preɪz/ Přehrát

noun - words that say that someone has done something well

 
prediction - předpověď, odhad, prognóza, předvídání
BrE
/prə'dɪkʃən/ Přehrát
AmE
/prə'dɪkʃən/ Přehrát

noun - a statement that says what will happen in the future

 
shout - křičet, řvát, hulákat
BrE
/'ʃaʊt/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊt/ Přehrát

verb - to speak very loudly, e.g. at somebody who is far from you etc.

 
smell - vonět
BrE
/'smel/ Přehrát
AmE
/'smel/ Přehrát

verb - to produce an odour

 
steep - prudký, příkrý
BrE
/'sti:p/ Přehrát
AmE
/'sti:p/ Přehrát

adjective - rising or falling quickly (e.g. a slope)

track
track - stopovat, jít po stopách
BrE
/'træk/ Přehrát
AmE
/'træk/ Přehrát

verb - to find and follow the marks left by a vehicle, person, animal etc.

 
trail - stopa (např. pachová)
BrE
/'treɪl/ Přehrát
AmE
/'treɪl/ Přehrát

noun - smell left behind by something, such as an animal

 
weave - vzor (v pletení)
BrE
/'wi:v/ Přehrát
AmE
/'wi:v/ Přehrát

noun - the pattern of threads in a piece of fabricPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

WOULD LIKE (dal bych si, rád bych)

V dnešním článku začátečníky seznámíme s užitečnou kombinací sloves WOULD a LIKE.

ELEMENTARY

WOULD LIKE (cvičení)

Umíte správně používat spojení WOULD LIKE?
PRE-INTERMEDIATE

Otázky: look, look like, be like...

Otestujte si, zda umíte správně pokládat záludné otázky se slovíčky LOOK a LIKE.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář