Help for English

Čím..., tím... (The..., the...)

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.07.2019

Umíte vyjádřit například spojení ‘čím dříve, tím lépe’ nebo ‘čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš’? (upravený článek z roku 2011)Čím…, tím… (The…, the…)

Stupňování přídavných jmen už asi znáte. Pokud ne, stačí kliknout v záhlaví tohoto článku na sekci stupňování, do které patří i tento článek. České spojení ‘čím…, tím…’ je vlastně také forma stupňování. Dnes vám ukážeme, jak toto spojení vyjádřit anglicky.

Začněme nějakou obecnou informací, třeba:

  • When it's warm, I'm happy. TTT

Nyní si větu můžeme převést do druhého stupně:

  • When it's warmer, I'm happier. TTT

Pokud chceme vyjádřit příčinu a důsledek, můžeme říct následující:

The warmer it is, the happier I am.
Čím je tepleji, tím jsem šťastnější.

Pozor! Zde nelze použít zkrácení tvary:
The warmer it's, the happier I'm.

Základní struktura dnešního gramatického jevu se dá jednoduše vyjádřit takto:

Ano, před druhým stupněm je opravdu určitý člen, který je navíc nejdůležitější součástí této vazby. Proto se o této gramatice občas hovoří jako o spojení “the…, the…”.

Pojďme si nyní ukázat několik příkladů:

The warmer it is, the better I feel. TTT
The colder it is, the worse I feel. TTT
The older you are, the wiser you become. TTT
The warmer the weather is, the better I like it. TTT

Výše zmíněné věty patří do kategorie ‘obecná pravda’, proto jsou v přítomném čase. Pokud jde o vyjádření budoucnosti, první věta se chová jako vedlejší časová či podmínková, proto je vždy v přítomném čase. Hlavní věta pak vyjadřuje budoucí čas:

The sooner we start, the sooner we will finish. TTT
The faster he runs, the sooner he will reach the house. TTT

Můžete samozřejmě vyjadřovat i děje v minulosti:

The longer I waited, the angrier I got. TTT
The darker the clouds were, the faster we ran towards the house. TTT

Čím víc…, tím víc…

Zatím jsme měli věty, kde se vždy objevoval druhý stupeň přídavného jména. Můžete se však také setkat se spojením “the more…, the more…”, která vyjadřuje “čím víc…, tím víc…”.

The more people you invite, the more food you'll have to prepare. TTT
The more he drank, the more beautiful she became. TTT
The more she talked, the more confused I was. TTT
The more I thought about it, the more frightened I got. TTT

Pochopitelně lze kombinovat běžný druhý stupeň a ‘the more’:

The harder you study, the more you learn. TTT
The harder you study, the more you will learn. TTT
The harder I studied, the more I learned. TTT

Pozn.: Můžete samozřejmě říct i opak (the less/fewer):

The less I know about her problems, the happier I will be. TTT
The fewer people come, the more food there will be for us. TTT

Pozor na slovosled

U složitějších vět mají studenti často problém se správným slovosledem:

The more you invite people, the more you'll have to prepare food.
The more people you invite, the more food you'll have to prepare.

The more she talked, the more I was confused.
The more she talked, the more confused I was.

Studenti zde občas používají inverzi, což je špatně:

The more did she talk, the more confused was I.
The more talked she, the more confused was I.
The more she talked, the more confused I was.

Vynechání slovesa ‘být’

Pokud je v této vazbě sloveso ‘být’, můžete ho jednoduše vynechat:

The warmer the weather is, the better I like it. TTT
The warmer the weather, the better I like it. TTT

The older the boy is, the bigger the problems are. TTT
The older the boy, the bigger the problems. TTT

Pozn.: Všimněte si, že v poslední větě máte stavbu The… the…, the… the….

Vynechání podmětu a přísudku

Běžné je také vynechání podmětu a přísudku, pokud je kontext jasný.

The sooner you come, the better. TTT
The sooner you bring it, the better. TTT
The sooner, the better. TTT

The spicier the food is, the better. TTT
The spicier, the better. TTT

The less he knows about it, the better. TTT
The less, the better. TTT

The more I know about the problem, the better. TTT
The more, the better. TTT

The more people come, the merrier the party will be. TTT
The more, the merrier. TTT

Závěr

Možná jste už narazili někdy v textu na určitý člen the před druhým stupněm přídavného jména. Možná vás to překvapilo, vždyť jste určitý člen znali pouze ve spojení s třetím stupněm. Je to velice užitečný gramatický jev, ale jelikož nezapadá do klasické sekce ‘stupňování’, studenti se o něm mnohdy nedozví.

Pamatujte si také, že může jít jak o krátká spojení (the more, the better), tak i o spojení velice dlouhá. Pokud tedy uvidíte na začátku věty určitý člen a za ním druhý stupeň přídavného jména, můžete si být téměř jisti, že v takovém souvětí narazíte na the s druhým stupněm ještě jednou.

Nyní si můžete otestovat, zda jste pochopili vše správně.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
PRE-INTERMEDIATE

AT THIS TIME vs. AT THAT TIME vs. AT THE TIME

Umíte správně používat slovíčko TIME a ukazovací zájmena? Studenti zde totiž často chybují.
ELEMENTARY

Podstatné jméno TIME

Je podstatné jméno TIME počitatelné či nepočitatelné? Jaký je rozdíl mezi IN TIME a ON TIME? Co znamenají další předložkové vazby s TIME?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Čím..., tím... (The..., the...) 20 29853 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 7 lety