Help for English

Čím..., tím... (The..., the...)

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.07.2019

Umíte vyjádřit například spojení ‘čím dříve, tím lépe’ nebo ‘čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš’?Čím…, tím… (The…, the…)

Stupňování přídavných jmen už asi znáte. Pokud ne, stačí kliknout v záhlaví tohoto článku na sekci stupňování, do které patří i tento článek. České spojení ‘čím…, tím…’ je vlastně také forma stupňování. Dnes vám ukážeme, jak toto spojení vyjádřit anglicky.

Začněme nějakou obecnou informací, třeba:

 • When it's warm, I'm happy. TTT *1

Nyní si větu můžeme převést do druhého stupně:

 • When it's warmer, I'm happier. TTT *2

Pokud chceme vyjádřit příčinu a důsledek, můžeme říct následující:

The warmer it is, the happier I am.
Čím je tepleji, tím jsem šťastnější.

Pozor! Zde nelze použít zkrácení tvary:
The warmer it's, the happier I'm.

Základní struktura dnešního gramatického jevu se dá jednoduše vyjádřit takto:

Ano, před druhým stupněm je opravdu určitý člen, který je navíc nejdůležitější součástí této vazby. Proto se o této gramatice občas hovoří jako o spojení “the…, the…”.

Pojďme si nyní ukázat několik příkladů:

The warmer it is, the better I feel. TTT *3
The colder it is, the worse I feel. TTT *4
The older you are, the wiser you become. TTT *5
The warmer the weather is, the better I like it. TTT *6

Výše zmíněné věty patří do kategorie ‘obecná pravda’, proto jsou v přítomném čase. Pokud jde o vyjádření budoucnosti, první věta se chová jako vedlejší časová či podmínková, proto je vždy v přítomném čase. Hlavní věta pak vyjadřuje budoucí čas:

The sooner we start, the sooner we will finish. TTT *7
The faster he runs, the sooner he will reach the house. TTT *8

Můžete samozřejmě vyjadřovat i děje v minulosti:

The longer I waited, the angrier I got. TTT *9
The darker the clouds were, the faster we ran towards the house. TTT *10

Čím víc…, tím víc…

Zatím jsme měli věty, kde se vždy objevoval druhý stupeň přídavného jména. Můžete se však také setkat se spojením “the more…, the more…”, která vyjadřuje “čím víc…, tím víc…”.

The more people you invite, the more food you'll have to prepare. TTT *11
The more he drank, the more beautiful she became. TTT *12
The more she talked, the more confused I was. TTT *13
The more I thought about it, the more frightened I got. TTT *14

Pochopitelně lze kombinovat běžný druhý stupeň a ‘the more’:

The harder you study, the more you learn. TTT *15
The harder you study, the more you will learn. TTT *16
The harder I studied, the more I learned. TTT *17

Pozn.: Můžete samozřejmě říct i opak (the less/fewer):

The less I know about her problems, the happier I will be. TTT *18
The fewer people come, the more food there will be for us. TTT *19

Pozor na slovosled

U složitějších vět mají studenti často problém se správným slovosledem:

The more you invite people, the more you'll have to prepare food.
The more people you invite, the more food you'll have to prepare.

The more she talked, the more I was confused.
The more she talked, the more confused I was.

Studenti zde občas používají inverzi, což je špatně:

The more did she talk, the more confused was I.
The more talked she, the more confused was I.
The more she talked, the more confused I was.

Vynechání slovesa ‘být’

Pokud je v této vazbě sloveso ‘být’, můžete ho jednoduše vynechat:

The warmer the weather is, the better I like it. TTT *20
The warmer the weather, the better I like it. TTT *21

The older the boy is, the bigger the problems are. TTT *22
The older the boy, the bigger the problems. TTT *23

Pozn.: Všimněte si, že v poslední větě máte stavbu The… the…, the… the….

Vynechání podmětu a přísudku

Běžné je také vynechání podmětu a přísudku, pokud je kontext jasný.

The sooner you come, the better. TTT *24
The sooner you bring it, the better. TTT *25
The sooner, the better. TTT *26

The spicier the food is, the better. TTT *27
The spicier, the better. TTT *28

The less he knows about it, the better. TTT *29
The less, the better. TTT *30

The more I know about the problem, the better. TTT *31
The more, the better. TTT *32

The more people come, the merrier the party will be. TTT *33
The more, the merrier. TTT *34

Závěr

Možná jste už narazili někdy v textu na určitý člen the před druhým stupněm přídavného jména. Možná vás to překvapilo, vždyť jste určitý člen znali pouze ve spojení s třetím stupněm. Je to velice užitečný gramatický jev, ale jelikož nezapadá do klasické sekce ‘stupňování’, studenti se o něm mnohdy nedozví.

Pamatujte si také, že může jít jak o krátká spojení (the more, the better), tak i o spojení velice dlouhá. Pokud tedy uvidíte na začátku věty určitý člen a za ním druhý stupeň přídavného jména, můžete si být téměř jisti, že v takovém souvětí narazíte na the s druhým stupněm ještě jednou.

Překlad:
 1. Když je teplo, jsem šťastný.
 2. Když je tepleji, jsem šťastnější.
 3. Čím je tepleji, tím se cítím lépe.
 4. Čím je chladněji, tím se cítím hůř.
 5. Čím jsi starší, tím jsi moudřejší.
 6. Čím je teplejší počasí, tím ho mám raději.
 7. Čím dříve začneme, tím dříve skončíme.
 8. Čím rychleji poběží, tím dřív doběhne k tomu domu (dosáhne ten dům).
 9. Čím déle jsem čekal, tím jsem byl více naštvaný.
 10. Čím tmavší byly mraky, tím rychleji jsme běželi směrem k domu.
 11. Čím víc lidí pozveš, tím víc jídla budeš muset připravit.
 12. Čím víc pil, tím se stávala krásnější.
 13. Čím více mluvila, tím více jsem byl zmaten.
 14. Čím více jsem o tom přemýšlel, tím více jsem byl vystrašený.
 15. Čím více se učíš, tím více se toho naučíš. (obecná pravda)
 16. Čím více se budeš učit, tím více se toho naučíš.
 17. Čím více jsem studoval, tím více jsem se naučil.
 18. Čím méně budu vědět o jejích problémech, tím budu šťastnější.
 19. Čím méně přijde lidí, tím více jídla tam pro nás bude.
 20. Čím je teplejší počasí, tím ho mám raději.
 21. Čím je teplejší počasí, tím ho mám raději.
 22. Čím je ten chlapec starší, tím jsou větší problémy. (s výchovou)
 23. Čím je ten chlapec starší, tím jsou větší problémy. (s výchovou)
 24. Čím dřív přijdeš, tím lépe.
 25. Čím dřív to přineseš, tím lépe.
 26. Čím dřív, tím lépe.
 27. Čím je to jídlo ostřejší, tím lépe.
 28. Čím ostřejší, tím lépe.
 29. Čím méně o tom ví, tím lépe.
 30. Čím méně, tím lépe.
 31. Čím více vím o tom problému, tím lépe.
 32. Čím více, tím lépe.
 33. Čím více přijde lidí, tím veselejší ten večírek bude.
 34. Čím více, tím veselejší. – Toto je velice časté a zaběhnuté spojení.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: ALL nebo WHOLE?

Dělá vám potíže rozlišit mezi těmito anglickými slovíčky? Kdy se které používá? Podívejme se na ně společně v tomto článku.
PRE-INTERMEDIATE

Quiz: The Lord of the Rings Trivia (basic)

Vítám vás v prvním díle série kvízů, která postupně prověří nejen vaši znalost této literární perly, ale i angličtiny!
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Čím..., tím... (The..., the...) 20 34552 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety