Help for English

Časová souslednost (tabulka)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.02.2011

Máte problémy s posunem časů u nepřímé řeči? Dnes nabízíme dvě barevné tabulky, které si můžete pohodlně vytisknout.Časová souslednost (tabulka)

Dnešní gramatický jev může nést následující označení:

  • časová souslednost
  • nepřímá řeč
  • indirect speech
  • reported speech

Dochází zde často k určité změně času ve větě, která je ‘reportována’. Z přímé řeči se mění na řeč nepřímou.

Některým studentům dělá tento posun problémy, proto dnes nabízíme dvě přehledné tabulky, které mohou použít jako pomůcku, pokud si posunem nebudou jisti. Tabulky nabízíme celkem dvě: jednodušší (tabulka na výšku o jednom sloupci) a podrobnější (tabulka o dvou částech na šířku).

Vždy se jedná o formát A4 a po kliknutí na tabulku se vám otevře soubor PDF, který si pak můžete pohodlně vytisknout.

Druhou (podrobnější) tabulku si můžete uprostřed přeložit, vložit papírovou čtvrtku a slepit. Získáte tak přehlednou kartičku s podrobnějšími informacemi o souslednosti časové. Nejvíce rozdílů oproti první tabulce je v sekci ‘modální slovesa’.

O časové souslednosti si můžete více přečíst v samostatných článcích:

Nepřímá řeč 1
Nepřímá řeč 2

Můžete se také otestovat:

Cvičení: Nepřímá reč

Nezapomeňte také na to, že posun časů není vždy nutný. Pokud totiž ‘reportovaná’ informace stále trvá, může věta zůstat v původním čase:

He said: “I like apples

He said that he liked apples. časový posun
He said that he likes apples. nemusí docházet k posunu


Podobných tabulek nabízíme celou řadu. Více najdete zde. Hodit se mohou i záložky, které hledejte zde.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepřímá řeč (1)

Základní principy tvoření nepřímé řeči v angličtině, především pro oznamovací věty. Podrobné vysvětlení celé gramatiky doplněné spoustou příkladů.

INTERMEDIATE

Test: Nepřímá řeč (1)

Vyberte ze čtyř možností tu, pomocí které lze přímou řeč převést na nepřímou.

INTERMEDIATE

Nepřímá řeč - cvičení

Procvičte si aspekty nepřímé řeči – například příslovečná určení, zájmena atp.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Časová souslednost (tabulka) 12 70502 Od pavolvasko25 poslední příspěvek
před 13 lety