Help for English

Spring garden (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.05.2011

Jarní zahrada – slovní zásoba.apple tree
apple tree - jabloň
BrE
/'æplˌtri:/ Přehrát
AmE
/'æplˌtri:/ Přehrát

noun - the tree on which apples grow

apricot tree
apricot tree - meruňka (strom)
BrE
/'eɪprɪkɒtˌtri:/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the tree on which apricots grow

bench
bench - lavička, lavice
BrE
/'bentʃ/ Přehrát
AmE
/'bentʃ/ Přehrát

noun - a kind of outdoor seat for two or more people

 
bloom - kvést
BrE
/'blu:m/ Přehrát
AmE
/'blu:m/ Přehrát

verb - (of a plant) to produce flowers, to open flowers

blossom
blossom - květ, květ stromu, květ na keři
BrE
/'blɒsəm/ Přehrát
AmE
/'blɑ:səm/ Přehrát

noun - a flower on a tree or a bush

bush
bush - křoví, keř
BrE
/'bʊʃ/ Přehrát
AmE
/'bʊʃ/ Přehrát

noun - a plant like a small low tree

campfire
campfire - táborák, táborový oheň
BrE
/'kæmpˌfaɪə/ Přehrát
AmE
/'kæmpˌfaɪər/ Přehrát

noun - a kind of fire that people sit around, talk, sing songs etc.

doghouse
doghouse - psí bouda, kotec
BrE
/'dɒgˌhaʊs/ Přehrát
AmE
/'dɑ:gˌhaʊs/ Přehrát

noun, American English - a small house for a dog

fireplace
fireplace - krb, ohniště
BrE
/'faɪəpleɪs/ Přehrát
AmE
/'faɪərpleɪs/ Přehrát

noun - a place in the room where you can light a fire

footpath
footpath - pěšina, cesta, cestička, stezka
BrE
/'fʊtpɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'fʊtpæθ/ Přehrát

noun - a path that people walk on

grass
grass - tráva
BrE
/'grɑ:s/ Přehrát
AmE
/'græs/ Přehrát

noun - the green plants that grow everywhere in meadows, football fields, lawns etc., animals such as sheep or cows eat it

greenhouse
greenhouse - skleník
BrE
/'gri:nhaʊs/ Přehrát
AmE
/'gri:nhaʊs/ Přehrát

noun - a small building made of glass or plastic where certains plants are grown

hoe
hoe - motyka
BrE
/'həʊ/ Přehrát
AmE
/'hoʊ/ Přehrát

noun - a tool with a long handle that is used in the garden to turn the soil etc.

hose
hose - hadice
BrE
/'həʊz/ Přehrát
AmE
/'hoʊz/ Přehrát

noun - a long flexible tube that is used to carry water or gas

cherry tree
cherry tree - třešeň (strom)
BrE
/'tʃeriˌtri:/ Přehrát
AmE
/'tʃeriˌtri:/ Přehrát

noun - a tree on which cherries grow

ladder
ladder - žebřík
BrE
/'lædə/ Přehrát
AmE
/'lædər/ Přehrát

noun - a piece of equipment that is used to climb up something, it consists of two long pieces of wood or ropes on the sides and steps between them

lawnmower
lawnmower - sekačka na trávu
BrE
/'lɔ:nməʊə/ Přehrát
AmE
/'lɔ:nmoʊər/ Přehrát

noun - a machine that you use to cut the grass

patio
patio - terasa (u domu)
BrE
/'pætɪəʊ/ Přehrát
AmE
/'pæt̬ioʊ/ Přehrát

noun - an area next to a house where people can sit and relax

peach tree
peach tree - broskvoň
BrE
/'pi:tʃˌtri:/ Přehrát
AmE
/'pi:tʃˌtri:/ Přehrát

noun - the tree on which peaches grow

pear tree
pear tree - hruška (strom), hrušeň
BrE
/'peə ˌtri:/ Přehrát
AmE
/'per ˌtri:/ Přehrát

noun - the tree on which pears grow

plum tree
plum tree - švestka (strom)
BrE
/'plʌmˌtri:/ Přehrát
AmE
/'plʌmˌtri:/ Přehrát

noun - a tree on which plums grow

pond
pond - rybník, rybníček, jezírko
BrE
/'pɒnd/ Přehrát
AmE
/'pɑ:nd/ Přehrát

noun - an artificial or natural area of fresh water that is smaller than a lake

pot
pot - květináč
BrE
/'pɒt/ Přehrát
AmE
/'pɑ:t/ Přehrát

noun - a round clay, metal or plastic container in which you can grow plants

rake
rake - hrábě
BrE
/'reɪk/ Přehrát
AmE
/'reɪk/ Přehrát

noun - a gardening tool used for collecting leaves or dried grass etc.

rubber boot
rubber boot - holínka, gumová holínka
BrE
/'rʌbəˌbu:t/
AmE
/'rʌbərˌbu:t/

noun - a high waterproof boot

shears
shears - velké nůžky (např. zahradnické nebo na drůbež)
BrE
/'ʃɪəz/ Přehrát
AmE
/'ʃɪrz/ Přehrát

noun - a kind of large scissors used e.g. in the garden to trim bushes or in the kitchen to cut poultry etc.

shovel
shovel - lopata, lopatka
BrE
/'ʃʌvl/ Přehrát
AmE
/'ʃʌvl/ Přehrát

noun - an instrument with a long handle and a broad blade used for picking up or moving earth, snow, sand etc.

spade
spade - rýč
BrE
/'speɪd/ Přehrát
AmE
/'speɪd/ Přehrát

noun - a tool that looks like a shovel which you use to dig holes in the ground, it can be pushed into the ground with the foot

tool shed
tool shed - kůlna
BrE
/'tu:lˌʃed/ Přehrát
AmE
/'tu:lˌʃed/ Přehrát

noun - a small wooden building (usually in the garden) where people usually put different things such as tools etc.

tree
tree - strom, stromek, stromeček
BrE
/'tri:/ Přehrát
AmE
/'tri:/ Přehrát

noun - a very tall plant with a hard trunk and branches and green leaves or needles, people get wood from it

watering can
watering can - konev (na zalévání)
BrE
/'wɔ:tərɪŋˌkæn/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ərɪŋˌkæn/ Přehrát

noun - a plastic or metal container used for watering plants or flowers in the gardenPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Spring flowers

Znáte květiny, které kvetou na jaře?

ELEMENTARY

Spring test (Elementary)

Krátké jarní procvičení vybraných gramatických jevů a slovní zásoby pro úroveň Elementary.

STARTER

Spring test (Starter)

Krátké jarní procvičení vybraných gramatických jevů pro úroveň Starter (začátečníci).
Copyright info:

Slovníková hesla © Mgr. Marek Vít. Výběr slovní zásoby: Eva Kautznerová

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Spring garden (vocabulary) 3 19464 Od SIRDJMILHAUS poslední příspěvek
před 13 lety