Help for English

Spring flowers

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.01.2018

Znáte květiny, které kvetou na jaře?bluebell
bluebell - zvonek (květina)
BrE
/'blu:ˌbel/ Přehrát
AmE
/'blu:ˌbel/ Přehrát

noun - a wild plant with blue bell-shaped flowers

cowslip
cowslip - petrklíč, prvosenka jarní
BrE
/'kaʊslɪp/ Přehrát
AmE
/'kaʊslɪp/ Přehrát

noun - a small plant with clusters of yellow flowers on a stem which appear in early spring

crocus
crocus - krokus
BrE
/'krəʊkəs/ Přehrát
AmE
/'kroʊkəs/ Přehrát

noun - a small yellow (or white or purple) flower that appears in early spring

daffodil
daffodil - narcis
BrE
/'dæfədɪl/ Přehrát
AmE
/'dæfədɪl/ Přehrát

noun - a plant with yellow or white flowers on tall stems that grows in spring

hyacinth
hyacinth - hyacint
BrE
/'haɪəsɪnθ/ Přehrát
AmE
/'haɪəsɪnθ/ Přehrát

noun - a bulbous plant with many small blue, purple or pink flowers

lily of the valley
lily of the valley - konvalinka
BrE
/ˌlɪli əv ðə'væli/ Přehrát
AmE
/ˌlɪli əv ðə'væli/ Přehrát

noun - a small plant with many small bell-shaped white flowers

 
pansy - maceška
BrE
/'pænzi/ Přehrát
AmE
/'pænzi/ Přehrát

noun - a garden plant with large velvet petals

 
primrose - prvosenka, prvosenka bezlodyžná
BrE
/'prɪmrəʊz/ Přehrát
AmE
/'prɪmroʊz/ Přehrát

noun - a small plant with evergreen leaves and pale yellow flowers that bloom in spring; you may find cultivars of various colours

snowdrop
snowdrop - sněženka
BrE
/'snəʊˌdrɒp/ Přehrát
AmE
/'snoʊˌdrɑ:p/ Přehrát

noun - a small white flower which you can see in the spring

snowflake
snowflake - bledule
BrE
/'snəʊˌfleɪk/ Přehrát
AmE
/'snoʊˌfleɪk/ Přehrát

noun - a spring plant with small white bell-shaped flowers

tulip
tulip - tulipán
BrE
/'tju:lɪp/ Přehrát
AmE
/'tu:lɪp/ Přehrát

noun - a nice, sweet smelling flower that is grown in gardens, it grows from a bulb

violet
violet - fialka, violka vonná
BrE
/'vaɪələt/ Přehrát
AmE
/'vaɪələt/ Přehrát

noun - a small bluish purple flowerPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Wild flowers

Nejrůznější volně rostoucí květiny, které u nás dobře známe… Známe je ale i anglicky?

PRE-INTERMEDIATE

Spring garden (vocabulary)

Jarní zahrada – slovní zásoba.
UPPER-INTERMEDIATE

Garden flowers

Nejznámější zahradní květiny

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář