Help for English

Wild flowers

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.10.2010

Nejrůznější volně rostoucí květiny, které u nás dobře známe… Známe je ale i anglicky?anemone
anemone - sasanka
BrE
/ə'neməni/ Přehrát
AmE
/ə'neməni/ Přehrát

noun - a plant with white flowers that grows in the woods in spring, it contains some poisonous chemicals

bluebell
bluebell - zvonek (květina)
BrE
/'blu:ˌbel/ Přehrát
AmE
/'blu:ˌbel/ Přehrát

noun - a wild plant with blue bell-shaped flowers

buttercup
buttercup - blatouch, pryskyřník
BrE
/'bʌtəkʌp/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬ərkʌp/ Přehrát

noun - a wild yellow flower

coltsfoot
coltsfoot - podběl
BrE
/'kəʊltsfʊt/ Přehrát
AmE
/'koʊltsfʊt/ Přehrát

noun - a plant with yellow flowers that appears in early spring, it is used to make cough medicine

 
cornflower - chrpa
BrE
/'kɔ:nflaʊə/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rnflaʊər/ Přehrát

noun - a popular wild plant with blue flowers

cowslip
cowslip - petrklíč, prvosenka jarní
BrE
/'kaʊslɪp/ Přehrát
AmE
/'kaʊslɪp/ Přehrát

noun - a small plant with clusters of yellow flowers on a stem which appear in early spring

crocus
crocus - krokus
BrE
/'krəʊkəs/ Přehrát
AmE
/'kroʊkəs/ Přehrát

noun - a small yellow (or white or purple) flower that appears in early spring

daffodil
daffodil - narcis
BrE
/'dæfədɪl/ Přehrát
AmE
/'dæfədɪl/ Přehrát

noun - a plant with yellow or white flowers on tall stems that grows in spring

daisy
daisy - sedmikráska
BrE
/'deɪzi/ Přehrát
AmE
/'deɪzi/ Přehrát

noun - a small flower with a yellow centre and white petals

dandelion
dandelion - pampeliška
BrE
/'dændɪlaɪən/ Přehrát
AmE
/'dændɪlaɪən/ Přehrát

noun - a yellow flower with a hollow stem in which there is a white milky substance

forget-me-not
forget-me-not - pomněnka
BrE
/fəˌget mi:'nɒt/ Přehrát
AmE
/fəˌget mi:'nɑ:t/ Přehrát

noun - a wild plant with many small light blue flowers

chicory
chicory - čekanka
BrE
/'tʃɪkəri/ Přehrát
AmE
/'tʃɪkəri/ Přehrát

noun - a wild plant with blue flowers

lily of the valley
lily of the valley - konvalinka
BrE
/ˌlɪli əv ðə'væli/ Přehrát
AmE
/ˌlɪli əv ðə'væli/ Přehrát

noun - a small plant with many small bell-shaped white flowers

ox-eye daisy
ox-eye daisy - kopretina
BrE
/'ɒksˌaɪ'deɪzi/ Přehrát
AmE
/'ɑ:ksˌaɪ'deɪzi/ Přehrát

noun - a wild plant with a long stem and a flower that has long white petals and a yellow center

snowdrop
snowdrop - sněženka
BrE
/'snəʊˌdrɒp/ Přehrát
AmE
/'snoʊˌdrɑ:p/ Přehrát

noun - a small white flower which you can see in the spring

snowflake
snowflake - bledule
BrE
/'snəʊˌfleɪk/ Přehrát
AmE
/'snoʊˌfleɪk/ Přehrát

noun - a spring plant with small white bell-shaped flowers

violet
violet - fialka, violka vonná
BrE
/'vaɪələt/ Přehrát
AmE
/'vaɪələt/ Přehrát

noun - a small bluish purple flower

water lily
water lily - leknín
BrE
/'wɔ:təˌlɪli/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ərˌlɪli/ Přehrát

noun - a plant whose leaves and flowers float on the surface of lakes, ponds etc.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Spring flowers

Znáte květiny, které kvetou na jaře?

UPPER-INTERMEDIATE

Garden flowers

Nejznámější zahradní květiny

INTERMEDIATE

Anglické BUT nemusí být jen ALE

Setkali jste se spojkou BUT, ale z kontextu vám vůbec nedávala smysl jako ALE? Tento článek vám ukáže, že BUT má více významů.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Flowers - Wild flowers 10 24788 Od Lioness poslední příspěvek
před 14 lety