Help for English

Přítomný prostý čas (cvičení 1)

ELEMENTARY Vydáno dne 11.05.2011

Vyzkoušejte si v základním cvičení, zda umíte pracovat se slovesy v přítomném prostém čase.Doplňte do vět správný tvar těchto sloves. Někde budete potřebovat i pomocná slovesa: do / does / don't / doesn't. Může jít tedy o kladné věty, záporné věty, nebo otázky.

be go pay have wash
finish know speak study watch
get up live start understand work

Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení.

 1. Jack at 6 o'clock every day.
 2. My two best friends in London. I often visit them.
 3. you Japanese?
 4. Where your father ?
 5. Sorry, I . Can you speak slowly?
 6. What time your sister to bed?
 7. My brother English and French at school.
 8. My father always two pounds for his morning coffee.
 9. Susan her hair every day.
 10. What time they school in the morning?
 11. Rachel the correct answer.
 12. Her grandparents TV very often.
 13. Their son five years old.
 14. My brother a new car.
 15. Our lesson at 4 o'clock. Then I usually go home.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný prostý čas (cvičení 2)

Ověřte si v dalším základním cvičení, zda umíte správně pracovat s přítomným prostým časem. Hlavně pokud jde o slovosled.

ELEMENTARY

Přítomné časy v angličtině (cvičení)

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.
PRE-INTERMEDIATE

Přítomné časy v angličtině (cvičení) 2

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas (cvičení #1) 15 30288 Od ohnoklad poslední příspěvek
před 11 lety