Help for English

Přítomný prostý čas (cvičení 2)

ELEMENTARY Vydáno dne 15.05.2011

Ověřte si v dalším základním cvičení, zda umíte správně pracovat s přítomným prostým časem. Hlavně pokud jde o slovosled.Napište do políčka slova ve správném pořadí. Pozor na překlepy. Někdy musíte tvar slovesa upravit, jindy přidáte pomocné sloveso (do/does). Nezapomeňte správně umístit podmět. Může jít o kladné věty, záporné věty i otázky: + = kladná věta, - = záporná věta, ? = otázka. Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení.

 1. Susan /go(+)

  to school from Monday to Friday.

 2. your father /drive (?)

  a big car?

 3. his parents / live (-)

  in the centre of Prague.

 4. their son / play (-)

  with toys very often.

 5. my sister /watch (+)

  TV every day.

 6. his friends / study (?)

  Where ?

 7. the shop / open (?)

  What time in the morning?

 8. her brother / fly (+)

  to London every month.

 9. his son / drive (-)

  a car.

 10. you / drink (?)

  tea or coffee?Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný prostý čas (cvičení 1)

Vyzkoušejte si v základním cvičení, zda umíte pracovat se slovesy v přítomném prostém čase.

ELEMENTARY

Přítomné časy v angličtině (cvičení)

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.
PRE-INTERMEDIATE

Přítomné časy v angličtině (cvičení) 2

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas (cvičení #2) 13 26429 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 8 lety