Help for English

Přítomný prostý čas (cvičení #2)

ELEMENTARY Vydáno dne 15.05.2011

Ověřte si v dalším základním cvičení, zda umíte správně pracovat s přítomným prostým časem. Hlavně pokud jde o slovosled.Napište do políčka slova ve správném pořadí. Pozor na překlepy. Někdy musíte tvar slovesa upravit, jindy přidáte pomocné sloveso (do/does). Nezapomeňte správně umístit podmět. Může jít o kladné věty, záporné věty i otázky: + = kladná věta, - = záporná věta, ? = otázka. Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení.

 1. Susan /go(+)

  to school from Monday to Friday.

 2. your father /drive (?)

  a big car?

 3. his parents / live (-)

  in the centre of Prague.

 4. their son / play (-)

  with toys very often.

 5. my sister /watch (+)

  TV every day.

 6. his friends / study (?)

  Where ?

 7. the shop / open (?)

  What time in the morning?

 8. her brother / fly (+)

  to London every month.

 9. his son / drive (-)

  a car.

 10. you / drink (?)

  tea or coffee?
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Přítomné časy v angličtině (cvičení) #2

Doplňte do deseti vět správný tvar slovesa v přítomném prostém nebo průběhovém čase.
ELEMENTARY

Přítomný prostý čas (cvičení #1)

Vyzkoušejte si v základním cvičení, zda umíte pracovat se slovesy v přítomném prostém čase.

UPPER-INTERMEDIATE

Present tenses - theoretical test

Otestujte is znalost přítomného času pro různé situace, rozhodněte použití prostého přítomného času nebo průběhového přítomného času.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas (cvičení #2) 13 25797 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 7 lety