Help for English

Joy Williams - Speaking a Dead Language (vocab)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.06.2010

Slovíčka z písně na Help for English. 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

brick
brick - cihla
BrE
/'brɪk/ Přehrát
AmE
/'brɪk/ Přehrát

noun - a rectangular object (usually light red or brown) that houses are often built of

 
build - stavět, postavit
BrE
/'bɪld/ Přehrát
AmE
/'bɪld/ Přehrát

verb - to make something, e.g. a house or any kind of structure

 
crumble - zhroutit se, rozpadat se, rozpadnout se, drolit se, sesypat se
BrE
/'krʌmbl/ Přehrát
AmE
/'krʌmbl/ Přehrát

verb - to lose or fall into small pieces, to fall apart

dead
dead - mrtvý, mrtev
BrE
/'ded/ Přehrát
AmE
/'ded/ Přehrát

adjective - not alive

 
fade out - pomalu zmizet, pomalu ustat
BrE
/ˌfeɪd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌfeɪd'aʊt/ Přehrát

verb - to gradually disappear

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
innocent - nevinný, nevinen
BrE
/'ɪnəsənt/ Přehrát
AmE
/'ɪnəsənt/ Přehrát

adjective - not guilty, not having done anything bad or wrong

 
language - jazyk
BrE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát

noun - a system of communication that uses words etc.

 
lost - ztracený
BrE
/'lɒst/ Přehrát
AmE
/'lɑ:st/ Přehrát

adjective - not possible to be found, no longer possessed

 
make sense - dávat smysl
BrE
/ˌmeɪk'sens/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'sens/ Přehrát

verb - to be comprehensible or logical

 
meaning - význam, smysl
BrE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát

noun - the idea or sense of something

 
sound - znít (jako), vypadat
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to give an impression

 
sure - jistý
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

 
then - tehdy
BrE
/'ðen/ Přehrát
AmE
/'ðen/ Přehrát

adverb - at that time

 
towards - směrem k
BrE
/tə'wɔ:dz/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rdz/ Přehrát

preposition - in the direction of

tower
tower - věž
BrE
/'taʊə/ Přehrát
AmE
/'taʊər/ Přehrát

noun - a tall building or structure, esp. as a part of a castle, church etc.

 
translation - překlad
BrE
/træns'leɪʃn/ Přehrát
AmE
/træns'leɪʃn/ Přehrát

noun - an activity of changing written or spoken word into another language, or a piece of text that has been changed from another language

wall
wall - hradba, zeď
BrE
/'wɔ:l/ Přehrát
AmE
/'wɔ:l/ Přehrát

noun - a strong upright surface that is built around a castle etc. for protection

 
wonder - říkat si, uvažovat, zajímat se
BrE
/'wʌndə/
AmE
/'wʌndər/ Přehrát

verb - to ask yourself questions, to keep thinking about

word
word - slovo, slovíčko
BrE
/'wɜ:d/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rd/ Přehrát

noun - one of many parts of a sentence that carries a particular meaningPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Speaking a Dead Language" by Joy Williams

Píseň americké zpěvačky JOY WILLIAMS, která se objevila např. v seriálu GREY'S ANATOMY. Při poslechu budete mít za úkol doplnit chybějící slova v textu. Čeká Vás i skrytý překlad.
ALL LEVELS

Language Exchange

Tip na zajímavý a efektivní způsob, jak se učit cizí jazyky. Konec teorie, je čas, abyste angličtinu začali skutečně používat.
UPPER-INTERMEDIATE

Advanced Vocabulary Test 1

Nejrůznější testové otázky týkající se slovní zásoby, frázových sloves, idiomů apod. pro pokročilejší studenty.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář