Help for English

Of interest, of help, of use...

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.02.2021

Článek o zvláštním použití předložky OF a genitivu.Of interest, of help, of use…

V dnešním článku se podíváme na jednu zvláštní anglickou strukturu, a to na použití genitivu (2. pádu) u podstatných jmen help, use, interest, importance apod. Sice patří spíše do formálního stylu, ale možná jste se již s podobnými větami setkali:

If it's of any help, I can lend you my car. TTT *1
It was of no interest to me. TTT *2 

Vazba s předložkou of/'ɒv/ zde nahrazuje buď sloveso nebo přídavné jméno:

If it's of any help = if it helps (if it will help) / if it's helpful
It was of no interest = it wasn't interesting / it didn't interest me

Takto je potřeba si větu převést, pokud ji například chceme přeložit. Čeština totiž druhý pád (koho/čeho) takto nepoužívá.

Uveďme si nyní příklady dalších podstatných jmen, která se takto v angličtině objevují:

of help

They weren't of much help. TTT *3
Here is a link to Wikipedia, if it's of any help. TTT *4
Can I be of any help to you? TTT *5 

of importance

Having good grades is of no importance to him. TTT *6
The holiday isn't of any real importance these days. TTT *7
Why was he of such importance to the world? TTT *8 

of use

Go do something else, you're of no use to me here in the kitchen. TTT *9
Was the book I lent you of any use? TTT *10
The subject is definitely interesting but it isn't of much practical use. TTT *11 

of interest

Your past is of no interest to us. TTT *12
We found nothing of interest there. TTT *13
Why is it of interest to you? TTT *14 

of concern

The fact that he was poor wasn't of much concern to her. TTT *15
Why should the issue of uncensored Internet access be of such concern? TTT *16 

of value

She got rid of all the things that were of no value to her. TTT *17 

of benefit

Why take part in the project if it isn't of any benefit to the company? TTT *18 

of significance

His presence at the event was of little significance. TTT *19 

of consolation

If it's of any consolation, I failed the exam too. TTT *20 

Další spojení s of

The gun was not loaded so it was of no real threat to anyone. TTT *21
His last book was of little substance. TTT *22
Can I be of any service to you? TTT *23
It's of no consequence whether it's signed or not. TTT *24 

Pravidla?

Viděli jste ukázky mnoha podstatných jmen, které se takto vážou s předložkou of. Jsou tu ale nějaká pravidla, která bychom měli znát?

Hlavním pravidlem je, že tuto vazbu nelze vytvářet automaticky s jakýmkoliv podstatným jménem. Například když je něco legrační, neřekneme, že to bylo of fun. Když se nudíme, nejde použít of boredom. Takže se držte výše uvedených podstatných jmen a jakákoliv jiná slovíčka si raději ověřte ve slovnících.

Dalším pravidlem je, že tyto vazby se většinou považují za poměrně formální. V běžném neformálním projevu je tedy určitě nepoužívejte. V neformální angličtině se místo nich používají běžná přídavná jména (it is helpful) nebo významová slovesa (it helps).

U některých slov (pozor, určitě ne obecně u všech!) se v neformální angličtině vypouští předložka of:

You're no help.
It's no real threat.
It's no use to me.
If it's any consolation…

Podstatná jména jsou v těchto vazbách nepočitatelná, tedy nepoužívají se s neurčitým členem a mohou stát se slovíčky much, little, some, no, any apod.

be of use
be of some use
be of much use
be of little use
be of no use
be of any use

Tyto vazby se nejčastěji pojí se slovesem být (be of help, be of use), ale někdy také s podstatným jménem (an issue of significance, a man of great importance) či neurčitým zájmenem (nothing of interest, anything of importance).

Závěrem

I když se jedná o formální styl, věříme, že mnohým z vás se tyto vazby budou hodit. Pokud je sami nezačnete např. v psaném projevu používat, alespoň by vás už neměly zaskočit a zamotat vám hlavu. V angličtině se s nimi totiž jistě dříve nebo později setkáte.

Překlad:
 1. Jestli ti to pomůže, můžu ti půjčit svoje auto.
 2. Nebylo na tom pro mě nic zajímavého.
 3. Moc mi nepomohli.
 4. Tady je odkaz na Wikipedii, jestli Vám to pomůže.
 5. Můžu ti já nějak pomoci?
 6. Mít dobré známky ve škole pro něho není vůbec důležité.
 7. Tento svátek není v současné době nijak vážně důležitý.
 8. Proč byl pro svět tak důležitý?
 9. Běž dělat něco jiného, tady v kuchyni jsi mi k ničemu.
 10. Byla ti ta kniha, co jsem ti půjčil, k něčemu dobrá?
 11. Ten předmět je rozhodně zajímavý, ale nemá žádný praktický užitek.
 12. Vaše minulost nás vůbec nezajímá.
 13. Nenašli jsme tam nic zajímavého.
 14. Proč tě to zajímá?
 15. To, že je chudý, jí tolik nevadilo.
 16. Proč by měla otázka volného přístupu k internetu být tak důležitá?
 17. Zbavila se všech věcí, které pro ni neměly žádnou hodnotu.
 18. Proč se do toho projektu pouštět, když není pro firmu nijak přínosný?
 19. Jeho přítomnost na té události nebyla nijak podstatná.
 20. Jestli tě to uklidní, já jsem tu zkoušku neudělal také.
 21. Ta zbraň nebyla nabitá a tak nebyla pro nikoho opravdu nebezpečná.
 22. Jeho poslední kniha nebyla nijak podstatná.
 23. Mohu Vám nějak posloužit?
 24. Není vůbec důležité, zda to bude podepsané nebo ne.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Miscellaneous Vocabulary Test #3

Test zaměřený na obecnou znalost slovní zásoby, kolokací apod. středně pokročilých angličtinářů.
UPPER-INTERMEDIATE

Miscellaneous Upper-Intermediate Test #11

Obecný test pro pokročilejší angličtináře.
UPPER-INTERMEDIATE

Miscellaneous Upper-Intermediate Test #14

Obecný test pro pokročilejší angličtináře.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Of interest, of help, of use... 6 15469 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 8 lety