Help for English

Rams' Pocket Radio - Dogs Run in Packs

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.07.2011

Slovíčka z písně na Help for English. 
concerned - strachující se (o něco), dělající si starosti (o něco), mající zájem (na něčem), mající zájem (o něco)
BrE
/kən'sɜ:nd/ Přehrát
AmE
/kən'sɜ:rnd/ Přehrát

adjective - worried about something, finding something important

 
detract - ubírat (na čem), zmenšovat, snižovat
BrE
/dɪ'trækt/ Přehrát
AmE
/dɪ'trækt/ Přehrát

verb - to take away from something, to make something less valuable etc.

 
discern - rozeznat, rozpoznat, poznat rozdíl
BrE
/dɪ'sɜ:n/ Přehrát
AmE
/dɪ'sɜ:rn/ Přehrát

verb - to recognize something, to make something out; to see something which is difficult to see

 
distance - vzdálenost, dálka
BrE
/'dɪstəns/ Přehrát
AmE
/'dɪstəns/ Přehrát

noun - the space between two points, how far it is from one place to another

 
distract - rozptylovat, rušit, odvádět pozornost
BrE
/dɪs'trækt/ Přehrát
AmE
/dɪs'trækt/ Přehrát

verb - to make it difficult for somebody to concentrate or to pay attention

 
doubt - pochybnost, pochyba, nejistota
BrE
/'daʊt/ Přehrát
AmE
/'daʊt/ Přehrát

noun - a feeling of not being sure about something

 
frustration - frustrace
BrE
/frʌ'streɪʃn/ Přehrát
AmE
/frʌ'streɪʃn/ Přehrát

noun - the feeling extremely upset about something that you cannot change or influence

 
listen in - odposlouchávat, naslouchat cizímu hovoru
BrE
/ˌlɪsə'nɪn/ Přehrát
AmE
/ˌlɪsn'ɪn/ Přehrát

verb - to listen to someone else's conversation

pack
pack - smečka
BrE
/'pæk/ Přehrát
AmE
/'pæk/ Přehrát

noun - a number of animals living and hunting together (esp. wolves)

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

rag
rag - cár, hadr
BrE
/'ræg/ Přehrát
AmE
/'ræg/ Přehrát

noun - a piece of old cloth or very old piece of clothing

 
rearrange - přearanžovat, znovu uspořádat, přestavět
BrE
/ˌriə'reɪndʒ/ Přehrát
AmE
/ˌriə'reɪndʒ/ Přehrát

verb - to arrange again, to arrange differently

 
rip - roztrhnout, rozervat, trhat, rvát
BrE
/'rɪp/ Přehrát
AmE
/'rɪp/ Přehrát

verb - to tear quickly or suddenly

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
stab - bodnout (nožem, špičatým předmětem)
BrE
/'stæb/ Přehrát
AmE
/'stæb/ Přehrát

verb - to hurt someone with a knife or another sharp object

 
taciturn - zamlklý, uzavřený, nemluvný
BrE
/'tæsɪtɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tæsɪtɜ:rn/ Přehrát

adjective - not talkative, reserved

 
thread - spojitost, souvislost, nit (přeneseně)
BrE
/'θred/ Přehrát
AmE
/'θred/ Přehrát

noun - the idea that connects two things

 
tracks - stopy (auta apod.)
BrE
/'træks/ Přehrát
AmE
/'træks/ Přehrát

noun - marks left by a vehicle, person, animal etc.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

"Dogs Run in Packs" by Rams' Pocket Radio

Severoirská alternativní kapela Rams Pocket Radio a její píseň DOGS RUN IN PACKS. Při poslechu si zkuste do textu doplnit chybějící slova. Nebude to snadné…
PRE-INTERMEDIATE

RUN OUT / BE OUT (of sth)

Dnešní článek se bude věnovat velice užitečnému frázovému slovesu. Víte, co znamená “I've run out of sugar”?
INTERMEDIATE

Dogs - vocabulary

Slovní zásoba, kterou ocení zvláště pejskaři. Víte, jak se řekne vodítko, obojek, náhubek, nebo třeba štěkat, vrčet, kňučet?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář