Help for English

Face2Face INT, unit 8A - text

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.09.2011

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Reading (další slovíčka z textu), strana 60 
affect - ovlivnit
BrE
/ə'fekt/ Přehrát
AmE
/ə'fekt/ Přehrát

verb - to have an influence on something, to make something change

 
burn - spálit, pálit
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to let something be destroyed or eaten by fire

 
carbon dioxide - oxid uhličitý
BrE
/ˌkɑ:bən daɪ'ɒksaɪd/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:rbən daɪ'ɑ:ksaɪd/ Přehrát

noun - the gasses that are created when something is burned or when people or animals breathe out

 
cause - zapříčinit, způsobit, přivodit
BrE
/'kɔ:z/ Přehrát
AmE
/'kɔ:z/ Přehrát

verb - to make something happen

 
conditions - podmínky, okolnosti
BrE
/kən'dɪʃnz/ Přehrát
AmE
/kən'dɪʃnz/ Přehrát

noun - the circumstances that affect us

 
flood - zaplavit
BrE
/'flʌd/ Přehrát
AmE
/'flʌd/ Přehrát

verb - to cover or fill with water

 
frightening - děsivý, strašidelný
BrE
/'fraɪtənɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fraɪtənɪŋ/ Přehrát

adjective - making you feel very afraid

heat
heat - horko, teplo, vedro
BrE
/'hi:t/ Přehrát
AmE
/'hi:t/ Přehrát

noun - high temperature

 
man-made - umělý, člověkem vytvořený
BrE
/'mænˌmeɪd/ Přehrát
AmE
/'mænˌmeɪd/ Přehrát

adjective - artificial, not natural

 
population - populace, obyvatelé, obyvatelstvo
BrE
/ˌpɒpjə'leɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌpɑ:pjə'leɪʃn/ Přehrát

noun - all the people who live somewhere

 
result - výsledek, důsledek
BrE
/rɪ'zʌlt/ Přehrát
AmE
/rɪ'zʌlt/ Přehrát

noun - something that happens because of an action, event etc.

scientist
scientist - vědec
BrE
/'saɪəntɪst/ Přehrát
AmE
/'saɪəntɪst/ Přehrát

noun - a person who studies or teaches biology, or chemistry, physics etc.

temperature
temperature - teplota
BrE
/'temprɪtʃə/ Přehrát
AmE
/'temprɪtʃər/ Přehrát

noun - hotness or coldness of a place, an object, or a person's body

 
tip - rada, tip
BrE
/'tɪp/ Přehrát
AmE
/'tɪp/ Přehrát

noun - a piece of advicePokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 8A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Vocabulary, strana 60
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 9A - reading - text

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9A, Reading – words from the text, strana 68
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 9C - Reading (text)

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9C, Reading – další slovíčka z textu (Catch me if you can), strana 72
Copyright info:

Face2Face © Cambridge University Press. Used with permission.
Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář