Help for English

Face2Face INT, unit 9C - Reading (text)

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.09.2011

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9C, Reading – další slovíčka z textu (Catch me if you can), strana 72airline
airline - aerolinka
BrE
/'eəlaɪn/ Přehrát
AmE
/'erlaɪn/ Přehrát

noun - a company that provides flights for passengers

 
cash - proplatit, vyměnit za peníze (např. žetony)
BrE
/'kæʃ/ Přehrát
AmE
/'kæʃ/ Přehrát

verb - to get money in coins or banknotes in exchange for a cheque, casino chips etc.

 
despite - navzdory, přes
BrE
/dɪ'spaɪt/ Přehrát
AmE
/dɪ'spaɪt/ Přehrát

preposition - in spite of, even though something else is true

 
escape - útěk
BrE
/ɪ'skeɪp/ Přehrát
AmE
/ɪ'skeɪp/ Přehrát

noun - the act of getting away from somewhere

 
fake - falešný, imitovaný
BrE
/'feɪk/ Přehrát
AmE
/'feɪk/ Přehrát

adjective - made to look like something or somebody

 
guest - host
BrE
/'gest/ Přehrát
AmE
/'gest/ Přehrát

noun - a person who is visiting somebody or visiting a place

 
law - zákon, právo
BrE
/'lɔ:/ Přehrát
AmE
/'lɔ:/ Přehrát

noun - a rule made by the government that must be followed

 
manage - dokázat (něco), zvládat (něco), zvládnout (něco)
BrE
/'mænɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mænɪdʒ/ Přehrát

verb - to succeed, to do something which is difficult

 
realize - uvědomit si, uvědomovat si
BrE
/'ri:əlaɪz/ Přehrát
AmE
/'ri:əlaɪz/ Přehrát

verb - to know or understand suddenly

 
release - uvolnit, pustit, vypustit
BrE
/rɪ'li:s/ Přehrát
AmE
/rɪ'li:s/ Přehrát

verb - to set free; to send something out

 
run - řídit, vést, provozovat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to be in control of something

 
sociology - sociologie
BrE
/ˌsəʊsi'ɒlədʒi/ Přehrát
AmE
/ˌsoʊsi'ɑ:lədʒi/ Přehrát

noun - the study of human societies

 
uniform - uniforma, stejnokroj
BrE
/'ju:nɪfɔ:m/ Přehrát
AmE
/'ju:nɪfɔ:rm/ Přehrát

noun - the clothes of soldiers, policemen, etc. that are the same for all of themPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 9C - Vocabulary (reading)

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9C, Vocabulary (reading), strana 72
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 9A - reading - text

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9A, Reading – words from the text, strana 68
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 8A - text

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Reading (další slovíčka z textu), strana 60
Copyright info:

Face2Face © Cambridge University Press. Used with permission.
Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář