Help for English

Face2Face PRE, unit 1B - vocabulary

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.09.2011

Slovíčka z učebnice Face2Face Pre-Intermediate, unit 1B, sekce Vocabulary, str. 6accountant
accountant - účetní
BrE
/ə'kaʊntənt/ Přehrát
AmE
/ə'kaʊntənt/ Přehrát

noun - a man or woman whose job is to keep the financial records of a company etc.

 
company - společnost, firma
BrE
/'kʌmpəni/ Přehrát
AmE
/'kʌmpəni/ Přehrát

noun - a firm, people doing business together

 
department store - obchodní dům
BrE
/dɪ'pɑ:tmənt stɔ:/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtmənt stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop (usually with many floors) where you can buy almost anything

 
editor - vydavatel (např. novin), šéfredaktor
BrE
/'edɪtə/ Přehrát
AmE
/'edɪt̬ər/ Přehrát

noun - the person responsible for publishing a piece of text esp. in a newspaper

 
charity - charita, dobročinnost
BrE
/'tʃærəti/ Přehrát
AmE
/'tʃærəti/ Přehrát

noun - an organisation that collects money from people in order to help people in need

 
child - dítě
BrE
/'tʃaɪld/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪld/ Přehrát

noun - a son or a daughter, a very young person

journalist
journalist - novinář, novinářka, žurnalista, žurnalistka
BrE
/'dʒɜ:nəlɪst/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rnəlɪst/ Přehrát

noun - a person who writes articles for a newspaper or a magazine

 
multinational - mnohonárodnostní, mezinárodní
BrE
/ˌmʌlti'næʃnəl/ Přehrát
AmE
/ˌmʌlti'næʃnəl/ Přehrát

adjective - connected with many nations and countries

newspaper
newspaper - noviny
BrE
/'nju:zpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'nu:zpeɪpər/ Přehrát

noun - large pieces of paper printed with latest information about politics, sport, culture etc., it is often published every day

office
office - kancelář
BrE
/'ɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a place where people work, usually jobs connected with working with computers, documents etc.

receptionist
receptionist - recepční
BrE
/rɪ'sepʃənɪst/ Přehrát
AmE
/rɪ'sepʃənɪst/ Přehrát

noun - a person who works in a hotel, and their job is to check in and check out guests, give them keys etc.

restaurant
restaurant - restaurace
BrE
/'restrɒnt/ Přehrát
AmE
/'restrɑ:nt/ Přehrát

noun - a place where you can have a meal

 
teenager - teenager, náctiletý, puberťák
BrE
/'ti:neɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'ti:neɪdʒər/ Přehrát

noun - a young person between 13-18 of age

 
unemployed - nezaměstnaný, bez práce
BrE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát
AmE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát

adjective - not having a jobPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Face2Face PRE, unit 1B - reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Pre-Intermediate, unit 1B, sekce Reading, slovíčka z článku, str. 7
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 1B - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1B, Vocabulary, strana 6
PRE-INTERMEDIATE

Face2Face PRE, unit 1A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Pre-Intermediate, unit 1A, sekce Vocabulary, str. 4
Copyright info:

Face2Face © Cambridge University Press. Used with permission.
Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář