Help for English

Face2Face PRE, unit 1B - reading

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.09.2011

Slovíčka z učebnice Face2Face Pre-Intermediate, unit 1B, sekce Reading, slovíčka z článku, str. 7 
commute - dojíždět (do práce)
BrE
/kə'mju:t/ Přehrát
AmE
/kə'mju:t/ Přehrát

verb - to travel to work every day (esp. a longer distance)

 
distance - vzdálenost, dálka
BrE
/'dɪstəns/ Přehrát
AmE
/'dɪstəns/ Přehrát

noun - the space between two points, how far it is from one place to another

 
documentary - dokument (televizní), televizní dokument
BrE
/ˌdɒkju'mentri/ Přehrát
AmE
/ˌdɑ:kju'mentri/ Přehrát

noun - a television programme that gives true information about something

 
enormous - obrovský, ohromný
BrE
/ɪ'nɔ:məs/ Přehrát
AmE
/ɪ'nɔ:rməs/ Přehrát

adjective - very big

 
fascinating - úchvatný, fascinující
BrE
/'fæsəneɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fæsəneɪt̬ɪŋ/ Přehrát

adjective - very interesting

fireman
fireman - hasič, požárník
BrE
/'faɪəmən/ Přehrát
AmE
/'faɪərmən/ Přehrát

noun - a person whose job is to stop a fire and save people

 
journey - cesta
BrE
/'dʒɜ:ni/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rni/ Přehrát

noun - a trip from one place to another

 
programme - pořad
BrE
/'prəʊgræm/ Přehrát
AmE
/'proʊgræm/ Přehrát

noun - a show on TV or radio

 
series - série, pásmo, seriál (televizní)
BrE
/'sɪəri:z/ Přehrát
AmE
/'sɪri:z/ Přehrát

noun - several things that come one after the other; a television programme with many separate episodes (each has its own story)

traffic jam
traffic jam - zácpa (dopravní), dopravní zácpa
BrE
/'træfɪkˌdʒæm/ Přehrát
AmE
/'træfɪkˌdʒæm/ Přehrát

noun - a situation in which there are so many cars in the street that they cannot move forward

 
unbelievable - neuvěřitelný
BrE
/ˌʌnbɪ'li:vəbl/ Přehrát
AmE
/ˌʌnbɪ'li:vəbl/ Přehrát

adjective - difficult to believePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Face2Face PRE, unit 1B - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Pre-Intermediate, unit 1B, sekce Vocabulary, str. 6
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 1B - reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1B, Reading, slovíčka z textu, strana 7
PRE-INTERMEDIATE

Face2Face PRE, unit 1D - Reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Pre-Intermediate, slovíčka z unit 1D, strana 10–11
Copyright info:

Face2Face © Cambridge University Press. Used with permission.
Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář