Help for English

Face2Face INT, unit 1B - reading

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.09.2011

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1B, Reading, slovíčka z textu, strana 7expensive
expensive - drahý, nákladný
BrE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát
AmE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát

adjective - costing a lot of money, not cheap

 
hardly ever - skoro nikdy, málokdy
BrE
/ˌhɑ:dli'evə/ Přehrát
AmE
/ˌhɑ:rdli'evər/ Přehrát

adverb - almost never

 
loudly - hlasitě, nahlas
BrE
/'laʊdli/ Přehrát
AmE
/'laʊdli/ Přehrát

adverb - in a way that it can be heard very well or too much, not silently

mobile
mobile - mobil, mobilní telefon
BrE
/'məʊbaɪl/ Přehrát
AmE
/'məʊbl/ Přehrát

noun, British English - a mobile phone

ring
ring - zvonit, zazvonit
BrE
/'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'rɪŋ/ Přehrát

verb - to make a sound like a bell, to make a bell produce a sound

 
ringtone - vyzváněcí tón, vyzvánění
BrE
/'rɪŋˌtəʊn/ Přehrát
AmE
/'rɪŋˌtoʊn/ Přehrát

noun - the tone or the melody your phone plays when somebody is calling you

 
run out - dojít, spotřebovat, vyčerpat, vypotřebovat
BrE
/ˌrʌn'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌrʌn'aʊt/ Přehrát

verb - to come to an end; to use up all your supplies

 
safe - v bezpečí
BrE
/'seɪf/ Přehrát
AmE
/'seɪf/ Přehrát

adjective - free from danger

 
sociable - společenský
BrE
/'səʊʃəbl/ Přehrát
AmE
/'soʊʃəbl/ Přehrát

adjective - friendly, enjoying spending time with other people

 
switch off - vypnout (vypínačem)
BrE
/ˌswɪtʃ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌswɪtʃ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to turn off (the light etc.)

 
talkative - hovorný, povídavý, mnohomluvný, upovídaný, ukecaný
BrE
/'tɔ:kətɪv/ Přehrát
AmE
/'tɔ:kətɪv/ Přehrát

adjective - talking very much and often; liking to talkPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Face2Face PRE, unit 1B - reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Pre-Intermediate, unit 1B, sekce Reading, slovíčka z článku, str. 7
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 1B - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1B, Vocabulary, strana 6
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 1C - reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1C, Reading – slovíčka z článku a cvičení, strana 8–9
Copyright info:

Face2Face © Cambridge University Press. Used with permission.
Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Face2Face INT, unit 1B - reading 2 2192 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 10 lety