Help for English

PET Result Unit 1 - Travel and transport (part A)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.airline
airline - aerolinka
BrE
/'eəlaɪn/ Přehrát
AmE
/'erlaɪn/ Přehrát

noun - a company that provides flights for passengers

airport
airport - letiště
BrE
/'eəpɔ:t/ Přehrát
AmE
/'erpɔ:rt/ Přehrát

noun - a building from which you can take a plane

balloon
balloon - balón
BrE
/bə'lu:n/ Přehrát
AmE
/bə'lu:n/ Přehrát

noun - a large bag filled with hot air used in the past for travelling through the air

bike
bike - jízdní kolo, kolo, bicykl
BrE
/'baɪk/ Přehrát
AmE
/'baɪk/ Přehrát

noun - a vehicle with two wheels without an engine, you move it by moving your legs

 
board - nastoupit (na palubu), nalodit se
BrE
/'bɔ:d/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rd/ Přehrát

verb - to get on a ship or plane

 
boarding pass - palubní lístek
BrE
/'bɔ:dɪŋpɑ:s/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdɪŋˌpæs/ Přehrát

noun, American English - a card you need to have in order to be allowed to get on a plane

boat
boat - člun, loďka
BrE
/'bəʊt/ Přehrát
AmE
/'boʊt/ Přehrát

noun - a small vehicle that travels across water

 
bus service - autobusové spojení, autobusové spoje, autobusová doprava
BrE
/'bʌs'sɜ:vɪs/ Přehrát
AmE
/'bʌs'sɜ:rvɪs/ Přehrát

noun - a system that provides bus transportation

 
by air - letecky, letadlem
BrE
/baɪ'eə/ Přehrát
AmE
/baɪ'eər/ Přehrát

adverb - (of travelling or sending mail) done using a plane

 
by land - po pevnině, po zemi
BrE
/baɪ'lænd/ Přehrát
AmE
/baɪ'lænd/ Přehrát

adverb - (of travelling or sending mail) using roads etc. (as opposed to flying)

 
by rail - po železnici
BrE
/baɪ'reɪl/ Přehrát
AmE
/baɪ'reɪl/ Přehrát

adverb - (of travelling etc.) using trains

 
by road - po silnici
BrE
/baɪ'rəʊd/ Přehrát
AmE
/baɪ'roʊd/ Přehrát

adverb - (of travelling) using roads

 
by sea - po moři
BrE
/baɪ'si:/ Přehrát
AmE
/baɪ'si:/ Přehrát

adverb - (of travelling) using a boat or a ship

 
cab - taxi, taxík
BrE
/'kæb/ Přehrát
AmE
/'kæb/ Přehrát

noun, American English - a taxi

 
catch - stihnout (autobus apod.)
BrE
/'kætʃ/ Přehrát
AmE
/'kætʃ/ Přehrát

verb - to be there in time for a bus or train etc; not to be too late

coach
coach - dálkový autobus, autobus (dálkový)
BrE
/'kəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/'koʊtʃ/ Přehrát

noun - a bus used for travelling for longer distances

 
customs officer - celník
BrE
/'kʌstəmzˌɒfɪsə/ Přehrát
AmE
/'kʌstəmzˌɒfɪsər/ Přehrát

noun - the person who checks your passport, visa, baggage etc. when you come to a foreign country

 
cyclist - cyklista
BrE
/'saɪklɪst/ Přehrát
AmE
/'saɪklɪst/ Přehrát

noun - a person riding a bicycle

deck
deck - paluba
BrE
/'dek/ Přehrát
AmE
/'dek/ Přehrát

noun - the main floor on a ship

 
depart - odjet, odletět, odcestovat, mít odjezd
BrE
/dɪ'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rt/ Přehrát

verb - to leave the station; to leave

 
departure - odjezd, odlet
BrE
/dɪ'pɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the time when a train, plane, bus etc. leaves or is scheduled to leave

 
destination - cíl cesty
BrE
/ˌdestɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌdestɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the place where you are going or aiming to get to; the goal of a journey

document
document - dokument
BrE
/'dɒkjʊment/ Přehrát
AmE
/'dɑ:kjʊment/ Přehrát

noun - a piece of paper with some official information on it

 
driving licence - řidičák, řidičský průkaz
BrE
/ˌdraɪvɪŋ'laɪsəns/ Přehrát
AmE
/ˌdraɪvɪŋ'laɪsəns/ Přehrát

noun - a document that allows you to drive a car, motorcycle, truck etc.

 
fare - jízdné
BrE
/'feə/ Přehrát
AmE
/'fer/ Přehrát

noun - the money you pay for a journey

ferry
ferry - trajekt, přívoz
BrE
/'feri/ Přehrát
AmE
/'feri/ Přehrát

noun - a kind of boat that travels across a channel or a river and carries people, cars, buses etc.

 
flight - let, létání
BrE
/'flaɪt/ Přehrát
AmE
/'flaɪt/ Přehrát

noun - the act of flying, a trip by plane or another flying vehicle

 
check in - ubytovat se, zapsat se (v hotelu), zaregistrovat se
BrE
/ˌtʃek'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌtʃek'ɪn/ Přehrát

verb - to come to a hotel, sign your name and get a room

 
check out - odhlásit se (z hotelu)
BrE
/ˌtʃek'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌtʃek'aʊt/ Přehrát

verb - to leave a hotel, return the key etc.

 
check-in - odbavení (na letišti), odbavovací přepážka, místo odbavení
BrE
/'tʃekɪn/ Přehrát
AmE
/'tʃekɪn/ Přehrát

noun - the place and situation in which you check in at an airportPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Travel and transport (part B)

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Extra

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Holidays

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář