Help for English

PET Result Unit 1 - Travel and transport (part B)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici. 
fuel - palivo
BrE
/'fjʊəl/ Přehrát
AmE
/'fjʊəl/ Přehrát

noun - material that is burned in order to produce heat or to make a machine work

 
gate - odletová brána
BrE
/'geɪt/ Přehrát
AmE
/'geɪt/ Přehrát

noun - a place at an airport that is used by passengers to get on or off a plane

 
handlebars - řídítka
BrE
/'hændlbɑ:z/ Přehrát
AmE
/'hændlbɑ:rz/ Přehrát

noun - a bar with handles that you use to steer a bicycle

helicopter
helicopter - helikoptéra, vrtulník
BrE
/ˌhelɪ'kɒptə/ Přehrát
AmE
/ˌhelɪ'kɑ:ptə/ Přehrát

noun - a flying vehicle that has no wings, it uses a set of fast turning metal blades that keep it in the air

 
hovercraft - vznášedlo
BrE
/'hɒvəkrɑ:ft/ Přehrát
AmE
/'hɑ:vəkræft/ Přehrát

noun - a vehicle that doesn't move on wheels but on a strong force of air underneath

jet
jet - proudové letadlo, tryskáč, stíhačka
BrE
/'dʒet/ Přehrát
AmE
/'dʒet/ Přehrát

noun - a kind of aircraft with a jet engine

 
journey - cesta
BrE
/'dʒɜ:ni/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rni/ Přehrát

noun - a trip from one place to another

lorry
lorry - nákladní auto, náklaďák
BrE
/'lɒri/ Přehrát
AmE
/'lɑ:ri/ Přehrát

noun, British English - a large car that carries loads rather than passengers

motorbike
motorbike - motorka
BrE
/'məʊtəbaɪk/ Přehrát
AmE
/'moʊt̬ərbaɪk/ Přehrát

noun - a two-wheel vehicle that has an engine

motorway
motorway - dálnice, silnice pro motorová vozidla
BrE
/'məʊtəweɪ/ Přehrát
AmE
/'moʊt̬ərweɪ/ Přehrát

noun - a wide road with more lanes where cars can drive at higher speeds

 
on board - na (palubě), na palubě (čeho)
BrE
/ɒn'bɔ:d/ Přehrát
AmE
/ɑ:n'bɔ:rd/ Přehrát

preposition - on (a ship, plane, train) etc.

 
on foot - pěšky
BrE
/ɒn'fʊt/ Přehrát
AmE
/ɑ:n'fʊt/ Přehrát

adverb - not using a vehicle, walking

passenger
passenger - cestující, pasažér
BrE
/'pæsɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'pæsəndʒər/ Přehrát

noun - a person who travels somewhere on a bus, train, plane etc.

 
passport - pas (cestovní), cestovní pas
BrE
/'pɑ:spɔ:t/ Přehrát
AmE
/'pæspɔ:rt/ Přehrát

noun - a document that serves for your identification when you travel abroad

platform
platform - nástupiště
BrE
/'plætfɔ:m/ Přehrát
AmE
/'plætfɔ:rm/ Přehrát

noun - the part of a railway station where you get on or off a train

railway
railway - železnice
BrE
/'reɪlweɪ/ Přehrát
AmE
/'reɪlweɪ/ Přehrát

noun - a system of transportation that uses trains

sail
sail - plout, plavit se, plachtit
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

verb - to travel on a boat driven by wind; to travel on water

ship
ship - loď
BrE
/'ʃɪp/ Přehrát
AmE
/'ʃɪp/ Přehrát

noun - a large vehicle that travels on water or through space

take off
take off - vzlétnout, odlétnout
BrE
/ˌteɪk'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'ɑ:f/ Přehrát

verb - (of a plane) to leave the ground and get into the air

taxi rank
taxi rank - stanoviště taxi
BrE
/'tæksiˌræŋk/ Přehrát
AmE
/'tæksiˌræŋk/ Přehrát

noun, British English - a place where you can take a taxi

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

tram
tram - tramvaj
BrE
/'træm/ Přehrát
AmE
/'træm/ Přehrát

noun - a kind of train for people that travels through a city and stops at regular intervals to let people in or out

underground
underground - metro, podzemní dráha
BrE
/'ʌndəgraʊnd/ Přehrát
AmE
/'ʌndərgraʊnd/ Přehrát

noun, British English - a kind of train that travels in tunnels under a city and stops at regular intervals for people to get in or out

 
vehicle - vozidlo, dopravní prostředek
BrE
/'vi:əkl/ Přehrát
AmE
/'vi:əkl/ Přehrát

noun - something that can transport people or things, such as a car, bus, train, plane etc.

 
voyage - plavba
BrE
/'vɔɪɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'vɔɪɪdʒ/ Přehrát

noun - a journey in a ship, especially a long onePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Travel and transport (part A)

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 3 - Clothes (part B)

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 4 - Films (part B)

Slovní zásoba z textů čtvrté lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář