Help for English

PET Result Unit 1 - Holidays

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici. 
abroad - zahraničí, v zahraničí, do zahraničí
BrE
/ə'brɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'brɔ:d/ Přehrát

adverb - in/to a foreign country

 
accommodation - ubytování
BrE
/ə'kɒmə'deɪʃn/ Přehrát
AmE
/ə'kɑ:mə'deɪʃn/ Přehrát

noun - a place to stay

backpack
backpack - batoh, krosna
BrE
/'bækpæk/ Přehrát
AmE
/'bækpæk/ Přehrát

noun - a large piece of luggage carried on the back

baggage
baggage - zavazadla
BrE
/'bægɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'bægɪdʒ/ Přehrát

noun - the suitcases, bags etc. that you carry with you when you travel somewhere

 
brochure - brožura, leták, propagační leták, informační leták
BrE
/'brəʊʃə/ Přehrát
AmE
/broʊ'ʃʊr/ Přehrát

noun - a small book with information about something, usually about a place etc.

camping
camping - kempink, stanování, táboření
BrE
/'kæmpɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kæmpɪŋ/ Přehrát

noun - sleeping or spending a holiday in a tent

 
campsite - tábořiště
BrE
/'kæmpsaɪt/ Přehrát
AmE
/'kæmpsaɪt/ Přehrát

noun - a place where you go camping, you can put up a tent or make a fire there

 
capital - hlavní město
BrE
/'kæpɪtl/ Přehrát
AmE
/'kæpɪt̬l/ Přehrát

noun - the chief city of a country or state

cruise
cruise - výletní plavba, okružní plavba
BrE
/'kru:z/ Přehrát
AmE
/'kru:z/ Přehrát

noun - a sightseeing tour, usually on a large ship

 
facilities - zařízení, příslušenství
BrE
/fə'sɪlɪtiz/ Přehrát
AmE
/fə'sɪlət̬iz/ Přehrát

noun - a service or piece of equipment

 
foreign - zahraniční, cizí
BrE
/'fɒrən/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rən/ Přehrát

adjective - belonging to a different country from your own, from abroad

 
guesthouse - penzion
BrE
/'gestˌhaʊs/ Přehrát
AmE
/'gestˌhaʊs/ Přehrát

noun - a small hotel, similar to a hostel

 
guidebook - průvodce (kniha), knižní průvodce
BrE
/'gaɪdbʊk/ Přehrát
AmE
/'gaɪdbʊk/ Přehrát

noun - a book that gives tourists valuable information about the country they are visiting

hotel
hotel - hotel
BrE
/həʊ'tel/ Přehrát
AmE
/hoʊ'tel/ Přehrát

noun - a building with many rooms for guests where you can stay over night

 
immigration - imigrace, přistěhovalectví
BrE
/ˌɪmɪ'greɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɪmɪ'greɪʃn/ Přehrát

noun - the process of coming to live in a different country

 
on holiday - na prázdninách, na dovolené
BrE
/ɒn'hɒlədeɪ/ Přehrát
AmE
/ɑ:n'hɑ:lədeɪ/ Přehrát

adverb - travelling or relaxing somewhere during the period when you do not have to go to school or to work

 
reservation - rezervace, zamluvení
BrE
/rezə'veɪʃn/ Přehrát
AmE
/rezər'veɪʃn/ Přehrát

noun - the fact that you have booked seats in a theatre or a room in a hotel, etc. in advance

 
safari - safari
BrE
/sə'fɑ:ri/ Přehrát
AmE
/sə'fɑ:ri/ Přehrát

noun - a journey to Africa taken by hunters or tourists in order to watch or hunt wild animals

 
sightseeing - prohlížení památek, chození po památkách
BrE
/'saɪtsi:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/'saɪtsi:ɪŋ/ Přehrát

noun - an activity often done by tourists in which they go from one place to another and they look at buildings, statues, churches etc.

suitcase
suitcase - kufr
BrE
/'sju:tkeɪs/ Přehrát
AmE
/'su:tkeɪs/ Přehrát

noun - a box-shaped thing in which you put your things when you go on holiday

sunbathing
sunbathing - opalování, slunění, ležení na slunci
BrE
/'sʌnˌbeɪðɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sʌnˌbeɪðɪŋ/ Přehrát

noun - lying in the sun in order that the skin becomes darker in colour

tent
tent - stan
BrE
/'tent/ Přehrát
AmE
/'tent/ Přehrát

noun - a shelter made of strong cloth that is held up by poles and ropes

 
tour - cesta (po něčem), prohlídka, okružní jízda
BrE
/'tʊə/ Přehrát
AmE
/'tʊr/ Přehrát

noun - a journey during which you see several important places, and usually end in the place where you started

tourist
tourist - turista
BrE
/'tʊrɪst/ Přehrát
AmE
/'tʊrɪst/ Přehrát

noun - a person who is on a holiday, usually in a foreign country

 
trip - cesta, výlet
BrE
/'trɪp/ Přehrát
AmE
/'trɪp/ Přehrát

noun - a journey to a place and back

 
villa - vila
BrE
/'vɪlə/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a large house

 
visa - vízum, víza
BrE
/'vi:zə/ Přehrát
AmE
/'vi:zə/ Přehrát

noun - a document or a stamp that allows you to travel to a foreign country

 
visit - navštívit
BrE
/'vɪzɪt/ Přehrát
AmE
/'vɪzɪt/ Přehrát

verb - to go and see a place or a person, usually as a guest

 
visitor - návštěvník, host
BrE
/'vɪzɪtə/ Přehrát
AmE
/'vɪzɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who comes to see somebody or a place

 
youth hostel - ubytovna, ubytovna pro mládež
BrE
/ˌju:θ'hɒstl/ Přehrát
AmE
/ˌju:θ'hɑ:stl/ Přehrát

noun - a kind of hotel in which you share your room with other people, it is usually much cheaper than normal hotelsPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Extra

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Countryside

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Travel and transport (part A)

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář