Help for English

PET Result Unit 1 - Countryside

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.bay
bay - zátoka, záliv
BrE
/'beɪ/ Přehrát
AmE
/'beɪ/ Přehrát

noun - a place where the coast is curved inwards

beach
beach - pláž
BrE
/'bi:tʃ/ Přehrát
AmE
/'bi:tʃ/ Přehrát

noun - the place at the seaside with sand, where you can lie, sunbathe, play etc.

 
canal - kanál (plavební), plavební kanál
BrE
/kə'næl/ Přehrát
AmE
/kə'næl/ Přehrát

noun - a waterway made for ships

cliff
cliff - útes, skála
BrE
/'klɪf/ Přehrát
AmE
/'klɪf/ Přehrát

noun - the rocks that form the coast of a sea

coast
coast - pobřeží
BrE
/'kəʊst/ Přehrát
AmE
/'koʊst/ Přehrát

noun - the line where the sea or ocean meets the dry land

desert
desert - poušť, pustina
BrE
/'dezət/ Přehrát
AmE
/'dezərt/ Přehrát

noun - a dry piece of land usually covered with sand and no or almost no vegetation or life

 
earth - zem, země, zemina, hlína
BrE
/'ɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθ/ Přehrát

noun - soil, the ground

 
farm - farma, statek
BrE
/'fɑ:m/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rm/ Přehrát

noun - a place with buildings, fields, pastures where plants are grown and animals bred

field
field - pole; pastvina, pláň
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

forest
forest - les, prales
BrE
/'fɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a large area of land covered with trees

harbour
harbour - přístav, přístaviště
BrE
/'hɑ:bə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rbər/ Přehrát

noun - the place where ships can be tied up and/or protected from the sea and wind etc.

hill
hill - kopec
BrE
/'hɪl/ Přehrát
AmE
/'hɪl/ Přehrát

noun - a small and low mountain, a raised piece of ground

island
island - ostrov
BrE
/'aɪlənd/ Přehrát
AmE
/'aɪlənd/ Přehrát

noun - a piece of land in the middle of a sea, ocean, lake etc.

lake
lake - jezero
BrE
/'leɪk/ Přehrát
AmE
/'leɪk/ Přehrát

noun - a large area of water surrounded by land

 
land - zem, země, pozemek
BrE
/'lænd/ Přehrát
AmE
/'lænd/ Přehrát

noun - a solid part of the Earth's surface

mountain
mountain - hora
BrE
/'maʊntən/ Přehrát
AmE
/'maʊntn/ Přehrát

noun - a very high hill

 
ocean - oceán
BrE
/'əʊʃən/ Přehrát
AmE
/'oʊʃən/ Přehrát

noun - a very large area of water, much bigger than a sea

 
rainforest - deštný prales
BrE
/'reɪnˌfɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'reɪnˌfɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a thick tropical forest where it rains a lot

 
region - region, oblast, kraj
BrE
/'ri:dʒən/ Přehrát
AmE
/'ri:dʒən/ Přehrát

noun - an area of land

river
river - řeka
BrE
/'rɪvə/ Přehrát
AmE
/'rɪvər/ Přehrát

noun - a large stream of water that is flowing across the land into the sea

 
rock - kámen
BrE
/'rɒk/ Přehrát
AmE
/'rɑ:k/ Přehrát

noun - a hard mineral

sand
sand - písek
BrE
/'sænd/ Přehrát
AmE
/'sænd/ Přehrát

noun - the material consisting of very small grains that is found on beaches, deserts etc.

scenery
scenery - krajina, příroda
BrE
/'si:nəri/ Přehrát
AmE
/'si:nəri/ Přehrát

noun - the area outside towns and cities, with mountains, forests, fields etc.

sea
sea - moře
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

noun - a large body of salty water, smaller and not as deep as an ocean

stream
stream - potok, říčka
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a narrow natural flow of water, a narrow river

valley
valley - údolí
BrE
/'væli/ Přehrát
AmE
/'væli/ Přehrát

noun - the low place between hills or mountains

village
village - vesnice, ves
BrE
/'vɪlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'vɪlɪdʒ/ Přehrát

noun - a place where people live smaller than a town, it usually has very few houses and almost no facilities

waterfall
waterfall - vodopád
BrE
/'wɔ:təfɔ:l/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ərfɔ:l/ Přehrát

noun - a place where water falls down from a rock or cliff

wood
wood - les, lesík
BrE
/'wʊd/ Přehrát
AmE
/'wʊd/ Přehrát

noun - a small forest, a place with many treesPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Extra

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Holidays

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Travel and transport (part A)

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář