Help for English

Deck the Halls (vocabulary)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.05.2012

Slovní zásoba spojená z vánoční písničky na Help for English 
ancient - starodávný
BrE
/'eɪnʃənt/ Přehrát
AmE
/'eɪnʃənt/ Přehrát

adjective - very old, belonging to a time long ago

 
apparel - oblečení, oděv
BrE
/ə'pærəl/ Přehrát
AmE
/ə'pærəl/ Přehrát

noun, formal - clothes

 
blaze - zářit
BrE
/'bleɪz/ Přehrát
AmE
/'bleɪz/ Přehrát

verb - to shine brightly

bough
bough - větev, větvička
BrE
/'baʊ/ Přehrát
AmE
/'baʊ/ Přehrát

noun - a tree branch

 
carol - koleda
BrE
/'kærəl/ Přehrát
AmE
/'kærəl/ Přehrát

noun - a religious song that people sing at Christmas

 
deck - ozdobit, vyzdobit
BrE
/'dek/ Přehrát
AmE
/'dek/ Přehrát

verb - to decorate something or somebody for a special occasion

 
don - obléknout si
BrE
/'dɒn/ Přehrát
AmE
/'dɑ:n/ Přehrát

verb, formal - to put on (an item of clothing)

 
fast - postit se, držet půst
BrE
/'fɑ:st/ Přehrát
AmE
/'fæst/ Přehrát

verb - to choose not to eat food for some time (esp. for religious or medical reasons)

 
hail - zdravit
BrE
/'heɪl/ Přehrát
AmE
/'heɪl/ Přehrát

verb, dated - to greet

harp
harp - harfa
BrE
/'hɑ:p/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rp/ Přehrát

noun - a musical instrument with strings, it is played by strumming or plucking the strings with both hands

 
heedless - nepozorný, nedbalý
BrE
/'hi:dləs/ Přehrát
AmE
/'hi:dləs/ Přehrát

adjective - not paying attention to something

 
holly - cesmína
BrE
/'hɒli/ Přehrát
AmE
/'hɑ:li/ Přehrát

noun - a small tree with red berries and dark green leaves, it is often used as decoration at Christmas

 
lad - hoch, chlapec
BrE
/'læd/ Přehrát
AmE
/'læd/ Přehrát

noun, informal - a boy

 
lass - dívka, holka, děvče
BrE
/'læs/ Přehrát
AmE
/'læs/ Přehrát

noun, British English - a girl (used mainly in Scotland and in the north of England)

 
toll - vyzvánět (o zvonu)
BrE
/'təʊl/ Přehrát
AmE
/'toʊl/ Přehrát

verb - (of a bell) to ring slowly

treasure
treasure - poklad
BrE
/'treʒə/ Přehrát
AmE
/'treʒər/ Přehrát

noun - an amount of valuable things, such as gold, silver, diamonds etc.

Yuletide
Yuletide - Svátky (vánoční)
BrE
/'ju:lˌtaɪd/ Přehrát
AmE
/'ju:lˌtaɪd/ Přehrát

noun - Christmas seasonPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Deck the Halls

A cappella verze klasické anglické vánoční písně s textem a překladem.
PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test (The O. C.) 1

Patnáct otázek a/b/c/d zaměřených na důležitou slovní zásobu vybranou z prvních tří dílů seriálu The O.C.

PRE-INTERMEDIATE

Music CDs (vocabulary)

Slovní zásoba spojená s hudebními nahrávkami, deskami apod.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář