Help for English

Music CDs (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.05.2012

Slovní zásoba spojená s hudebními nahrávkami, deskami apod. 
acoustic - akustický
BrE
/ə'ku:stɪk/ Přehrát
AmE
/ə'ku:stɪk/ Přehrát

adjective - (of music) not played by electric instruments

album
album - album (CD apod.)
BrE
/'ælbəm/ Přehrát
AmE
/'ælbəm/ Přehrát

noun - a collection of songs on a CD or a record

 
artist - interpret
BrE
/'ɑ:tɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt̬ɪst/ Přehrát

noun - a person or a band making music, singing etc.

 
artwork - grafické zpracování (např. v knize či přebalu CD apod.)
BrE
/'ɑ:tˌwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rtˌwɜ:rk/ Přehrát

noun - the pictures, drawing, photos etc. in a book, on a CD/DVD cover etc.

booklet
booklet - brožurka, knížečka
BrE
/'bʊklət/ Přehrát
AmE
/'bʊklət/ Přehrát

noun - a small book, usually inserted in the box of a CD etc.

 
compilation - kompilace
BrE
/ˌkɒmpɪ'leɪʃən/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mpɪ'leɪʃən/ Přehrát

noun - a set of items (esp. songs) put together out of already existing materials or sets of materials (e.g. albums)

 
cover - cover verze (píseň nazpívaná jiným interpretem)
BrE
/'kʌvə/ Přehrát
AmE
/'kʌvər/ Přehrát

noun - a song (usually a famous one) that was first recorded by someone else

 
debut - debut
BrE
/'deɪbju:/ Přehrát
AmE
/deɪ'bju:/ Přehrát

noun - the first song, album, performance etc. of a musician

 
feat. - zvláštní host (např. zpěvák v písni někoho jiného)
BrE
/'fi:tʃərɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fi:tʃərɪŋ/ Přehrát

phrase - short for 'featuring', used to introduce a special guest (usually a guest singer on someone's song)

 
hit - hit (např. hudební), trhák
BrE
/'hɪt/ Přehrát
AmE
/'hɪt/ Přehrát

noun - a very popular and successful song, album, film etc.

 
chorus - refrén
BrE
/'kɔ:rəs/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rəs/ Přehrát

noun - a part of a song which has a very catchy melody and is repeated throughout the song

 
instrumental - instrumentální
BrE
/ˌɪnstrə'mentl/ Přehrát
AmE
/ˌɪnstrə'ment̬l/ Přehrát

adjective - music without vocals

 
intro - úvodní část (písně), začátek (písně)
BrE
/'ɪntrəʊ/ Přehrát
AmE
/'ɪntroʊ/ Přehrát

noun - a short passage at the beginning of a popular song

 
label - značka (nahrávací společnost), nahrávací společnost
BrE
/'leɪbl/ Přehrát
AmE
/'leɪbl/ Přehrát

noun - the name of the company that produces music

 
live - naživo (hudba či vysílání), živě, v přímém přenosu
BrE
/'laɪv/ Přehrát
AmE
/'laɪv/ Přehrát

adverb - as it really happens (not recorded or staged), involving real musicians playing (not a recording)

 
lyrics - text písně
BrE
/'lɪrɪks/ Přehrát
AmE
/'lɪrɪks/ Přehrát

noun - the words of a song

 
outro - závěr (písně), konec písně, zakončení písně
BrE
/'aʊtrəʊ/ Přehrát
AmE
/'aʊtroʊ/ Přehrát

noun, informal - the ending of a popular song

 
perform - účinkovat, hrát (před publikem), zpívat (před publikem), zazpívat (před publikem)
BrE
/pə'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/pər'fɔ:rm/ Přehrát

verb - to act, play music, sing or dance in front of people

 
record - deska (CD nebo gramofonová deska)
BrE
/'rekɔ:d/ Přehrát
AmE
/'rekərd/ Přehrát

noun, informal - a music recording, usually a CD or a vinyl

record
record - nahrát, nazpívat
BrE
/rɪ'kɔ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'kɔ:rd/ Přehrát

verb - to sing a song or play music and store it on a tape, disc, computer etc. so that it can be played again

 
release - vydat (film, album)
BrE
/rɪ'li:s/ Přehrát
AmE
/rɪ'li:s/ Přehrát

verb - to have a film, music album etc. become available to the public (to be seen or bought etc.)

 
run time - délka písně, délka filmu
BrE
/'rʌnˌtaɪm/ Přehrát
AmE
/'rʌnˌtaɪm/ Přehrát

noun - the length (usually in minutes) of a song, movie, album etc.

 
single - singl (píseň)
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

noun - a song (usually one taken out of an album) that's released to be played on the radio, on music television etc.

 
song - píseň, písnička
BrE
/'sɒŋ/ Přehrát
AmE
/'sɔ:ŋ/ Přehrát

noun - a piece of music with words

 
soundtrack - soundtrack (hudba z filmu)
BrE
/'saʊndtræk/ Přehrát
AmE
/'saʊndtræk/ Přehrát

noun - the sound recording (esp. music) from a film

 
title - název, titul
BrE
/'taɪtl/ Přehrát
AmE
/'taɪt̬l/ Přehrát

noun - the name of a book, song, poem, movie etc.

 
track - stopa (na CD apod.)
BrE
/'træk/ Přehrát
AmE
/'træk/ Přehrát

noun - one of the songs etc. on a CD

 
tracklist - seznam skladeb (např. na hudebním CD)
BrE
/'træklɪst/ Přehrát
AmE
/'træklɪst/ Přehrát

noun - the list of songs on a CD etc.

 
verse - sloka
BrE
/'vɜ:s/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rs/ Přehrát

noun - one part of a song or poem consisting of several lines

 
video - videoklip
BrE
/'vɪdiəʊ/ Přehrát
AmE
/'vɪdioʊ/ Přehrát

noun - a short film made for a song to be played on music television

vinyl
vinyl - gramofonová deska, deska (gramofonová)
BrE
/'vaɪnl/ Přehrát
AmE
/'vaɪnl/ Přehrát

noun, informal - a round black plastic thing with music recorded on it and which can be played by a gramophone

 
vocals - vokály, zpěv
BrE
/'vəʊklz/ Přehrát
AmE
/'voʊklz/ Přehrát

noun - the part of a song that is sung, the voice of a singer in a songPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Deck the Halls (vocabulary)

Slovní zásoba spojená z vánoční písničky na Help for English
INTERMEDIATE

VH1 Pop Up Videos

Díky VH1 se můžete při sledování videoklipů i leccos dozvědět a procvičit si angličtinu.
PRE-INTERMEDIATE

Mixing it up: Discover new music styles!

Znáte různé styly elektronické hudby? Zde naleznete informace o některých z nich.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Music CDs (vocabulary) 0 8977