Help for English

St. Patrick (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2012

Slovíčka z článku o Svatém Patrikovi.bishop
bishop - biskup
BrE
/'bɪʃəp/ Přehrát
AmE
/'bɪʃəp/ Přehrát

noun - a high priest

 
captivity - zajetí
BrE
/kæp'tɪvəti/ Přehrát
AmE
/kæp'tɪvət̬i/ Přehrát

noun - the state of being a prisoner or a slave

 
capture - zajmout
BrE
/'kæptʃə/ Přehrát
AmE
/'kæptʃər/ Přehrát

verb - to take somebody prisoner

 
convert - konvertovat, změnit víru, změnit náboženství
BrE
/kən'vɜ:t/ Přehrát
AmE
/kən'vɜ:rt/ Přehrát

verb - to change one's religion

 
curse - prokletí, kletba
BrE
/'kɜ:s/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rs/ Přehrát

noun - magical words that bring bad luck to someone; a kind of magic that brings you bad luck

drown
drown - utopit, utopit se
BrE
/'draʊn/ Přehrát
AmE
/'draʊn/ Přehrát

verb - to die by being underwater and unable to breathe, to let somebody die in this way

Druid
Druid - druid
BrE
/'dru:ɪd/ Přehrát
AmE
/'dru:ɪd/ Přehrát

noun - a Celtic priest

 
establish - založit
BrE
/ɪs'tæblɪʃ/ Přehrát
AmE
/ɪs'tæblɪʃ/ Přehrát

verb - to set up or start an organisation, company etc.

 
Holy Trinity - Svatá trojice
BrE
/'həʊli 'trɪnɪti/ Přehrát
AmE
/'hoʊli 'trɪnɪt̬i/ Přehrát

noun - the Father, the Son and the Holy Spirit

 
native - rodný, rodilý
BrE
/'neɪtɪv/ Přehrát
AmE
/'neɪt̬ɪv/ Přehrát

adjective - belonging to a place by origin, being born in a particular place and belonging to it

 
pagan - pohanský
BrE
/'peɪgən/ Přehrát
AmE
/'peɪgən/ Přehrát

adjective - of a religion that worships many gods (esp. the kind of a religion that existed before Christianity, Islam, Buddhism etc.)

 
patron saint - patron
BrE
/ˌpeɪtrən'seɪnt/ Přehrát
AmE
/ˌpeɪtrən'seɪnt/ Přehrát

noun - a holy person who is supposed to be the defender of a country or nation

shamrock
shamrock - jetelový trojlístek, trojlístek
BrE
/'ʃæmrɒk/ Přehrát
AmE
/'ʃæmrɑ:k/ Přehrát

noun - the three-leafed stem of a clover plant (also a symbol of Ireland)

 
slavery - otroctví
BrE
/'sleɪvərɪ/ Přehrát
AmE
/'sleɪvəri/ Přehrát

noun - the system in which people owned slaves

 
venomous - jedovatý (např. had)
BrE
/'venəməs/ Přehrát
AmE
/'venəməs/ Přehrát

adjective - very poisonous (esp. of snakes, scorpions etc.)Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 8A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Vocabulary, strana 60
INTERMEDIATE

Face2Face Intermediate, unit 8A - reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Reading (vocabulary box), strana 60
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 8A - text

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Reading (další slovíčka z textu), strana 60
Copyright info:

Dictionary entries © Marek Vít.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář