Help for English

ATTENDANT vs. ATTENDEE

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.06.2024

Tato podstatná jména vychází ze slovesa ATTEND, ale nemají spolu nic společného. Jak je to možné?ATTENDANT vs. ATTENDEE

Kořen obou těchto podstatných jmen je sloveso attend/ə'tend/. Toto sloveso se ovšem používá ve dvou poměrně odlišných významech. Pojďme tedy začít tímto slovesem.

ATTEND – účastnit se

Známější význam slovesa attend/ə'tend/ je účastnit se, chodit, navštěvovat. Všimněte si, že přízvuk je až na druhé slabice.

All the employees attended the meeting. TTT *1
All board members should attend to support the staff. TTT *2
Sorry, I'm unable to attend. TTT *3
Only her closest relatives attended her funeral. TTT *4
She attended the seminar for three months. TTT *5  

Tento výraz je spíše formální. V běžné řeči uslyšíte častěji obyčejné go to, případně come.

All the employees went to the meeting.
Sorry, I'm not able to come.

ATTENDEE – účastník

Odvozené podstatné jméno attendee/əˌten'di: má význam účastník, návštěvník. Je tedy odvozeno od prvního významu slovesa attend. Pozor na přízvuk, který je zde až poslední slabice.

All the attendees were given a small gift. TTT *6
I wanted to register as an attendee of the seminar. TTT *7
Several attendees shared their view on the problem. TTT *8
All the attendees, adults and children, must have a ticket to enter. TTT *9
My sister was one of the invited attendees to the conference. TTT *10  

Pozn.: Slovíček s koncovým -ee je celá řada. Více v článku Přípona -EE.

Pokud se jedná o pravidelné návštěvníky, hlavně v britské angličtině lze použít také slovo attender/ə'ten­də/.

He is a regular attender of the weekly meetings. TTT *11
As an avid attender of art exhibitions, she never misses a new opening in the city. TTT *12
The attender of the yoga classes said he felt more relaxed and focused after each session. TTT *13 

ATTEND TO – obsluhovat, postarat se

Pokud ovšem za sloveso dosadíte předložku to, výsledné attend to/ə'tend tʊ/ má význam obsluhovat, postarat se, vyřídit. Toto použití je pro mnoho studentů překvapením.

I have an urgent matter to attend to. TTT *14
Are you being attended to? TTT *15
She was attended to by another shop assistant. TTT *16
The call has been attended to. TTT *17
I'll attend to that at once. TTT *18  

I toto sloveso je spíše formální. Ve významu “obsluhovat” uslyšíte v běžné řeči častěji serve, pro význam “postarat se” pak třeba se spojení take care of.

Are you being served?
I have an urgent matter to take care of.

ATTENDANT – obsluha

Jak jsme si psali, sloveso attend (přesněji attend to sth/sb) má význam postarat se, obsluhovat. Z tohoto významu vychází odvozené podstatné jméno attendant/ə'ten­dənt/, což je obsluha, obsluhující.

Velmi často se používá ve spojení s místem, kde je daná obsluha k dispozici, např.:

 • flight attendant – obsluha letu (stevard, letuška)
 • car park / parking attendant – obsluha parkoviště
 • petrol-station attendant – obsluha benzínové pumpy
 • cloakroom attendant – obsluha v šatně
 • lavatory / restroom attendant – obsluha toalet (br. / am.)
 • pool attendant – obsluha bazénu
 • museum attendant – dozorce v muzeu
 • theatre attendant – uvaděč v divadle

The flight attendant offered him just a small snack. TTT *19
The parking attendant didn't charge us anything. TTT *20
She asked the petrol-station attendant for help. TTT *21
I left a small tip for the lavatory attendant. TTT *22
He found a job as a swimming pool attendant. TTT *23  

Pozor na přízvuk

Ještě jednou pro připomenutí. Sloveso attend má přízvuk na druhé slabice, stejně jako odvozená slova attendant a attender. Ovšem podstatné jméno attendee má přízvuk až na poslední slabice:

 • attend/ə'tend/ přízvuk na druhé slabice
 • attendant/ə'ten­dənt/
 • attender/ə'ten­də/
 • attendee/əˌten'di: přízvuk na poslední slabice
Překlad:
 1. Jednání se zúčastnili všichni zaměstnanci.
 2. Všichni členové představenstva by se měli zúčastnit, aby podpořili zaměstnance.
 3. Omlouvám se, ale nemohu se zúčastnit.
 4. Jejího pohřbu se zúčastnili pouze její nejbližší příbuzní.
 5. Účastnila se toho semináře po dobu tří měsíců.
 6. Všichni účastníci dostali malý dárek.
 7. Chtěl jsem se zaregistrovat jako účastník toho semináře.
 8. Několik účastníků se podělilo o svůj názor na ten problém.
 9. Všichni účastníci, dospělí a děti, musí mít pro vstup vstupenku.
 10. Moje sestra byla jednou z pozvaných účastníků té konference.
 11. Pravidelně navštěvuje týdenní meetingy.
 12. Jako vášnivá návštěvnice uměleckých výstav si nenechá ujít žádnou novou vernisáž ve městě.
 13. Účastník lekcí jógy uvedl, že se po každé lekci cítil uvolněnější a soustředěnější.
 14. Mám neodkladnou záležitost, o kterou se musím postarat.
 15. Jste obsluhován? (např. v obchodě)
 16. Byla obsloužena jinou prodavačkou.
 17. O ten telefonát bylo postaráno.
 18. Okamžitě se o to postarám.
 19. Letuška mu nabídla jen malé občerstvení.
 20. Obsluha parkoviště nám nic neúčtovala.
 21. Požádala obsluhu benzínové pumpy o pomoc.
 22. Nechal jsem pro obsluhu toalety malé spropitné.
 23. Našel si práci jako obsluha plaveckého bazénu.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: ATTENDANT vs. ATTENDEE

Umíte používat tato podobná slova?

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
UPPER-INTERMEDIATE

Naked, wicked, beloved

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou -ED, u kterých se nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář