Help for English

Friends, mates, buddies...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.09.2015

Slovní zásoba spojená s přátelstvím, přáteli, kamarády apod.Friends, mates, buddies…

Pojďme se podívat na několik důležitých slovíček spojených s přátelstvím.

Friend

Základním slovíčkem zde samozřejmě je friend/'frend/, které se používá pro přátele obecně, pro kamarády i kamarádky.

Abychom rozlišili obyčejné přátele od těch dobrých, používáme na jedné straně spojení s neurčitým členem a friend nebo vazbu a friend of mine a na druhé straně nejrůznější kolokace jako good friend, close friend, dear friend, best friend apod.

I borrowed the car from a friend of mine. TTT *1
She went to the movies with a friend. TTT *2
There's nothing going on between us. She's just a friend. TTT *3  

We were best friends in college. TTT *4
Ben is a close friend of ours. TTT *5
We used to be good friends but now we can barely stand each other. TTT *6  

Pro rozlišení pohlaví (je-li to potřeba) lze použít male friend (případně guy friend) či female friend.

He doesn't have many male friends. TTT *7  

Zajímavé je, že ženy pro své přítelkyně a kamarádky používají slovo girlfriend/'gɜ:lfren­d/, které je za normálních okolností rezervováno pro přítelkyně v tom intimním smyslu. Oproti tomu muži slovo boyfriend pro své kamarády nepoužívají, leda že by se jednalo o homosexuální vztah.

Monica went shopping with her girlfriends. TTT *8  

Zajímavá vazba se slovem FRIEND je be friends with sb (přátelit se s někým, být přáteli):

I can no longer be friends with her. TTT *9
I'm friends with my English teacher. TTT *10 

Mates and Buddies

Tak důležitý pojem jako je ‘kamarád’ určitě bude mít i nějaké hovorové ekvivalenty.

V britské a australské angličtině se nejčastěji setkáte pravděpodobně se slovíčkem mate/'meɪt/.

He went out drinking with his mates. TTT *11
Thanks for the help, mate. TTT *12  

Kromě toho může mate označovat jednu z hodností lodních důstojníků anebo druha nebo družku. To je většinou u zvířat (tam dokonce sloveso mate/‘meɪt/ znamená 'pářit se’) ale i u lidí ve významu ‘sexuální partner’.

V americké angličtině se hovorově kamarád/kámoš řekne buddy/'bʌdi/ či zkráceně bud/'bʌd/.

He and his buddies started a band in high school. TTT *13
Mike and Bill seem to be best buds right now. TTT *14  

V tomto významu se používá i slovo pal/'pæl/, i když už je spíše zastaralé. Dnes se s ním nejčastěji setkáte jako s agresivním oslovením:

Listen, pal! You're messing with the wrong guy. TTT *15 

Další slova, která uslyšíte ve filmech apod., jsou např. BFF/ˌbi:ef'ef­/ (=best friend forever), bro/'brəʊ/ (blízký kamarád nějakého muže) apod. Specifické výrazy se objeví i jako součást např. afroamerického slangu apod., jako např. dog (případně dawg) nebo homie.

Společně

Kromě toho se slovo mate pojí s řadou podstatných jmen a vytváří spojení označující lidi, kteří společně s vámi pracují, studují, bydlí apod. Zde už ale od tématu přátelství trochu odbočíme. Jsou to např.:

roommate/'ru:mˌmeɪ­t/ spolubydlící
flatmate/'flætmeɪt­/ spolubydlící (pouze v britské angličtině)
classmate/'klɑ:sˌme­ɪt/ spolužák / spolužačka (ze třídy)
schoolmate/'sku:lˌme­ɪt/ spolužák / spolužačka (ze školy)
teammate/'ti:mˌmeɪ­t/ spoluhráč (z týmu)
workmate/'wɜ:kmeɪt­/ kolega (pouze v britské angličtině)
shipmate/'ʃɪpmeɪt spolunámořník
cellmate/'sel­meɪt/ spoluvězeň
playmate/'pleɪˌmeɪ­t/ kamarád, se kterým si dítě hraje
soulmate/'səʊlˌmeɪ­t/ spřízněná duše

Přátelé, se kterými provozujeme nějakou činnost, se také často označují vazbou s již známým slovem buddy:

I'm looking for some skiing buddies to go to the mountains with. TTT *16
Josh is my drinking buddy. TTT *17  

Poměrně volně lze vytvářet spojení s přídavným jménem fellow/'feləʊ (fellow traveler – spolucestující, fellow student – spolužák, fellow citizen – spoluobčan).

Pokud hovoříme o společném díle či společné práci několika lidí, používáme u podstatných jmen předponu co- (co-author, co-producer, co-pilot, co-editor, co-founder apod.) Tutéž předponu můžeme použít i u sloves (co-write, co-produce, co-operate etc.)

Překlad:
 1. Půjčil jsem si to auto od jednoho kamaráda.
 2. Šla do kina s jednou kamarádkou.
 3. Nic mezi námi není. Je to jen kamarádka.
 4. Na vysoké jsme byli nejlepší kamarádi.
 5. Ben je naším blízkým přítelem.
 6. Bývali jsme dobrými přáteli, ale teď se skoro nemůžeme vystát.
 7. Nemá mezi přáteli moc mužů.
 8. Monica šla se svýma kamarádkama nakupovat.
 9. Už s ní nemůžu kamarádit.
 10. S mým učitelem angličtiny jsme přátelé.
 11. Šel ven pít se svýma kámošema.
 12. Díky za pomoc, kámo.
 13. On a jeho kámoši založili na střední škole kapelu.
 14. Mike a Bill vypadají, že jsou teď nejlepší kámoši.
 15. Poslouchej, kámo! Zahráváš si s tím nepravým člověkem.
 16. Hledám nějaké lyžaře, kteří by se mnou jeli na hory.
 17. Josh je kamarád, se kterým chodím pít.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací English Me anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Friends and acquaintances

Conversational questions for Friends & acquaintances
PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

UPPER-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: Friends (A)

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to seriál FRIENDS (Přátelé). Verze A.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Friends, mates, buddies... 6 3840 Od fernando 1 poslední příspěvek
před rokem