Help for English

Are you a know-it-all? #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2016

Test pro “všeználky” zaměřený na slovní zásobu ze všech možných oborů jako zeměpis, matematika, geometrie, biologie apod. 1. A pentagon is a flat shape with five straight ________ and five angles.

 2. The rib ________ protects the lungs and the heart.

 3. You use a ________ to pour liquid into containers with a small opening.

 4. If you live in the Northern Hemisphere, the summer ________ is the longest day of the year.

 5. In a right-angled triangle, the square of the ________ is equal to the sum of the squares of the remaining sides.

 6. Scientists claim that the Earth's ________ is as hot as the surface of the Sun.

 7. Clean the mushrooms and remove the ________ from the caps.

 8. The least common ________ of 12 and 15 is 60.

 9. An ampere is the unit used to measure electric ________.

 10. The ________ of 12 and 4 is 3.

 11. The ________ is a basic gymnastics skill that will strengthen your upper body.

 12. Draw the treble ________ at the beginning of the staff and then draw the notes.

 13. The exponent tells us how many times the ________ is multiplied by itself.

 14. ________ is water that falls from the atmosphere and reaches the surface of the Earth.

 15. “Burn the ________ at the stake!” the priest yelled.

 16. You need a ________ to play the violin.

Tento test je součástí výukového programu EnglishMe, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

'Prosím' - 4x jinak

V češtině říkáme ‘prosím’ ve více základních situacích, kdy má angličtina pokaždé jiný výraz. (upravený článek z roku 2010)

INTERMEDIATE

SURPRISE #5: Are you being serious?

Ačkoliv se sloveso být obvykle v průběhovém čase nepoužívá, tu a tam se s větami typu ARE YOU BEING SERIOUS, I'M BEING MYSELF apod. setkáte.

PRE-INTERMEDIATE

The USA: You Want it? - We Got It.

Krátké povídání o jednotlivých regionech Spojených států, které pro Vás připravil časopis Bridge ve svém dubnovém vydání.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Are you a know-it-all? #1 2 3406 Od swimmer poslední příspěvek
před 4 lety