Help for English

Diktáty při učení angličtiny

ALL LEVELS Vydáno dne 21.08.2016

Jak na anglické diktáty při samostudiu nebo při práci učitele s žáky.Diktáty při učení angličtiny

Samotné slovo ‘diktát’ možná může způsobit negativní reakce jak u studentů, tak u učitelů. Setkáváme se s ním v hodinách našeho mateřského jazyka jako s typem cvičení, nebo spíše jako s testovacím nástrojem. Svoji roli může mít i ve výuce cizích jazyků, ale ani tam není příliš oblíbenou aktivitou. Diktát se může jevit jako nástroj zastaralý, nudný a nevedoucí příliš k rozvíjení komunikačních dovedností, o které by mělo ve výuce jít především. Navíc nám dovednost zapisovat slyšené slovo může připadat jako zbytečná a v životě téměř nepoužívaná.

K čemu jsou ty diktáty vlastně dobré?

Diktát je příkladem tzv. intenzivního poslechu, tedy poslechu, kde nám nejde o obecný smysl mluveného textu, ale spíše o konkrétní detaily, konkrétní informace, konkrétní slova apod. Procvičováním diktátu vytrénujeme ucho rozpoznávat význam mluveného slova – nejde totiž jen o automatické bezmyšlenkové přepisování zvuků na slova. Slova mají význam v závislosti na kontextu a dokonce i na tom, co žák či student ví o okolním světě. Dále tím, že slova či věty zapisujeme, zlepšujeme i své dovednosti psaní se speciálním důrazem na přesnost v pravopisu a interpunkci. Napsaný text si student po sobě kontroluje, což napomáhá dovednosti čtení. Přitom je samozřejmě vystaven kontaktu s nejrůznějšími gramatickými a lexikálními jevy.

Diktáty pro samouky

A co diktáty v životě samouka? Bez učitele nebo druhého člověka je praktikovat tento druh cvičení poměrně náročný. Naštěstí na internetu naleznete několik stránek, kde si diktát budete moci procvičit. Zkuste do vyhledávání zadat “english dictation” apod.

Diktáty v English Me

Na diktáty jsme pamatovali i při vývojí naší aplikace English Me. English Me vám nabízí hned tři druhy diktátu. Všechny si můžete trénovat jak v britské, tak americké angličtině.

1) Hláskovaný diktát

Jedná se o cvičení, kde počítač čte slova po písmenech a uživatel je zapisuje. Anglické hláskování si tak můžete procvičit na škále okruhů slovíček, jako např. na častých anglických příjmeních, nebo si nechat vygenerovat náhodný okruh. Dovednost zapisovat čtená písmena je v angličtině velmi důležitá a bez učitele se jinak jen těžko procvičuje. S English Me je to hračka.

2) Slovní diktát

Další cvičení spočívá v tom, že počítač čte nahlas slovíčka z vybraného okruhu a uživatel je zapisuje. Často se studentům při učení slovní zásoby stává, že se slovíčka sice naučí překládat, ale nejsou zvyklí si spojovat jejich správnou výslovnost a správný pravopis. V English Me se můžete takto nechat zkoušet z libovolných slovíček, buď z okruhů, které si sami vytvoříte, nebo okruhů původních či stažených. Studenti a žáci základních škol, kteří opakovaně dostávají špatné známky ze slovíček jen proto, že je neumí správně zapsat, se již nebudou muset takových testů vůbec bát.

3) Doplňovaný diktát

Třetí diktované cvičení, které pro Vás aplikace English Me má připravené, je doplňování vynechaných částí vět na základě mluveného slova. Počítač vám vždy napíše větu s vynechanými místy. Na každé vynechané místo patří jedno až tři slova, dle vybrané obtížnosti. Větu si můžete poslechnout kolikrát budete chtít. V této aktivitě si procvičíte nejen pravopis slovíček, ale i nejrůznější gramatické a lexikální vazby. Setkáte se s vázáním slov, oslabováním nepřízvučných slov a dalšími výslovnostními jevy. English Me obsahuje tisíce vět, které v těchto cvičeních používá.

Více se o English Me dozvíte na www.englishme.cz. Týden na vyzkoušení je zcela zdarma.

Diktát ve škole

Diktáty ve školním prostředí mají jistě také své místo. Nemusí se ale určitě jednat o nudné cvičení, kde učitel diktuje nezajímavé věty, studenti je zapisují, a potom ‘slíznou’ nějakou špatnou známku. Jak udělat diktáty zajímavější a možná i smysluplnější?

  1. Nechte diktovat věty/slova žáky.
  2. Volte zajímavé či vtipné texty (např. vtipy, texty písní, doplňování bublinek do komiksů atd.)
  3. Dovolte žákům kontrolovat si výsledky společně, ve dvojicích či skupinkách.
  4. Nechte žáky proběhnout – rozmístěte texty po učebně (buď jako celek nebo jen samostatné věty). Jeden žák potom dojde či doběhne k textu, zkusí si ho zapamatovat a pak se vrátí k druhému a nadiktuje mu, co četl. Variant tohoto ‘běhacího diktátu’ je bezpočet.
  5. Nadiktujte věty na přeskáčku a potom nechte studenty dát je do správného pořadí.
  6. Ve skupince dejte každému studentovi část textu příběhu. Nechte je číst si navzájem, co mají za text, a napsat potom společně celý příběh tak, jak jdou jednotlivé události po sobě.
  7. Použijte diktovaný text jako odrazový můstek k následným cvičením, např. k diskuzi apod.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Anglické diktáty v English Me

Novinka v aplikaci English Me, díky které si procvičíte diktáty v angličtině.
ALL LEVELS

'Word Formation' v English Me

Nový typ cvičení v English Me – doplňujte do anglických vět správný tvar zadaného slova.
ALL LEVELS

Ještě více angličtiny v English Me

Novinky v aplikaci English Me – rejstřík gramatických a lexikálních kategorií s vyhledáváním, testy, cvičení, drily k vybraným kategoriím hezky pohromadě, články o gramatice a slovní zásobě přímo v English Me a další novinky!
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář