Help for English

Sloveso BLAME

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.01.2017

Co znamená a jak se používá anglické sloveso BLAME – vinit, dávat za vinu, mít někomu něco za zlé.Sloveso BLAME

Sloveso blame/'bleɪm/ znamená vinit, dávat někomu něco za vinu, mít někomu něco za zlé. Vyjadřujeme tak, že si myslíme, že někdo něco zavinil, způsobil, že něco špatného se stalo kvůli němu. Jde především o pocit vůči někomu.

Pojí se s přímým předmětem – vinit koho:

It wasn't my fault so don't blame me. TTT
When she started having problems, she blamed her parents. TTT
I don't blame anyone but myself, because it was my decision. TTT  

Často je potřeba říci, co někomu dáváme za vinu. Potom použijeme vazbu s předložkou for.

Don't blame me for your mistakes! TTT
I think my mom blames me for ruining her life. TTT
You can't blame him for falling for you. You're amazing. TTT  

Lze to říci i tak, že to, co dáváme člověku za vinu, bude přímým předmětem slovesa. Struktura je potom podobná jako u českého házet něco na někoho:

Don't blame it on me. TTT
It's so easy to blame everything on anyone but yourself. TTT 

Podobná je potom vazba put the blame on somebody (házet na někoho vinu), kde je blame v roli podstatného jména:

Don't put the blame on me. I didn't do anything. TTT
If you want to put the blame on somebody, blame yourself. TTT 

Zajímavou vazbou je be to blame – být na vině.

Who's to blame for this failure? TTT
This country is on a slippery slope and the government is to blame. TTT 

V hovorové angličtině se setkáte s vazbou I don't blame you (či him, her apod.), kterou vyjádříme, že si myslíme, že to, co člověk udělal, bylo správné, že bychom udělali totéž, že to je pochopitelné apod. V překladu bychom potom mohli použít české ‘nedivit se někomu’.

I told her to shut up. – I don't blame you! TTT
He wants a divorce and I don't blame him. TTT
I wouldn't blame you if you wanted to hit me right now. TTT 

BLAME vs. ACCUSE

Pozor, nepleťte si blame se slovesem accuse/ə'kju:z/ – obvinit, nařknout.

U slovesa accuse nejde o to, že bychom měli někomu něco za zlé, ale že jasně o někom řekneme, že udělal něco špatného, nesprávného či dokonce nezákonného. I když někdy mohou mít obě slovesa podobný význam, základní rozdíl je v tom, že blame nemusí být něco vyřčeného, důležitý je zde pocit vůči někomu. U accuse naopak nejde o náš pocit, ale o to, že někoho z něčeho nařkneme.

Porovnejte:

He was blamed for the death of his wife. TTT – lidé si mysleli, že za to mohl on, měli mu to za zlé
He was accused of the murder of his wife. TTT – obvinili ho z vraždy

She blamed him for all her problems. TTT – měla za to, že za všechny její problémy mohl on
She accused him of ruining her life. TTT – řekla mu “ty jsi to udělal, ty za to můžeš”

Všimněte si také odlišných předložek. Sloveso blame se váže s for, accuse se váže s of.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
STARTER

Sloveso MÍT #1

Anglické sloveso TO HAVE (mít): kladné a záporné oznamovací věty v přítomném čase
ELEMENTARY

Sloveso HAVE

Článek o tom, jak správně používat sloveso HAVE. Je určen začínajícím studentům, ale některé informace přijdou možná vhod i ostatním.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso BLAME 4 2501 Od misprkynko poslední příspěvek
před 2 lety