Help for English

Výslovnost: strategic, spherical

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.04.2018

Co je zvláštního na výslovnosti těchto dvou přídavných jmen? Možná se budete divit.Výslovnost: strategic, spherical

Anglická výslovnost je bez pochyby občas záludná věc. Čím více jste v jazyce pokročilejší, tím lépe ji sice odhadnete, ale nikdy si nemůžete být jisti.

Jedna ze zapeklitostí je změna ve výslovnosti ve spojení se slovním druhem.

Patří sem například slůvko present, které se jako “dárek” vyslovuje jinak než jako “prezentovat”, protože má přízvuk na jiné slabice:

present/'prez­nt/ = dárek (podst.jm.)
present/prɪ'zen­t/ = prezentovat (sloveso)

Patří sem i změna ve výslovnosti, pokud měníme slovní druh. Známá je například dvojice nature / natural.

nature/'neɪtʃə/ = příroda
natural/'nætʃrəl­/ = přirozený

Výslovnost je zde již dramaticky odlišná. Podobně jako třeba nation a national. Podrobnosti o obou najdete v samostatném článku.

Výše zmíněné příklady patří spíše na úroveň začátečníků a mírně pokročilých. Dnes vám ukážeme dvě slůvka, kde chybují i pokročilí studenti. Ostatně i slovíčka samotná patří spíše pokročilejším studentům.

Jde o změnu slovního druhu, kdy z podstatného jména vytvoříte přídavné jméno. Proč je u jednoho slůvka přípona -ic a u druhého -ical nechme nyní stranou. Největším překvapením je zde jistě změna výslovnosti.

Slůvko strategy/'strætədʒ­i/ má přízvuk na první slabice, což problém nečiní. Odvozené strategic/strə'ti:­dʒɪk/ má ovšem přízvuk na druhé slabice a navíc se mění /ə/ na /i:/.

Víceméně naopak je to u slůvka sphere/'sfɪə/. Tady se u základního tvaru čte uprostřed /ɪ/, což občas zapomínají i pokročilejší studenti. Naopak u odvozeného spherical/'sferɪkl­/ se čte uprostřed /e/. Přízvuk se nemění.

Závěr

Jak vidíte, vždy je dobré konzultovat slovník, i když jde pouze o “odvozené” slovo. Změna výslovnosti či přízvuku není ojedinělá věc. Mnoho studentů se pak dostává do situace, že celé roky vyslovuje nějaké slovo chybně.

Výslovnosti se na našich stránkách obecně věnujeme poměrně často, proto neškodí projít si i starší články.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Fonetická abeceda

Informace o tom, jak číst fonetické symboly, které se používají pro přepis výslovnosti v anglických slovnících a také na našem webu.
ELEMENTARY

English Pronunciation in Use (Elementary)

Recenze učebnice anglické výslovnosti.
ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář