Help for English

Výslovnost: strategic, spherical

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.04.2018

Co je zvláštního na výslovnosti těchto dvou přídavných jmen? Možná se budete divit.Výslovnost: strategic, spherical

Anglická výslovnost je bez pochyby občas záludná věc. Čím více jste v jazyce pokročilejší, tím lépe ji sice odhadnete, ale nikdy si nemůžete být jisti.

Jedna ze zapeklitostí je změna ve výslovnosti ve spojení se slovním druhem.

Patří sem například slůvko present, které se jako “dárek” vyslovuje jinak než jako “prezentovat”, protože má přízvuk na jiné slabice:

present/'prezənt/ = dárek (podst.jm.)
present/prɪ'zen­t/ = prezentovat (sloveso)

Patří sem i změna ve výslovnosti, pokud měníme slovní druh. Známá je například dvojice nature / natural.

nature/'neɪtʃə/ = příroda
natural/'nætʃərə­l/ = přirozený

Výslovnost je zde již dramaticky odlišná. Podobně jako třeba nation a national. Podrobnosti o obou najdete v samostatném článku.

Výše zmíněné příklady patří spíše na úroveň začátečníků a mírně pokročilých. Dnes vám ukážeme dvě slůvka, kde chybují i pokročilí studenti. Ostatně i slovíčka samotná patří spíše pokročilejším studentům.

Jde o změnu slovního druhu, kdy z podstatného jména vytvoříte přídavné jméno. Proč je u jednoho slůvka přípona -ic a u druhého -ical nechme nyní stranou. Největším překvapením je zde jistě změna výslovnosti.

Slůvko strategy/'strætədʒ­i/ má přízvuk na první slabice, což problém nečiní. Odvozené strategic/strə'ti:­dʒɪk/ má ovšem přízvuk na druhé slabice a navíc se mění /ə/ na /i:/.

Víceméně naopak je to u slůvka sphere/'sfɪə/. Tady se u základního tvaru čte uprostřed /ɪ/, což občas zapomínají i pokročilejší studenti. Naopak u odvozeného spherical/'sferɪkə­l/ se čte uprostřed /e/. Přízvuk se nemění.

Závěr

Jak vidíte, vždy je dobré konzultovat slovník, i když jde pouze o “odvozené” slovo. Změna výslovnosti či přízvuku není ojedinělá věc. Mnoho studentů se pak dostává do situace, že celé roky vyslovuje nějaké slovo chybně.

Výslovnosti se na našich stránkách obecně věnujeme poměrně často, proto neškodí projít si i starší články.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Záludná přípona -ATE

Další přípona, u jejíž výslovnosti studenti často chybují. Rozhodně doporučujeme přečíst i pokročilým studentům. Možná budou překvapeni. (upravený článek z roku 2010)

ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
INTERMEDIATE

Homografy: Umíte je přečíst správně? (A)

Krátký test zaměřený na výslovnost některých anglických homografů. (Test A)
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář