Help for English

Pleteme si: CONVINCE / PERSUADE

INTERMEDIATE Vydáno dne 25.07.2018

Dnes si ukážeme dvě slovesa s velice podobným významem, která se pletou i pokročilým studentům.CONVINCE / PERSUADE

Dnes si ukážeme další dvojici slov, která se často pletou či zaměňují. Mají velice podobný význam a ani rodilí mluvčí se zde občas neshodnou.

Pozor na výslovnost

Než ale začneme, upozorníme vás na velice častou výslovnostní chybu. Obě slovesa mají přízvuk na druhé slabice a navíc mají obě tato slovesa jen dvě slabiky.

Až překvapivě mnoho studentů chybuje hlavně u slovesa persuade, kde dává přízvuk na začátek a vyslovuje tři slabiky. Poslechněte si:

convince/kən'vɪns
persuade/pə'sweɪd

Základní použití

U obou sloves najdete český překlad přesvědčit, ale pomoci si můžeme ještě doplňujícím významem, ač není úplně přesný:

convince/kən'vɪns = přesvědčit, ubezpečit
persuade/pə'sweɪd = přesvědčit, přemluvit

Sloveso convince použijeme v případě, že někoho přesvědčujeme důkazy či argumenty. K tomuto slovesu patří fakta.

Sloveso persuade pak použijeme, pokud někoho spíše přemlouváme a chceme, aby změnil názor. Je to v porovnání s předchozím slovesem často delší proces. K tomuto slovesu patří spíše emoce.

Základní gramatická spojení jsou:

persuade sb to do sth = přesvědčit někoho, aby něco udělal
convince sb that sth is true = přesvědčit někoho, že je něco pravda

Proto si můžeme uvést například následující věty:

persuaded her to come to the party with me.
Přesvědčil (Přemluvil) jsem ji, aby šla na večírek se mnou.

convinced her (that) it was a good idea for her to come with me.
Přesvědčil jsem ji, že je dobrý nápad, aby šla se mnou.

V prvním případě jsem ji přemlouval, snažil se ji přesvědčit, že se jí na večírku bude líbit a že si ho užije. Přiměl jsem jí změnit názor a šla se mnou.

V druhém případě je situace podobná, ale ona došla sama k přesvědčení, že je opravdu dobrý nápad, aby šla. měl jsem pádnější argumenty, fakta. Podařilo se mi docílit toho, že ona sama byla bytostně přesvědčena, že si to užije.

To v prvním případu nemusela být úplně pravda, protože jsem ji sice přemluvil/přes­vědčil a nakonec šla, ale nebyla si jistá, že se jí tam nakonec bude líbit. Proto můžeme také říct:

persuaded her to come with me, but she wasn't convinced it was such a good idea.
Přemluvil jsem ji, aby šla se mnou, ale ona nebyla úplně přesvědčená, že je to dobrý nápad.

Nyní si ale pojďme jednotlivá slovesa rozebrat postupně.

convince

Jak jsme si řekli, sloveso convince/kən'vɪns použijeme, pokud někoho přesvědčujeme důkazy či argumenty. Docílíme toho, že nám 100% uvěří a bude o něčem vnitřně přesvědčený.

What can I say to convince you? TTT
His arguments didn't convince everyone, but some changes in the company structure were made in the end. TTT
She convinced me that the story was true. TTT
You'll never convince Susan that she's wrong. TTT
I managed to convince her that I passed the exam, but it wasn't really true. TTT
His doctor managed to convince him that he wasn't ill. TTT 

Pozn.: Spojka that lze (jako v mnoha jiných případech) vypustit.

Z tohoto slovesa vznikla dvě užitečná přídavná jména:

convinced/kən'vɪns­t/ = přesvědčený
convincing/kən'vɪnsɪŋ­/ = přesvědčivý

I'm convinced I'm right. TTT
I was convinced your boss would fire you. TTT
She was convinced that they were doing the right thing. TTT
I'm convinced of his innocence. TTT 

I'm sorry, but your arguments aren't very convincing. TTT
My girlfriend tried to sound convincing, but I still didn't believe her. TTT
The police officer concluded there was no convincing evidence. TTT
He came up with a convincing explanation. TTT 

persuade

Sloveso s podobným významem je persuade/pə'sweɪd. Jeho význam je přesvědčit ve smyslu “přemluvit”. Docílíte toho, že někdo změní názor.

I'm not going there. You can't persuade me! TTT
He finally persuaded his wife to change her mind. TTT
Try and persuade him to come. I'm sure he's going to have a great time. TTT
She persuaded him to marry her. TTT
It was difficult to persuade him to go to the meeting. TTT 

Přídavné jméno je pak persuasive/pə'sweɪsɪ­v/ = přesvědčivý, přesvědčující.

He used a very persuasive argument. TTT
Yes, my husband can be very persuasive sometimes, but you don't have to come with us if you don't want to. TTT
The evidence wasn't persuasive enough. TTT
Findings suggest that television is less persuasive than the press. TTT 

convince = persuade ?

Jak jste si možná všimli v příkladových větách, význam těchto sloves je často velice podobný. Rozlišení, které uvádíme v úvodu, totiž platilo spíše historicky a v moderní angličtině se významy často překrývají a spíše je to o “citu”.

U slovesa persuade klademe důraz spíše na “přemlouvání” a změnu názoru toho druhého. U slovesa convince naopak spíše klademe důraz na dodání faktů s tím, že je pak ten druhý 100% přesvědčen že je něco pravda a naprosto nám věří. Ne každý rodilý mluvčí to tak ale vnímá.

I pokud jde o gramatické struktury, došlo v moderní angličtině k určitým změnám. Na začátku jsme si řekli, že platí:

persuade sb to do sth
convince sb that sth

Ve výkladových slovnících ovšem najdete i možnost přehození těchto struktur:

persuade sb that sth
convince sb to do sth

Někteří rodilí mluvčí to vnímají jako chybu, jiní naopak jako korektní angličtinu, protože mezi těmito slovesy nevnímají moc rozdíl. Hlavně druhá zmíněná struktura (convince sb to do sth) je v moderní angličtině poměrně častá. Např.:

I've stopped trying to convince Jack to help us. TTT
I didn't manage to convince him to stay a bit longer. TTT
I tried to convince her to wear something else. TTT 

U všech těchto vět by se dalo dosadit i sloveso persuade, ale pokud bychom se drželi základního rozdílu, při použití slovesa convince spíše dodáváme fakta, u slovesa persuade spíše přemlouváme.

Poslední vazbu, kterou je dobré zmínit, je convince sb of sth, tedy přesvědčit někoho o něčem:

He wasn't able to convince them of his innocence. TTT 

convincing vs. persuasive

Pokud jste četli pozorně, našli jste dvě přídavná jména se zdánlivě stejným významem. České přesvědčivý lze přeložit jako convincing/kən'vɪnsɪŋ­/ nebo persuasive/pə'sweɪsɪ­v/.

Opět se můžeme držet původního vysvětlení kořenových sloves. Slůvko convincing použijeme, pokud popisujeme, že je něco přesvědčivé v tom smyslu, že věříme na 100 %, že je něco pravda.

Velice podobné slůvko persuasive použijeme, pokud je něco vemlouvavé, snaží se to změnit náš názor, dokáže nás to přesvědčit.

Dobrý příklad je přesvědčivá reklama, tedy persuasive advertising. Taková reklama umí zákazníky přesvědčit ke koupi nějakého produktu. Zákazníka se podaří přesvědčit, ale to neznamená, že je samotný zákazník přesvědčen na 100 % o tom, že výrobek bude fungovat k jeho plné spokojenosti. To reklama dost dobře neumí, a zákazník může mít (ač třeba minimální) pochybnosti. Přesto si výrobek koupí, protože je pro něj lákavá představa, že takový výrobek vyřeší jeho starosti, a o to reklamě jde.

Závěr

Po přečtení článku byste mohli dojít k závěru, že jde v mnoha ohledech o synonyma. Částečně by to byla pravda a jak jsme si řekli, někteří rodilí mluvčí to tak vnímají a slovníky vám to jen potvrdí.

Je však dobré vnímat drobný rozdíl v použití. Sloveso convince je více o faktech a přesvědčení někoho na 100 %. Sloveso persuade je spíše o přemlouvání a snaze o změnu názoru toho druhého.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: FOOD / MEAL / DISH

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Pro české slovo ‘jídlo’ existuje v angličtině několik výrazů, např. food, meal, dish, course. Jaký je mezi nimi rozdíl?
ALL LEVELS

Pleteme si: MAKE a DO

Jaký je rozdíl mezi MAKE a DO? V jakých spojeních se nejčastěji používají?
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Není cesta jako cesta

(Přepracovaný článek z roku 2006) České slovo ‘cesta’ lze do angličtiny přeložit mnoha způsoby. Nejčastější z nich jsou TRIP, JOURNEY, WAY, ROAD, TRAVEL atd. Jaký je mezi těmito slůvky rozdíl?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář