Help for English

European cities (pronunciation)

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.10.2018

Poslechněte si anglickou výslovnost 50 evropských měst. Možná zjistíte, že jste některá vyslovovali špatně.European cities

Překlad zeměpisných názvů studenti často přehlíží. Předpokládají totiž, že názvy jsou stejné nebo podobné, což sice někdy může být pravda, ale pouze pokud jde o pravopis. Výslovnost se někdy až překvapivě liší.

Nejčastější problém je přízvuk na slabice. V češtině je totiž vždy na první slabice, v angličtině to není pravidlem. Více o anglickém přízvuku zde.

Další problém je, že studenti nemají často potřebné informace kde hledat. Proto jsme pro vás připravili seznam 50 evropských měst, kde upozorníme i na výslovnostní “záludnosti”.

Amsterdam/'æmstədæ­m/ = Amsterdam

Athens/'æθɪnz/Atény

Zde si dejte pozor na výslovnost th, která některé překvapí. Na rozdíl od češtiny nejsou v angličtině Atény brány jako množné číslo, proto Athens are is….

Barcelona/ˌbɑ:sə'lə­ʊnə/ = Barcelona

Pozor na přízvuk až na třetí slabice.

Belfast/'belfɑ:st/ = Belfast

V britské angličtině může být přízvuk i na druhé slabice.

Belgrade/bel'greɪd­/ = Bělehrad

Přízvuk je v britské angličtině na druhé slabice, v americké na první nebo druhé. Uprostřed g. Pozor na výslovnost konce slova.

Berlin/ˌbɜ:'lɪn­/Berlín

Zde se velice často chybuje. Přízvuk je až na druhé slabice!

Birmingham/'bɜ:mɪŋ­əm/ = Birmingham

V americké angličtině vyslovují h, v britské však nikoli.

Bordeaux/bɔ:'dəʊ/ = Bordeaux

Výslovnost podobná české, ale pozor na umístění přízvuku.

Bratislava/ˌbrætɪ'sl­ɑ:və/ = Bratislava

Přízvuk na třetí slabice!

Brussels/'brʌslz/Brusel

Na konci sice -s, ale jde (stejně jako v češtině) o jednotné číslo.

Bucharest/ˌbu:kə'res­t/ = Bukurešť

V americké angličtině přízvuk na první slabice, v britské na třetí, ale není to vždy pravidlem. Britové někdy vyslovují /bju:/. Navíc píšeme Bucha.

Budapest/ˌbju:də'pes­t/ = Budapešť

V americké angličtině přízvuk na první slabice, v britské na druhé. Navíc Britové vyslovují /bju:/, Američané nikoli.

Cannes/'kæn/Cannes

Ani v češtině ani v angličtině nevyslovujeme koncové -s, ačkoli někteří Britové ho vyslovují. V angličtině je uprostřed /æ/.

Copenhagen/ˌkəʊpən'­heɪgən/Kodaň

Zde se název poměrně značně liší. V americké angličtině opět přízvuk na první slabice, v britské na třetí.

Dresden/'drez­dən/ = Drážďany

Dublin/'dʌblɪn­/Dublin

Edinburgh/'edɪnbərə­/ = Edinburgh

Opět slovo, kde se hodně chybuje. V češtině vyslovujeme na konci /bʊrk/. V angličtině však mají /bə/.

Florence/'flɒrəns = Florencie

Frankfurt/'fræŋkfət = Frankfurt

Geneva/dʒə'ni:və­/Ženeva

Přízvuk na druhé slabice, na začátku vyslovujeme //.

Glasgow/'glɑ:zgə­ʊ/ = Glasgow

Helsinki/hel'sɪŋki­/ = Helsinky

Přízvuk na druhé slabice.

Kiev/'ki:ef/Kyjev

Krakow/'krækaʊKrakov

Pozor na výslovnost konce slova.

Lisbon/'lɪzbən = Lisabon

Nepíšeme (ani nevyslovujeme) prostřední a.

Liverpool/'lɪvəpu:l­/ = Liverpool

London/'lʌndənLondýn

Na začátku vyslovujeme /ʌ/, nikoli /o/.

Madrid/mə'drɪd­/Madrid

Zde je opět přízvuk až na druhé slabice!

Manchester/'mæntʃəs­tə/ = Manchester

Milan/mɪ'læn/Milán

Zde je opět přízvuk až na druhé slabice.

Minsk/'mɪnsk/Minsk

Moscow/'mɒskəʊMoskva

Munich/'mju:nɪ­k/ = Mnichov

Zde se opět chybuje. Slovo se od češtiny poměrně liší.

Naples/'neɪplz­/Neapol

I zde se hodně chybuje. Pravopis se dosti liší. Koncové -s opět nevyjadřuje množné číslo.

Oslo/'ɒzləʊ/Oslo

Pozor na /z/ uprostřed a na /əʊ/ na konci!

Paris/'pærɪs/Paříž

Na konci vyslovujeme /s/. Studenti zde často používají francouzskou výslovnost a /s/ nevyslovují.

Prague/'prɑ:g/Praha

Zde pozor na pravopis. Je to Prague, nikoli Prag.

Riga/'ri:gə/Riga

Rome/'rəʊm/Řím

Reykjavik/'reɪkjəv­ɪk/ = Reykjavík

Na konci krátké /ɪ/.

Sarajevo/'særə'jeɪ­vəʊ/ = Sarajevo

Přízvuk na třetí slabice.

Sofia/'səʊfɪə/Sofie

Přízvuk na první slabice, v americké angličtině někdy i na druhé (viz nahrávka).

Stockholm/'stɒkhəʊm = Stockholm

Nevyslovujeme l.

Tallinn/'tælɪn/ = Tallinn

Venice/'venɪs/ = Benátky

Vienna/vi'enə/Vídeň

I zde se hodně chybuje. Studenti často chybně používají německé Wien. Anglicky je to však Vienna s přízvukem na druhé slabice.

Vilnius/'vɪlnɪəs = Vilnius

Warsaw/'wɔ:sɔ: = Varšava

Obě písmena a vyslovujeme jako /ɔ:/. Nevyslovujeme koncové w.

Zagreb/'zɑ:grə­b/Záhřeb

Zurich/'zʊərɪk­/Curych

V britské angličtině někdy vyslovují /'zjʊərɪk/.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.
INTERMEDIATE

Anglická jména s výslovností

Přehled nejčastějších anglických křestních jmen s nahrávkou výslovnosti v britské angličtině.

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /ɪ/ v angličtině

Angličtina má dva odlišné způsoby vyslovování samohlásky ‘i’, jeden je tvrdší a jeden měkčí. Kdy se používá který?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář