Help for English

Předložky UP a DOWN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.03.2018

Jak se v angličtině používají slovíčka UP a DOWN jako předložky.Předložky UP a DOWN

Slovíčka up/'ʌp/ a down/'daʊn/ asi budete dobře znát jako příslovce nahoru/nahoře a dolů/dole.

It was 5 in the morning and he was already up. TTT
The medicine man lived up in the mountains. TTT
The sun has long gone down. TTT
There was something down in the storm drain. TTT 

Takových příkladů použití by se dalo uvést stovky. V tomto článku se ale podíváme na slovíčka up a down jako na předložky, tedy na případy, kdy se up/down pojí přímo s podstatnými jmény apod.

Směrem nahoru / dolů

Nejčastěji se s těmi dvěma předložkami setkáte tehdy, když vyjadřujeme pohyb nahoru/dolů po něčem. Často je to ve spojení se schody, žebříky, svahy, kopci, horami, horskými cestami apod.

He ran down the stairs like a kid on Christmas morning. TTT
Climbing up eight flights of stairs to his office every day helps him keep fit. TTT
Drive up the hill and then turn left into a narrow forest road. TTT
Walking down the trail was much easier than going up. TTT
The little kitten climbed up the tree and didn't know how to get back down. TTT
Tears were rolling down her cheeks. TTT 

Podobně se tyto dvě předložky používají i ve spojení s řekami a dalšími vodními toky:

In summer, salmon swim up the river to spawn. TTT
The boy wanted to sail down the Mississippi in a boat like Tow Sawyer. TTT 

Setkat se nimi můžete i ve spojení s tělem, včetně hovorového a poměrně vulgárního spojení up yours (vlez mi).

She called an ambulance after her little boy had stuck a Lego head up his nose. TTT
The doctor inserted a tube down her throat to help her breathe. TTT
I said I wouldn't lend him any money. He said ‘Up yours!’ and left. TTT 

Po ulici, po chodbě

S předložkami up a down se setkáme i tehdy, když se nejedná o vertikální pohyb. Lze je použít i pro naprosto rovnou silnici, cestu, chodbu apod.

No running down the hall, kids! TTT
I was walking down the street when somebody yelled at me. TTT
I wouldn't go down that path if I were you. TTT
Do you know the man who lives up the street from us? TTT 

Častější je zde předložka down. Vyjadřuje, že někdo jde tam, kam daná cesta apod. vede, jako kdyby to byla např. řeka.

Excuse me, where is Mr. Smith's office? – Just down the hall. Third door on the right. TTT 

Někdy rozlišujeme mezi předložkami podle toho, zda se pohybujeme směrem ke středu nebo směrem ven. Např. down the hall by mohlo znamenat po chodbě směrem k východu z budovy, up the hall zase směrem od východu. Většinou ale záměna up a down význam podstatně nezmění.

Sem a tam, oběma směry

V angličtině se občas setkáte i s oběma předložkami zároveň:

He walked up and down the hall nervously. TTT
He looked up and down the street. There was no sign of the police. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si, že slovíčka up a down se v angličtině běžně používají jako předložky. V češtině toto nepřipadá v úvahu, tam se v podobných situacích používá slovíčko nahoru a dolů vždy v kombinaci s další předložkou (nahoru po schodech, dolů po řece, dolů ze žebříku apod.)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
INTERMEDIATE

Intermediate Prepositions #2

Test znalosti předložek a předložkových vazeb.
INTERMEDIATE

Test užití předložek

Vyzkoušejte si, jak ovládáte použití předložek. Do prázdných míst doplňte slovo podle svého uvážení.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předložky UP a DOWN 6 3710 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem