Help for English

Činnosti

STARTER Vydáno dne 27.10.2017

Slovesa označující běžné činnosticlimb
climb - šplhat, lézt, vyšplhat, vylézt
BrE
/'klaɪm/ Přehrát
AmE
/'klaɪm/ Přehrát

verb - to move up or down a steep place using your hands and feet

close
close - zavřít
BrE
/'kləʊz/ Přehrát
AmE
/'kloʊz/ Přehrát

verb - to do an activity in order that something doesn't stay open

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

jump
jump - skočit, skákat
BrE
/'dʒʌmp/ Přehrát
AmE
/'dʒʌmp/ Přehrát

verb - to move your body suddenly into the air

open
open - otevřít
BrE
/'əʊpən/ Přehrát
AmE
/'oʊpən/ Přehrát

verb - to do an activity in order that something doesn't stay shut or closed

run
run - běžet, běhat, utíkat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to move very quickly on your feet

sit
sit - sedět
BrE
/'sɪt/ Přehrát
AmE
/'sɪt/ Přehrát

verb - to rest your body on a chair, sofa etc

 
stand - stát
BrE
/'stænd/ Přehrát
AmE
/'stænd/ Přehrát

verb - to be upright, on your feet

walk
walk - procházet se, kráčet, jít, jít pěšky
BrE
/'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/'wɔ:k/ Přehrát

verb - to go on footPokračovat můžete zde:

STARTER

Sport - slovesa

Slovesa spojená se sporty.

STARTER

Činnosti ve třídě

Slovesa označující činnosti ve škole a ve třídě.

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Introduction

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Pojďme si anglická nepravidelná slovesa rozřadit do skupin podle jejich tvarů. V úvodním článku se dozvíte o struktuře seriálu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář