Help for English

Test: Ukazovací zájmena

STARTER Vydáno dne 15.02.2019

Procvičte si ukazovací zájmena THIS/THAT/THE­SE/THOSE.Před vyplňováním si můžete přečíst článek Ukazovací zájmena.

  1. ________ is my friend Amy.

  2. I like ________ yellow shoes. They are really nice.

  3. Can you help me with ________ homework, please?

  4. Do you like ________ chairs?

  5. Children, be careful. There are a lot of cars in ________ street.

  6. Who is ________ man over there?

  7. ________ children aren't my classmates.

  8. Don't touch ________ dog!

  9. Can you pass me ________ notebook, please?

  10. ________ pictures over there are very old.Pokračovat můžete zde:

STARTER

THIS / THAT / THESE / THOSE (tabulka)

Pletou se vám ukazovací zájmena? Nabízíme vám jednoduchou tabulku k vytištění.
STARTER

Ukazovací zájmena

Anglická ukazovací zájmena (this, that, these, those).
INTERMEDIATE

Test: Determiners #1

Otestujte si, do jaké míry znáte používání determinátorů (členů, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen, číslovek apod.)
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář