Help for English

Ukazovací zájmena

STARTER Vydáno dne 11.11.2007

Anglická ukazovací zájmena (this, that, these, those).Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Ukazovací zájmena

V této lekci se zaměříme na anglická ukazovací zájmena (toto, tamto apod.). Ta se vám budou hodit např. tehdy, když budete chtít představit někomu nějakého svého známého (toto je...).

V angličtině používáme dva typy ukazovacích zájmen, dvě pro věci, které má mluvčí u sebe (this - tento, these - tyto) a dvě pro věci, které jsou od něho vzdálené, jsou u osoby, se kterou mluví, nebo jsou u nějaké třetí osoby (that - tamten, those - tamty). Neexistuje samozřejmě žádná přesná hranice, kdy ještě použít THIS a kdy už THAT. Vždy záleží na postoji mluvčího, zda danou věc vnímá jako 'tu sebe', nebo 'tu u někoho jiného, tu daleko od něho').

THIS /  ðɪs /, THESE /  ði:z /

THIS používáme pro jednotné číslo.
THESE používáme pro množné číslo.

Tato dvě ukazovací zájmena se tedy používají pro předměty/lidi, které má mluvčí 'u sebe'. Jsou prostě tam, kde je on. Z jeho pohledu jsou 'tady' (here). Podívejte se na následující obrázek:
this and these


Pozor na to, že v češtině běžně používáme jako ukazovací zájmeno tvar TOHLE jak pro jednotné číslo, tak pro množné. V angličtině se to však rozlišuje:

Tohle je moje taška. - This is my bag.
Tohle jsou moje boty. - These are my shoes.

THAT /  ðæt /, THOSE /  ðəʊz /

THAT používáme pro jednotné číslo.
THOSE používáme pro množné číslo.

Tato dvě zájmena označují předměty/lidi, které mluvčí nemá u sebe, jsou buď od něho vzdáleny, nebo jsou u nějaké osoby, se kterou mluví, nebo u osoby, o které mluví. Nejsou tedy 'tady', ale 'tam' (there). Opět se podívejte na ilustraci:

that and those


Stejně jako u předchozích dvou zájmen, i v tomto případě se v češtině používá tvar TAMTO jak pro jednotné číslo, tak pro množné. V angličtině i zde musíme rozlišovat:

Tamto je tvoje taška. - That is your bag.
Tamto jsou tvoje boty. - Those are your shoes.

Závěrem

Tato čtyři slovíčka se učí velmi obtížně. Je důležité, abyste se je důkladně naučili. Nejlépe toho dosáhnete tak, že se budete učit názorně. Zkuste např. ukazovat na věci okolo sebe a přitom používat správná ukazovací zájmena. Můžete to zkusit i s lidmi či fotografiemi - This is my brother and these are our parents, that is my friend, Luke, and those are his parents. Důležité je, abyste tato slůvka dokázali používat zcela automaticky, bez přemýšlení.

Opět si také dejte pozor na výslovnost TH! O tom jsme ale již mluvili v předchozích lekcích.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Ukazovací zájmena

Jaká jsou v angličtině ukazovací zájmena, kdy se používají, a kdy je lepší místo nich použít jiné prostředky.

STARTER

Osobní a přivlastňovací zájmena 1

Osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném čísle.

STARTER

Osobní a přivlastňovací zájmena 2

Osobní a přivlastňovací zájmena v množném čísle

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Ukazovací zájmena 24 90598 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 10 lety