Help for English

Words of the Day (Apr 2019) - quiz B

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.05.2019

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu dubna 2019 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách.  1. The new stadium can seat fifty ________ people.

  2. He ________ off on the train and missed his stop.

  3. It's easy to get lost in the concrete ________ of the city.

  4. I had a really good time and I'm still in a ________ of happiness.

  5. Then I had ________. It was me who had to change!

  6. The ________ was gorgeous. Everyone liked it.

  7. The hotel was near the train ________, so it was a little noisy.

  8. They ________ and skedaddled.

  9. It was a sad confirmation that such ideas were still very much alive and ________.

  10. Thanks, I couldn't have done it without you. – ________ problem.

Tento test je součástí výukového programu EnglishMe, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Words of the Day (Apr 2019) - quiz A

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu dubna 2019 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách.

INTERMEDIATE

Words of the Day (May 2019) - quiz A

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu května 2019 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách.

INTERMEDIATE

Words of the Day (Jan 2019) - quiz A

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu ledna 2019 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář