Help for English

GARDENING (vocabulary)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.07.2018

Slovíčka z oblasti zahradničení 
annual - jednoletka, letnička
BrE
/'ænjʊəl/ Přehrát
AmE
/'ænjʊəl/ Přehrát

noun - a plant that completes its life cycle in one year

 
bed - záhon
BrE
/'bed/ Přehrát
AmE
/'bed/ Přehrát

noun - a piece of land where you can grow plants, vegetabes etc.

 
biennial - dvouletka
BrE
/baɪ'eniəl/
AmE
/baɪ'eniəl/ Přehrát

noun - a plant that stays alive for two years

bulb
bulb - cibulka (květiny)
BrE
/'bʌlb/ Přehrát
AmE
/'bʌlb/ Přehrát

noun - a round root of some flowers with its shape resembling a light bulb

 
cold frame - pařeniště
BrE
/'kəʊld freɪm/ Přehrát
AmE
/'koʊld freɪm/ Přehrát

noun - a structure covered with foil, glass or plastic etc. that is used to protect plants from the cold

 
compost - kompost, zahradní kompost
BrE
/'kɒmˌpɒst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mˌpoʊst/ Přehrát

noun - a pile of decaying leaves, plants, food etc. that we use as a fertilizer

 
container - nádoba
BrE
/kən'teɪnə/ Přehrát
AmE
/kən'teɪnər/ Přehrát

noun - an object used to carry things in

 
dirt - zemina, hlína
BrE
/'dɜ:t/ Přehrát
AmE
/'dɜ:rt/ Přehrát

noun, American English - soil or earth (e.g. in a garden)

 
fertilize - hnojit, zúrodnit
BrE
/'fɜ:tɪlaɪz/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rt̬ɪlaɪz/ Přehrát

verb - to add fertilizers, to make something productive (esp. by adding fertilizers etc.)

 
fertilizer - hnojivo
BrE
/'fɜ:təlaɪzə/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rt̬əlaɪzər/ Přehrát

noun - a substance (such as manure or compost) used to help plants grow

 
flowerbed - záhonek (květinový), květinový záhonek
BrE
/'flaʊəˌbed/ Přehrát
AmE
/'flaʊərˌbed/ Přehrát

noun - a piece of land or soil used for growing flowers

 
germinate - klíčit, vyklíčit
BrE
/'dʒɜ:məneɪt/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rməneɪt/ Přehrát

verb - to start growing (plant)

greenhouse
greenhouse - skleník
BrE
/'gri:nhaʊs/ Přehrát
AmE
/'gri:nhaʊs/ Přehrát

noun - a small building made of glass or plastic where certains plants are grown

 
grow - pěstovat, vypěstovat
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to produce plants, e.g. vegetables; to take care of plants in order that they can get bigger

hose
hose - hadice
BrE
/'həʊz/ Přehrát
AmE
/'hoʊz/ Přehrát

noun - a long flexible tube that is used to carry water or gas

manure
manure - hnůj
BrE
/mə'njʊə/ Přehrát
AmE
/mə'nʊr/ Přehrát

noun - the solid waste material from the body of an animal, esp. when it is used as a fertilizer etc.

 
nutrient - živina
BrE
/'nju:triənt/ Přehrát
AmE
/'nu:triənt/ Přehrát

noun - a chemical present in food etc. that organisms need to stay alive and grow

 
peat - rašelina
BrE
/'pi:t/ Přehrát
AmE
/'pi:t/ Přehrát

noun - special kind of black soil that is formed from decaying plants

 
perennial - trvalka (rostlina)
BrE
/pə'renɪəl/ Přehrát
AmE
/pə'renɪəl/ Přehrát

noun - a plant that grows for more than two years

 
plant - zasadit, sázet, osázet
BrE
/'plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plænt/ Přehrát

verb - to put a plant or a seed in the ground so that it can grow

 
planter - velký květináč
BrE
/'plɑ:ntə/ Přehrát
AmE
/'plæntr/ Přehrát

noun - a pot or container (usually large) in which you can grow various plants

 
plug plant - sazenice, sazenička
BrE
/'plʌgˌplɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plʌgˌplænt/ Přehrát

noun - a small young flower or vegetable plant that you can buy in a garden centre and plant in your garden

pot
pot - květináč
BrE
/'pɒt/ Přehrát
AmE
/'pɑ:t/ Přehrát

noun - a round clay, metal or plastic container in which you can grow plants

 
prick out - pikýrovat, přesadit (rostliny)
BrE
/'prɪk aʊt/ Přehrát
AmE
/'prɪk aʊt/ Přehrát

verb - to put a young plant in soil after you have grown it from seed

 
propagator - urychlovač rostlin
BrE
/'prɒpəgeɪtə/ Přehrát
AmE
/'prɑ:pəgeɪt̬ər/ Přehrát

noun - a small greenhouse used indoors for starting garden plants in the spring

 
seed - semínko, semeno
BrE
/'si:d/ Přehrát
AmE
/'si:d/ Přehrát

noun - usually a very small object produced by a plant, out of which a new plant will grow

 
seedbed - semeniště
BrE
/'si:dbed/ Přehrát
AmE
/'si:dbed/ Přehrát

noun - a small patch of soil in the garden or a plastic box that is protected where young plants grow from seed

 
seedling - semenáček, sazenička
BrE
/'si:dlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'si:dlɪŋ/ Přehrát

noun - a small young plant grown from a seed

 
soil - půda (zem), zemina, zem, hlína
BrE
/'sɔɪl/ Přehrát
AmE
/'sɔɪl/ Přehrát

noun - the substance in the ground in which plants grow

sow
sow - sít, zasít, zasévat
BrE
/'səʊ/ Přehrát
AmE
/'soʊ/ Přehrát

verb - to spread seeds over a piece of ground

 
sprinkler - zavlažovač, postřikovač, rozstřikovač
BrE
/'sprɪŋklə/ Přehrát
AmE
/'sprɪŋklər/ Přehrát

noun - a device that you can attach to a garden hose and use for automatic irrigation

 
sprout - vyrašit, rašit
BrE
/'spraʊt/ Přehrát
AmE
/'spraʊt/ Přehrát

verb - to start to grow

 
thin - prořezat, protrhat, proklestit
BrE
/'θɪn/ Přehrát
AmE
/'θɪn/ Přehrát

verb - to remove some parts of plants or bushes in order to make them less dense

 
transplant - přesadit (rostlinu)
BrE
/træns'plɑ:nt/
AmE
/træns'plænt/

verb - to move a plant from one place in the soil to another

 
trough - truhlík (pro rostliny)
BrE
/'trɒf/ Přehrát
AmE
/'trɑ:f/ Přehrát

noun - a long rectangular box, usually made of plastic, where you can grow plants

watering can
watering can - konev (na zalévání)
BrE
/'wɔ:tərɪŋˌkæn/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ərɪŋˌkæn/ Přehrát

noun - a plastic or metal container used for watering plants or flowers in the garden

 
window box - truhlík (na okně)
BrE
/'wɪndəʊ ˌbɒks/ Přehrát
AmE
/'wɪndoʊ ˌbɒks/ Přehrát

noun - a long narrow container, positioned on an outside windowsill, used for growing plantsPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

GARDENING (základy zahradničení)

Je tady jaro a proto si pojďme projít užitečná slovíčka spojená se setím, sázením, zaléváním a hnojením. Prostě takové základy každého zahrádkáře.

INTERMEDIATE

YouTube angličtina pro zahrádkáře

Pokud rádi zahradničíte, zkuste spojit tuto zálibu se studiem angličtiny. Dnes nabízíme několik zajímavých YouTube kanálů pro zahrádkáře.
PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary Test: Gardening

Vyznáte se v pojmech spojených se zahradnictvím? Navazujeme na náš nedávný článek.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář