Help for English

GARDENING (základy zahradničení)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.03.2024

Je tady jaro a proto si pojďme projít užitečná slovíčka spojená se setím, sázením, zaléváním a hnojením. Prostě takové základy každého zahrádkáře.GARDENING

Jaro je tady a zahrádkáři už jistě plánují, co nového letos zasadí či zasejí. Pokud patříte mezi ně a zároveň je vaší druhou vášní angličtina, možná vás osloví dnešní článek.

Začalo to semínkem …

Abychom mohli něco vypěstovat (grow), budeme potřebovat semínko (seed).

seed/'si:d/ – semínko, semeno (mn.č. seeds)
seed/'si:d/ – osivo (nepočitatelné)

 • seeds germinate/'dʒɜ:məne­ɪt/ – semínka klíčí
 • seeds sprout/'spraʊt/ – semínka raší
 • seeds grow/'grəʊ/ – semínka rostou
 • sow/'səʊ/ seeds – zasít semínka
 • plant/'plɑ:nt/ seeds – zasadit semínka
 • grow sth from seed/seeds – vypěstovat něco ze semínka/semínek

My grandma grows a lot of vegetables in her garden. TTT *1
When I was a kid, I grew tomatoes on our balcony. TTT *2
Put two seeds in each pot. TTT *3
Where could I buy quality seeds? TTT *4
I've bought a large packet of sunflower seeds. I'm going to sow them soon. TTT *5
Did you grow it from seed or was it bought in a shop? TTT *6
The seeds should germinate in two weeks. TTT *7
Sow the seeds thinly in rows. TTT *8
For continuous crops sow every two weeks. TTT *9
I'm too lazy to sow seeds. I'm simply going to buy young plants this year. TTT *10  

Rostliny se dělí obecně podle toho, jak dlouho nám na zahradě vydrží:

annual/'ænjʊəl/ – jednoletka, letnička TTT *11
biennial/baɪ'e­niəl/ – dvouletka TTT *12
perennial/pə'renɪəl­/ – trvalka TTT *13

Pozn.: U letniček se často setkáte s rozdělením hardy annual (houževnatá/odolná letnička) TTT *14a half-hardy annual (méně odolná letnička) TTT *15.

Kam sejeme

Zasít můžete určitě do záhonu (bed). Pokud na to ještě není správné roční období, nabízí se předpěstovat si sazeničky v pařeništi (cold frame) nebo skleníku (greenhouse), popřípadě doma.

Pokud zvolíte poslední možnost, je ideální pořídit si nejprve tzv. propagator, což je plochá plastová nádoba se zeminou, která je opatřena průhledným víkem. Sloveso propagate totiž znamená mimo jiné “množit rostliny”.

Oblíbené jsou také rašelinové tablety, a ač se rašelina řekne peat/'pi:t/, k překladu se použije častěji spojení jiffy pellets TTT *16. Ty se dají pořídit i u nás (většinou pod označením jiffy tablety, rašelinové tablety nebo sadbovací tablety) a jde o malé rašelinové placičky, které po ponoření do vody “vyrostou” a jsou ideální k zasetí semínka:

Semínka ale můžete zasít rovnou do květináče (pot) nebo truhlíku (window box nebo třeba trough).

Setkat se můžete i se slůvkem planter (od slovesa plant – zasadit, sázet). Může jít o květináč či truhlík (z různých materiálů), nebo taky často o jakousi nádobu z igelitu nebo tvrdé látky, do které dáte hlínu a používáte jako květináč (po sezóně se pak dá po odstranění zeminy složit). Můžete narazit na spojení patio planter, vegetable planter, apod.

 • bed/'bed/ – záhon (ona je to vlastně taková “postel”)
 • seedbed/'si:dbed­/ – semeniště (záhonek na předpěstování rostlin)
 • flowerbed/'flaʊəˌb­ed/ – květinový záhon
 • rose bed – záhon růží
 • raised bed – vyvýšený záhon
 • cold frame/'kəʊld fr­eɪm/ – pařeniště
 • greenhouse/'gri:nhaʊ­s/ – skleník
 • plastic greenhouse – fóliovník
 • polyhouse/'pɒlɪhaʊs­/ – fóliovník
 • polytunnel/'pɒlɪˌtʌ­nl/ – tunelový fóliovník
 • pot/'pɒt/ – květináč (“pot” je taky hrnec)
 • flowerpot/'flaʊəˌp­ɒt/ – květináč
 • plant pot – květináč
 • self-watering pot – samozavlažovací květináč
 • container/kən'teɪn­ə/ – nádoba
 • tub/'tʌb/ – nádoba (“tub” je hlavně vana či vanička)
 • propagator/'prɒpəge­ɪtə/ – urychlovač klíčení a růstu
 • seed tray – sadbovací plato (“tray” je tác)
 • planter/'plɑ:ntə­/ – květináč, truhlík, nádoba (v podstatě cokoli, kam se dá něco zasít/zasadit)
 • flower box – truhlík
 • window box/'wɪndəʊ ˌ­bɒks/ – truhlík
 • trough/'trɒf/ – truhlík (“trough” znamená korýtko)
 • window basket / hanging basket – závěsný košík

I usually start my flowers in a propagator with a lid in March. TTT *17
We don't have a garden, but a few patio planters on the terrace will do. TTT *18
Do you think I can move the pots to the cold frame now? TTT *19
Place the jiffy pellets in a bowl and add plenty of water. They'll expand. TTT *20
I don't need a fancy propagator. I just use empty yoghurt cups. TTT *21
My wife started using this new fertilizer and our troughs and pots look great. TTT *22
Don't our tulip beds look lovely this year? TTT *23
Do you think it's worth investing into self-watering pots? TTT *24
Make a hole in the bed with a dibber and drop the seedling in. TTT *25  

Do čeho sejeme

Kromě volby nádoby je také dobré vybrat správnou zeminu či substrát. Nebo je minimálně dobré vědět, jak je přeložit.

Často uslyšíte slovo compost/'kɒmˌpɒst, které může označovat kompost ( organický materiál pro zlepšení půdy obsahující organické látky), ale v angličtině také běžnou zeminu či zahradní substrát.

 • compost/'kɒmˌpɒst – zahradní substrát, kompost
 • seed (sowing) compost – substrát pro výsev
 • seedling compost – substrát pro výsev
 • multi-purpose compost – univerzální substrát

I always buy new multi-purpose compost in the spring. TTT *26  

Dále se pro zahradní substrát používá slůvko mix, což je vlastně směs více různých složek.

 • potting mix – substrát do nádob a květináčů
 • seed starting mix – substrát pro výsev
 • sowing mix – substrát pro výsev

Sowing mix is a blend of soil, peat, and perlite used for planting seeds. TTT *27
She bought a few new pots and two large bags of potting mix. TTT *28 

Pro zeminu obecně se pak běžně používá slovo soil/'sɔɪl/. Spojení potting soil (nebo zmíněný potting mix) je substrát do nádob.

Plants absorb nutrients from soil. TTT *29
Sow 1 cm deep directly into finely prepared, moist soil. TTT *30
You should firm the soil very gently and keep it moist and weed free. TTT *31  

V americké angličtině používají pro zahradní zeminu také slovo dirt/'dɜ:t/, které asi znáte v základním významu jako špína.

Zvláštností je, že ač existuje v angličtině slovíčko substrate/'sʌbstreɪ­t/, zahradníci častěji používají slovo compost, nebo jednoduše soil či mix.

Zmínit můžeme i rašelinu, což je peat/'pi:t/. Slyšet můžete často i peat moss (slovo moss označuje mech), což je sice technicky vzato rašeliník, ale ve světě zahradních substrátů se tím většinou myslí výsledná rašelina. V poslední době se vzhledem k udržitelnosti také často používá peat-free compost, což je substrát neobsahující rašelinu.

Have you heard of peat pots? TTT *32  

Něco leze ven

Pokud se budete o semínko dobře starat, začne se klubat semenáček (seedling), tedy mladá rostlinka, kterou jste si vypěstovali ze semene. Může jít o zeleninu, květinu, nebo třeba strom.

Pokud byste si chtěli koupit sazenici v obchodě, používá se spojení plug plant nebo jednoduše young plant.

Asi víte, že ne všechny rostliny rostou ze semene. Například mnoho květin roste z cibulky (bulb).

 • seedling/'si:dlɪŋ/ – semenáček (ze semene)
 • plug plant /plʌg plɑ:nt/ – sazenice (“plug” je také špunt nebo zátka) TTT *33
 • young plant – sazenice (mladá rostlinka)
 • starter plant – sazenice (hlavně am.)
 • bulb/'bʌlb/ – cibulka (rostou z ní třeba tulipány)
 • tuber/'tju:bə – hlíza (rostou z ní např. jiřiny)

The seedlings should appear in two weeks. TTT *34
Our plug plants are packed professionally in packaging suitable for posting. TTT *35
Didn't you know that tulips grow from bulbs, not seeds? TTT *36
Transplant the seedlings singly into large tubs or containers. TTT *37  

Zaléváme

Bez vody by naše rostliny nepřežily. Zalévat můžeme za pomocí konve (watering can) nebo hadice (hose). Vodu můžeme brát z potrubí, ale také můžeme sbírat dešťovou vodu do rezervoáru, kterému se v americké angličtině říká rainwater tank a v britské angličtině je krásné spojení water butt.

 • water/'wɔ:tə/ – zalévat
 • watering can/'wɔ:tərɪŋ­ˌkæn/ – konev (k zalévání)
 • hose/'həʊz/ – hadice
 • water hose – hadice na zalévání
 • garden hose – zahradní hadice
 • spray nozzle/'nɒzl/ – hubice (tryska) na hadici
 • spray gun /gʌn/ – hubice (tryska) na hadici
 • spray pistol /'pɪstl/ – hubice (tryska) na hadici
 • irrigation/ˌɪrɪə'geɪ­ʃn/ – zavlažování
 • irrigation system – zavlažovací sys­tém
 • drip irrigation system – kapková závlaha (systém)
 • sprinkler/'sprɪŋk­lə/ – zavlažovač, postřikovač TTT *38
 • rainwater (water) tank – nádrž (na dešťovou vodu)
 • water barrel/'bærəl (am.) – sud, barel (na vodu)
 • water butt/'bʌt/ (br.) – barel, jímka (na vodu)

Could you water our garden this weekend? TTT *39
I always put some fertilizer in the watering can when watering the pots. TTT *40
They say that the hose automatically expands up to three times its length. TTT *41
This spray nozzle has six functions and a non-slip grip. TTT *42
It's been raining for two days. The water butt is full. TTT *43
The sprinklers went off just when she was in the middle of the lawn. TTT *44  

Přesazujeme

Pokud sejete venku, stačí semenáčky jen protrhat (thin). Ale pokud sejete do květináče, bude potřeba rostlinku přesadit (transplant) do většího nebo ji dát ven na zahradu.

 • transplant/træns'plɑ:­nt/ – přesadit
 • replant – přesadit
 • repot/'ri:pɒt – přesadit (z jedné nádoby do druhé)
 • pot up – přesadit (do větší nádoby)
 • thin/'θɪn/ – protrhat (thin znamená taky řídký, tenký) TTT *45
 • prick out/'prɪk aʊt – pikýrovat TTT *46
 • pinch back – zaštipovat TTT *47

I start my plants at home and then transplant them outdoors. TTT *48
When large enough thin the seedlings to 5cm apart. TTT *49
thinned the seedlings to one per position. TTT *50
You shouldn't prick out the seedlings when they only have seed leaves. Wait until they develop true leaves. TTT *51 TTT *52
Don't transplant the seedlings outdoors. It's too early. Repot them instead and use a slightly larger pot. TTT *53  

Hnojíme

Bez hnojiva (fertilizer) by rostliny sice přežily, ale pokud chcete mít bohatou úrodu (obzvláště když pěstujete rostliny v nádobě) , určitě se bude hodit. Hnojiv je i na našem trhu nepřeberné množství a tak si pojďme projít jen základy.

 • fertilize/'fɜ:tɪlaɪ­z/ – hnojit (v živočišné říši to znamená “oplodnit”, br. fertilise)
 • feed/'fi:d/ – hnojit (taky “krmit”) TTT *54
 • fertilizer/'fɜ:təla­ɪzə/ – hnojivo (br. fertiliser)
 • slow-release fertilizer – pomalu rozpustné hnojivo
 • plant food/'plɑ:nt f­ʊ:d/ – hnojivo (někdy taky plant feed)
 • soluble plant food /'sɒljəbəl/ – rozpustné hnojivo
 • nutrient/'nju:triən­t/ – živina (většinou v mn.č. – nutrients)
 • manure/mə'njʊə/ – hnůj, přírodní hnojivo

Do you think I could use sprayable plant food on my orchids? TTT *55
It is a legal requirement to show the content of fertilizers in the form of N-P-K. TTT *56
Be careful with the new plant food. You may burn the plants. TTT *57
Look at the tomatoes! What do you feed them? TTT *58
I have fertilized them with a 16–16–16 fertilizer. TTT *59
It's better to use a slow-release fertilizer. You won't burn the plants that way. TTT *60
Your plants look stressed. Do you fertilize them at all? TTT *61
Sprinkle this slow-release fertilizer around the plant and work it into the soil. TTT *62
You should always add some fertilizer to enrich the soil, especially if you grow plants in pots. TTT *63
Young plants should be fed with half-strength liquid fertilizer. TTT *64
I dilute the fertilizer in a watering can and pour around the plants once a month. TTT *65  

Pokud trochu zahradničíte a hnojíte, určitě jste se setkali se zkratkou N-P-K, která se používá běžně i v anglicky mluvících zemích jako N-P-K /ˌen pi: 'keɪ/ a udává, jaké množství těchto tří základních prvků se v hnojivu nachází:

 • nitrogen/'naɪtrəd­ʒən/ (N)dusík
 • phosphorus/'fɒsfərə­s/ (P)fosfor
 • potassium/pə'tæsiəm­/ (K) = draslík
Překlad:
 1. Babička pěstuje na zahradě hodně zeleniny.
 2. Když jsem byl dítě, pěstoval jsem na balkóně rajčata.
 3. Do každého květináče dej dvě semínka.
 4. Kde bych mohl koupit kvalitní semínka?
 5. Koupil jsem si velký balíček slunečnicových semínek. Brzo je zaseju.
 6. Vypěstoval jsi to ze semínka, nebo to bylo koupeno v obchodě?
 7. Ta semínka by měla vyklíčit za dva týdny.
 8. Sejte semínka řídce do řad.
 9. Pro neustálou sklizeň sejte každé dva týdny.
 10. Jsem na setí semen příliš líný. Letos si jednoduše koupím sazeničky.
 11. poroste jen jednu sezónu
 12. roste dva roky
 13. vydrží více než dva roky
 14. je možno ji zasít na jaře, kdy ještě hrozí přízemní mrazíky
 15. na záhon se zasévá až při teplotách nad nulou
 16. JIFFY znamená okamžik, a PELLET je granule, tabletka
 17. Obvykle začínám pěstovat své květiny v urychlo­vači s víkem v březnu.
 18. Nemáme zahradu, ale pár terasových květináčů bude stačit.
 19. Myslíš, že můžu teď ty květináče přesunout do pařeniště?
 20. Umísti rašelinové tablety do misky a přidej hodně vody. Zvětší se.
 21. Nepotřebuju nóbl urychlovač. Prostě používám prázdné kelímky od jogurtu.
 22. Moje manželka začala používat toto nové hnojivo a naše truhlíky a květináče vypadají úžasně.
 23. Nevypadají naše záhony s tulipány letos krásně?
 24. Myslíš, že stojí za to investovat do samozavlažovacích květináčů?
 25. Udělej do záhonu díru sázecím kolíkem a pusť sazeničku dovnitř.
 26. Na jaře vždy kupuji nový univerzální zahradní substrát.
 27. Výsevní substrát je směs zeminy, rašeliny a perlitu, která se používá k výsadbě semen.
 28. Koupila několik nových květináčů a dva velké pytle substrátu do nádob.
 29. Rostliny čerpají živiny z půdy.
 30. Sejte 1 cm hluboko přímo do připravené jemné vlhké hlíny.
 31. Měl bys hlínu stlačit velmi jemně a udržovat ji vlhkou a bez plevele.
 32. Už jsi slyšel o rašelinových květináčích?
 33. malý bal zeminy u mladé rostliny vlastně připomíná zátku, kterou jednoduše vsunete do otvoru v zemině
 34. Sazeničky by se měly objevit za dva týdny.
 35. Naše sazenice jsou profesionálně zabaleny v balení, které je vhodné pro přepravu poštou.
 36. Cožpak jsi nevěděl, že tulipány rostou z cibulek, ne ze semínek?
 37. Přesaďte semenáčky po jednom do velkých nádob.
 38. je připojen na hadici a vložen do země, kde se točí a zalévá rostliny kolem
 39. Mohl bys nám zalít tento víkend zahradu?
 40. Vždycky dám do konve trochu hnojiva, když zalévám květináče.
 41. Říkají, že se ta hadice automaticky roztáhne až na trojnásobek své délky.
 42. Tato hubice má šest funkcí a neklouzavý úchop.
 43. Prší už dva dny. Ta jímka na vodu je plná.
 44. Postřikovače se spustily zrovna když byla uprostřed trávníku.
 45. když sejete třeba mrkev do řádku, vyrostou semenáčky moc hustě a je třeba je protrhat, aby měly výsledné rostliny dost místa na růst
 46. přesadit jednotlivé semenáčky z místa, kde jich roste mnoho vedle sebe, na místo, kde budou dál od sebe, nebo samostatně do květináče
 47. odštípnout/us­třihnout vrcholky sazeniček, aby se více rozrostly a byly hustší
 48. Začínám pěstovat rostliny doma a pak je přesadím ven.
 49. Až budou dost velké, protrhej semenáčky na 5cm od sebe.
 50. Protrhal jsem semenáčky tak, aby byl každý zvlášť.
 51. Neměl bys pře­sazovat semenáčky, dokud mají jen děložní lístky. Počkej, až se vyvinou pravé lístky.
 52. děložní lístky – první dva lístky, které vyrostou ze semínka
 53. Nepřesazuj sazeničky ven. Je příliš brzy. Namísto toho je přesaď do trošičku většího květináče.
 54. rostlinu vlastně nakrmíte
 55. Myslíš, že bych na své orchideje mohl používat hnojivo ve spreji?
 56. Podle zákona se musí uvádět obsah hnojiva ve formě N-P-K.
 57. Buď s tím novým hnojivem opatrný. Můžeš ty rostliny popálit.
 58. Podívej na ta rajčata! Čím je hnojíš?
 59. Pohnojil jsem je hnojivem o složení 16–16–16.
 60. Je lepší použít pomalu rozpustné hnojivo. Tak ty rostliny nepopálíš.
 61. Tvoje rostliny vypadají špatně. Hnojíš je vůbec?
 62. Posypej toto pomalu rozpustné hnojivo kolem rostliny a pak ho zapracuj do zeminy.
 63. Vždy bys měl přidat trochu hnojiva, abys obohatil zeminu, hlavně pokud pěstuješ rostliny v květináčích.
 64. Sazenice by se měly hnojit poloviční dávkou tekutého hnojiva.
 65. Zředím hnojivo v konvi a jednou za měsíc naleju kolem rostlin.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

GARDENING (vocabulary)

Slovíčka z oblasti zahradničení

INTERMEDIATE

YouTube angličtina pro zahrádkáře

Pokud rádi zahradničíte, zkuste spojit tuto zálibu se studiem angličtiny. Dnes nabízíme několik zajímavých YouTube kanálů pro zahrádkáře.
PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary Test: Gardening

Vyznáte se v pojmech spojených se zahradnictvím? Navazujeme na náš nedávný článek.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno GARDENING 101 (základy zahradničení) 9 11491 Od Renny09 poslední příspěvek
před rokem