Help for English

Clothes, clothe, cloth

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.01.2020

Slovíčko CLOTHES patří do základní slovní zásoby. My dnes přidáme ještě další dvě.Clothes, clothe, cloth

Dnes si ukážeme tři slovíčka, ve kterých se chybuje v použití i výslovnosti. První z nich patří do základní slovní zásoby. Ostatní jsou již pokročilejší.

clothes

Začneme tedy tím “nejjednodušším”. Problém je ovšem v tom, že ačkoli toto slůvko znají studenty od základní úrovně, chybují zde až do pokročilejších úrovní.

Podstatné jméno clothes/'kləʊðz znamená oblečení (šaty, oděvy). Pozor si dejte na výslovnost /kloʊðz/, nikoli /kloʊzɪs/ nebo /kloʊzes/.

Druhý problém je v tom, že v češtině říkáme “toto oblečení je”, ale v angličtině by to byla chyba. Jde tam totiž o tvar množného čísla (které ovšem nemá tvar jednotný):

  • toto oblečení je …
  • this clothes is
  • these clothes are

The clothes she was wearing were all dirty. TTT
Oh, where are my clothes? I can't walk around in my underwear! TTT
She only wears designer clothes. She's such a snob. TTT
Do you happen to have more clothes hangers, madam? TTT
These clothes are new, aren't they? TTT 

Velice podobné je slovo clothing/'kləʊðɪŋ/ (oblečení, ošacení, šaty, oděvy), které je však nepočitatelné:

  • clothes are
  • clothing is

Jde však o slovo poměrně formální. Nejčastěji se setkáte se spojením a piece of clothing nebo an article of clothing = kus ošacení, kus oblečení, kus oděvu.

Pozor! Někteří studenti si smyslí, že oblečení je také slovíčko wear, protože znají třeba složeninu underwear (více zde). Ale wear/'weə/ je sloveso “mít na sobě”, “nosit”. Další slovesa spojená s oblékáním najdete zde.

clothe

S podstatným jménem clothes souvisí sloveso clothe/'kləʊð/, které znamená šatit, ošatit, odít. Stejně jako v češtině, i v angličtině jde o poměrně formální výraz

Her parents clothed her in a gender neutral fashion. TTT
He always clothes himself in white. TTT 

Běžnější je sloveso dress/'dres/.

He always dresses in white.

Odvozený tvar je clothing = ošacení, oděvy (viz výše). Další odvozený tvar je clothed = oděný, ošacený.

She was clothed in a beautiful gown. TTT 

I zde je však častější slovíčko dressed/'dres­t/ = oblečený.

She was dressed in a beautiful gown.

cloth

Jako poslední slovíčko si uvedeme cloth/'klɒθ/, od kterého jsou však slovíčka výše odvozena. Samotné cloth totiž vychází ze staroanglického “clath”, které označovalo kus oblečení nebo hadr.

I významy dnešního slova cloth/'klɒθ/ jsou dva. Jako počitatelné podstatné jméno je to “hadr”, jako nepočitatelné je to “látka”.

  • cloth/'klɒθ/ = hadr, hadřík (kus látky) (počitatelné)
  • cloth/'klɒθ/ = látka, plátno (nepočitatelné)

Množné číslo počitatelného významu je cloths/'klɒθs/ = hadry, kusy látek.

Always use a clean cloth when cleaning the lenses. TTT
The dress was made of very fine cloth. TTT
She was carrying a cloth bag. TTT 

Jako látku znáte možná slůvko fabric/'fæbrɪk­/. Slůvko cloth častěji popisuje nezpracovanou látku (třeba jako role v obchodě).

Složené podstatné jméno tablecloth/'teɪblklɒθ­/ označuje ubrus. Studenti ho však velice často vyslovují chybně /teɪblkloʊð/. Další odvozené slovo je dishcloth/'dɪʃklɒθ/ (hadr na nádobí).

Pozor na výslovnost

V některých slovíčkách se vyslovuje //, v jiných /ɒ/, proto malé shrnutí.

/əʊ/ /ɒ/
clothe/'kləʊð/ = šatit cloth/'klɒθ/ = hadr, látka
clothes/'kləʊðz = oblečení cloths/'klɒθs/ (mn.č.) = hadry
clothing/'kləʊðɪŋ/ = oděvy tablecloth/'teɪblklɒθ­/ = ubrusAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Oblečení

Slovíčka označující oblečení.

ALL LEVELS

Clothing

Words connected with clothing, fashion etc.
INTERMEDIATE

Fashion & Clothes vocabulary test

Test znalosti slovíček spojených s oblečením a módou.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář