Help for English

Clothes, clothe, cloth

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.01.2020

Slovíčko CLOTHES patří do základní slovní zásoby. My dnes přidáme ještě další dvě.Clothes, clothe, cloth

Dnes si ukážeme tři slovíčka, ve kterých se chybuje v použití i výslovnosti. První z nich patří do základní slovní zásoby. Ostatní jsou již pokročilejší.

clothes

Začneme tedy tím “nejjednodušším”. Problém je ovšem v tom, že ačkoli toto slůvko znají studenty od základní úrovně, chybují zde až do pokročilejších úrovní.

Podstatné jméno clothes/'kləʊðz znamená oblečení (šaty, oděvy). Pozor si dejte na výslovnost /kloʊðz/, nikoli /kloʊzɪs/ nebo /kloʊzes/.

Druhý problém je v tom, že v češtině říkáme “toto oblečení je”, ale v angličtině by to byla chyba. Jde tam totiž o tvar množného čísla (které ovšem nemá tvar jednotný):

 • toto oblečení je …
 • this clothes is
 • these clothes are

The clothes she was wearing were all dirty. TTT *1
Oh, where are my clothes? I can't walk around in my underwear! TTT *2
She only wears designer clothes. She's such a snob. TTT *3
Do you happen to have more clothes hangers, madam? TTT *4
These clothes are new, aren't they? TTT *5  

Velice podobné je slovo clothing/'kləʊðɪŋ/ (oblečení, ošacení, šaty, oděvy), které je však nepočitatelné:

 • clothes are
 • clothing is

Jde však o slovo poměrně formální. Nejčastěji se setkáte se spojením a piece of clothing nebo an article of clothing = kus ošacení, kus oblečení, kus oděvu.

Pozor! Někteří studenti si smyslí, že oblečení je také slovíčko wear, protože znají třeba složeninu underwear (více zde). Ale wear/'weə/ je sloveso “mít na sobě”, “nosit”. Další slovesa spojená s oblékáním najdete zde.

clothe

S podstatným jménem clothes souvisí sloveso clothe/'kləʊð/, které znamená šatit, ošatit, odít. Stejně jako v češtině, i v angličtině jde o poměrně formální výraz

Her parents clothed her in a gender neutral fashion. TTT *6
He always clothes himself in white. TTT *7 

Běžnější je sloveso dress/'dres/.

He always dresses in white.

Odvozený tvar je clothing = ošacení, oděvy (viz výše). Další odvozený tvar je clothed = oděný, ošacený.

She was clothed in a beautiful gown. TTT *8 

I zde je však častější slovíčko dressed/'dres­t/ = oblečený.

She was dressed in a beautiful gown.

cloth

Jako poslední slovíčko si uvedeme cloth/'klɒθ/, od kterého jsou však slovíčka výše odvozena. Samotné cloth totiž vychází ze staroanglického “clath”, které označovalo kus oblečení nebo hadr.

I významy dnešního slova cloth/'klɒθ/ jsou dva. Jako počitatelné podstatné jméno je to “hadr”, jako nepočitatelné je to “látka”.

 • cloth/'klɒθ/ = hadr, hadřík (kus látky) (počitatelné)
 • cloth/'klɒθ/ = látka, plátno (nepočitatelné)

Množné číslo počitatelného významu je cloths/'klɒθs/ = hadry, kusy látek.

Always use a clean cloth when cleaning the lenses. TTT *9
The dress was made of very fine cloth. TTT *10
She was carrying a cloth bag. TTT *11 

Jako látku znáte možná slůvko fabric/'fæbrɪk­/. Slůvko cloth častěji popisuje nezpracovanou látku (třeba jako role v obchodě).

Složené podstatné jméno tablecloth/'teɪblklɒθ­/ označuje ubrus. Studenti ho však velice často vyslovují chybně /teɪblkloʊð/. Další odvozené slovo je dishcloth/'dɪʃklɒθ/ (hadr na nádobí).

Pozor na výslovnost

V některých slovíčkách se vyslovuje //, v jiných /ɒ/, proto malé shrnutí.

/əʊ/ /ɒ/
clothe/'kləʊð/ = šatit cloth/'klɒθ/ = hadr, látka
clothes/'kləʊðz = oblečení cloths/'klɒθs/ (mn.č.) = hadry
clothing/'kləʊðɪŋ/ = oděvy tablecloth/'teɪblklɒθ­/ = ubrus
Překlad:
 1. Všechno oblečení, které měla na sobě, bylo špinavé.
 2. No, kde je moje oblečení? Nemůžu tady přece chodit ve spodním prádle!
 3. Nosí jen značkové oblečení. Je strašný snob.
 4. Nemáte náhodou více ramínek na oblečení, madam?
 5. Toto oblečení je nové, že?
 6. Její rodiče ji šatili do gendrově neutrálního oblečení.
 7. Vždy se odívá do bílého.
 8. Byla ošacena do nádherné róby.
 9. Když čistíš skla brýlí, vždy použij čistý hadřík.
 10. Šaty byly vyrobeny z velice jemné látky.
 11. Nesla plátěnou tašku.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - oblečení

Naučte se podstatná jména a slovesa související s oblečením.

ALL LEVELS

Clothing

Words connected with clothing, fashion etc.
STARTER

Oblečení

Slovíčka označující oblečení.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář