Help for English

Slovesa se dvěma předměty: TO vs. FOR

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.04.2020

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do vět předložku TO nebo FOR.Dva předměty: TO vs. FOR

Pokud má sloveso dva předměty (jako např. sloveso give – dát někomu něco), jsou možné zpravidla dva typy slovosledu:

 1. give somebody something
 2. give something to somebody

Ve druhém případě, kdy jsme použili nejdříve předmět přímý (dát co), musí před nepřímým předmětem (komu) stát předložka. Tou je buď předložka to (jako je tomu v případě slovesa give a řady dalších), nebo předložka FOR (např. u slovesa bring, buy a dalších).

Více se dočtete v článku Dva předměty v anglické větě.

Zkuste do následujících deseti vět doplnit, která z těchto dvou předložek se k danému slovesu hodí.


 1. She sat down to read a story ________ her kids.

 2. I paid the money ________ the driver.

 3. Get up! I made breakfast ________ you.

 4. I showed my passport ________ the customs officer.

 5. Your dad called and left a message ________ you.

 6. Last fall, me and my dad built a feeder ________ birds.

 7. I don't have the book. I lent it ________ my sister.

 8. Tell me the truth now. You owe it ________ me.

 9. I picked up the ball and handed it ________ the boy.

 10. The King decided to hold a contest to find a husband ________ the Princess.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Trpný rod - dva předměty ve větě

Cvičení zaměřené na tvoření trpného rodu z vět, ve kterých jsou dva předměty.

PRE-INTERMEDIATE

ASK = ptát se, požádat

Slovíčko ASK znamená “ptát se na něco” ale taky “požádat/porosit o něco”. Začátečníci druhý význam často neznají. Problém dělají i související předložky ASK FOR a ASK ABOUT.

STARTER

Každodenní předměty

Slovíčka označující běžné předměty.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář