Help for English

ASK = ptát se, požádat

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.02.2019

Slovíčko ASK znamená “ptát se na něco” ale taky “požádat/porosit o něco”. Začátečníci druhý význam často neznají. Problém dělají i související předložky ASK FOR a ASK ABOUT.ASK = ptát se, požádat

Sloveso ask je jedno z prvních, která se studenti naučí, společně se slovesem answer.

ptát se = ask/'ɑ:sk/ otázka = question/'kwes­tʃən/
odpovědět = answer/'ɑ:nsə odpověď = answer/'ɑ:nsə

Toto patří opravdu mezi základy – prostě se učíme ptát a odpovídat na otázky.

Příkladové věty, kde sloveso ask znamená ptát se, zeptat se:

Jessica asked him a question, but he didn't know what to say. TTT *1
My mother asked me what I wanted for dinner. TTT *2
Don't ask her. I'm sure she doesn't know the answer. TTT *3
Stop asking me if I'm hungry. TTT *4
He asked me about my plans for the summer. TTT *5
Can I ask you something? TTT *6
Did you ask David if he can come? TTT *7
I need to ask someone what to do next. TTT *8
“Why are you crying?” he asked. TTT *9  

Mohu mít otázku?

Než budeme pokračovat, ukážeme si jednu velice častou chybu českých studentů. Když se chtějí na něco zeptat, použijí po vzoru češtiny spojení:

Can I have a question? (Mohu mít otázku?)

Toto je ovšem čechizmus a správně je:

Can I ask a question? (Mohu se na něco zeptat?)

Pokud máte v hlavě otázku, určitě můžete říct:

have a question.

Jen říkáte, že v hlavě máte otázku/myšlenku. Pak otázku pravděpodobně položíte. Ale je hloupost ptát se někoho, jestli mohu mít v hlavě myšlenku. Tu tam jistě mít můžete, aniž byste se kohokoli ptali na svolení. Na svolení se ptáte, pokud otázku chcete položit, proto:

Can I ask a question? / Can I ask you something?

Pozn.: Na tuto chybu jsme vás již upozorňovali v sérii Czenglish Alert.

Brzo se však začne v učebnicích objevovat sloveso ask/'ɑ:sk/ i v druhém důležitém významu žádat, požádat nebo poprosit. A zde mají začátečníci někdy problém s překladem.

V některých případech lze v češtině použít poprositzeptat se:

She asked me to help her.
Poprosila mě, jestli bych jí pomohl. = Zeptala se mě, jestli jí pomůžu.

V jiných případech je třeba znát český význam poprosit:

He asked me for help.
Poprosil mě o pomoc. / Zeptal se mě…

Jiné příklady:

Susan asked me to help her with dinner. TTT *10
asked him for a glass of water. TTT *11
Steve asked Susan to marry him. TTT *12
Did you ask him to come too? TTT *13
He asked them if they could help him. TTT *14
She asked her son to tidy his room. TTT *15  

ask vs. please

Pozor! I když slovo please znamená “prosím” (jde o citoslovce), sloveso please znamená “potěšit”.

 • He asked her. = Poprosil ji. / Požádal ji. / Zeptal se jí.
 • He pleased her. = Potěšil ji.

ask for vs. ask about

Jak jste si možná všimli, někdy mají slovesa z pohledu češtiny bližší význam, jindy nikoli. Často vám pomůže kontext. V čem se ale ještě chybuje, jsou předložky, které se vážou se slovesem ask.

Základní jsou for a about a výsledný význam je dosti odlišný:

 • ask somebody about something = zeptat se na něco
 • ask somebody for something = poprosit o něco

He asked me about my coffee. = Zeptal se mě na mou kávu. (jaká je)
He asked me for a coffee. = Poprosil mě o kávu.

asked them about the new television. TTT *16
asked them for a new television. TTT *17

Don't ask him about the sandwich. TTT *18
Don't ask him for a sandwich. TTT *19

Pokud se někoho “ptáte na čas”, můžete překvapivě použít oboje: ask about the time = zeptat se na čas, ask for the time = poprosit o čas (o sdělení času). Podobně to funguje například se slůvkem opinion, ale většinou je třeba předložky rozlišovat, proto ještě několik příkladů:

I will never ask you for help again! TTT *20
Don't ask her about her birthday party. It was horrible. TTT *21
Why don't you ask Steve for advice? TTT *22
Don't ask me about it. I know nothing. TTT *23
If you need a straw, ask the waiter for it. TTT *24
My girlfriend asked me about my parents. TTT *25  

zeptat vs. poprosit

Jak ale rozlišit věty, kdy se nabízí v češtině jiné sloveso (zeptat/poprosit), ale v angličtině by se (snad) podle článku mělo použít sloveso ask?

 • Mohu se tě na něco zeptat?
 • Mohu tě o něco poprosit?

V první otázce použijeme sloveso ask a to s předložkou nebo bez. Ve druhé můžeme použít opět sloveso ask (s jinou předložkou), nebo můžeme žádost vyjádřit úplně jinak:

Can I ask you about something? = Mohu se tě na něco zeptat?
Can I ask you something? = Mohu se tě na něco zeptat?

Can I ask you for something? = Mohu tě o něco poprosit?
Can you do something for me? = Mohu tě o něco poprosit?

U žádosti o něco můžete použít také třeba “Can you do me a favour?”.

Překlad:
 1. Jessica mu položila otázku, ale on nevěděl, co říct.
 2. Moje matka se mě zeptala, co chci k večeři.
 3. Neptej se jí. Jsem si jistý, že nezná odpověď.
 4. Přestaň se mě ptát, jestli mám hlad.
 5. Zeptal se mě na mé plány na léto.
 6. Můžu se tě na něco zeptat?
 7. Ptal ses Davida, jestli může přijít?
 8. Musím se někoho zeptat, co dělat jako další.
 9. “Proč pláčeš?” zeptal se.
 10. Susan mě poprosila, abych jí pomohl s večeří.
 11. Poprosil jsem ho o sklenici vody.
 12. Steve požádal Susan, aby si ho vzala.
 13. Poprosil jsi ho, aby taky přišel?
 14. Poprosil je, jestli by mu nepomohli.
 15. Požádala syna, aby si uklidil pokoj.
 16. Zeptal jsem se jich na novou televizi.
 17. Požádal jsem je o novou televizi.
 18. Na ten sendvič se ho neptej.
 19. Nežádej/Nepros ho o sendvič.
 20. Nikdy tě už nepoprosím o pomoc!
 21. Neptej se jí na její narozeninový večírek. Byl strašný.
 22. Nechceš Steva poprosit o radu?
 23. Neptej se mě na to. Nic nevím.
 24. Pokud potřebuješ brčko, popros o něj číšníka.
 25. Moje přítelkyně se mě zeptala na rodiče.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: žádat, prosit ...

Umíte v angličtině vyjádřit, že někdo o něco poprosil? Začátečníkům to dělá často překvapivě problémy.

INTERMEDIATE

Ask About English

Výborné stránky pro všechny, kteří se zajímají o angličtinu.
INTERMEDIATE

CARE ABOUT, CARE OF, CARE FOR

Víte, že slovíčko CARE se může pojit se třemi předložkami? Mají ovšem rozdílné významy.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ASK = ptát se, požádat 7 2462 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem