Help for English

Hedgelephant aneb popletená zvířata

ALL LEVELS Vydáno dne 15.04.2021

Zábavná aktivita pro začátečníky, kteří se učí zvířata a jejich základní popis. Je vhodná i pro párovou či skupinovou práci.Hedgelephant aneb popletená zvířata

Tato aktivita vyžaduje alespoň základní znalost názvů některých zvířat (přinejmenším by měli být žáci předem seznámeni se slovíčky: a hedgehog, a fly, a dog a an elephant). Další slovíčka označující zvířata pak mohou být představena v rámci hodiny.

Jazykově je hodina zaměřena mimo jiné na tzv. blending, což je tvoření slov pomocí spojení první části jednoho slova a druhé části slova druhého (více v článku Blending: smíchaná slova (brunch, frenemy…)). V češtině se spíše nepoužívá, v angličtině je to ale jeden ze způsobů tvoření nových slov. Kromě tvoření slov si v této hodině žáci procvičí také používání sloves ve 3. osobě jednotného čísla v kladné oznamovací větě, konkrétně slovesa can, eat, be a have. Nicméně lze zařadit i jiná slovesa, která zrovna chcete procvičovat (pro úroveň začátečníků se nabízí také live, like, hate, případně věty v záporu). Teoreticky vzato se však dá tato aktivita využít pro jakoukoliv úroveň pokročilosti, záleží pouze na tom, s jakými jazykovými strukturami se rozhodnete pracovat. Základní princip aktivity bude stejný pro všechny úrovně.

Princip aktivity:

1. Na začátku se žáků můžete zeptat, co znamenají slova brunch a spork, a zda vědí, z jakých dvou slov jsou spojená. Napovědět můžete tím, že ukážete lžíci a vidličku a doplníte „rovnicí“: spoon + fork = spork. Na vysvětlenou také můžete dodat, že brunch = breakfast + lunch. Po tomto vysvětlení se žáků zeptejte, co by mohl být HEDGELEPHANT /hedʒəlɪfənt/. Až na to přijdou, můžete jim ukázat tento obrázek:


Ilustrace © 2021 Elen Vítová

Opět můžete uvést „rovnici“: hedgehog + elephant = hedgelephant. Řekněte jim, že se jedná o zvíře, které žije v cizí zemi, Tramtárii. (Tento název fiktivní země je pro české žáky dobře pochopitelný, nicméně můžete použít nějaký „angličtější“ například Wonderland, Oz nebo Fantasia.)

2. Po tomto krátkém warm-upu dejte žákům pracovní list:

Jsou v něm základní charakteristiky tohoto tvora. Cílem je spojit slovní spojení se správným slovesem, tedy vytvořit významově správné oznamovací věty ve třetí osobě jednotného čísla. Je velmi pravděpodobné, že žáci nebudou znát význam slova flogs (to totiž neexistuje, podobně jako hedgelephant). Je to také smyšlené zvíře z Tramtárie, kterým se hedgelephant živí. Vypadá takto:


Ilustrace © 2021 Elen Vítová

Jak obrázek i název napovídá, je to fly + dog = flog.

3. V další části hodiny budou žáci vymýšlet a popisovat další zvířata, která žijí v Tramtárii. Zadání úkolu může znít například toto: Vymyslete dalšího obyvatele Tramtárie. Nakreslete ho a napište k němu jeho název. Ten složte tak, aby v něm byla spojena dvě zvířata podle vašeho výběru (stejně jako hedgelephant nebo flog). Ke zvířeti pak vymyslete/napište nejméně čtyři charakteristiky. Popište například, jak vypadá, jakou má barvu, jestli je velké nebo malé, co jí a co umí. Použijte k tomu začátky vět z pracovního listu.

Aby se žákům názvy zvířat z Tramtárie dobře tvořila, můžete s nimi předem pro inspiraci zopakovat zvířata, která již znají, nebo jim nabídnout několik dalších zvířat, která ještě neznají. (Můžete například vytvořit okruh slovní zásoby v aplikaci English Me).

4. Na závěr mohou žáci zvířata z Tramtárie představit, pokud chtějí.

TIP: Ze všech zvířat můžete vytvořit Atlas zvířat z Tramtárie. V dalších hodinách s ním můžete pracovat dál, například vytvořit otázky, na které by žáci hledali v atlase odpovědi, nebo by žáci sami vytvářeli otázky, apod.

Závěrem

Podobné vymýšlení zvířat či příšer není nic nového a objevuje se v různých učebnicích angličtiny. Naše ‘blendování’ existujících zvířat je ale pro děti velmi zábavné a vznikají tak některé opravdu vtipné a originální exempláře.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Connect the dots

Jednoduchá aktivita pro začátečníky, kteří se učí čísla (např. na prvním stupni ZŠ). Vhodná i pro párovou či skupinovou práci.

STARTER

Zvířata

Slovíčka označující běžná zvířata.

STARTER

Which is greater?

Jednoduchá aktivita pro začátečníky, kteří se učí čísla (např. na prvním stupni ZŠ). Je ideální pro párovou práci, ale dá se využít i ve skupině 3–4 žáků.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Hedgelephant aneb popletená zvířata 2 1651 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 3 lety