Help for English

The Birthmark (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.04.2020

Slovíčka z povídky The Birthmark ve zjednodušené verzi na Help for English. 
apparent - zjevný, zřejmý, viditelný
BrE
/ə'pærənt/ Přehrát
AmE
/ə'pærənt/ Přehrát

adjective - obvious, evident, easy to be seen or noticed

 
birthmark - mateřské znaménko
BrE
/'bɜ:θmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθmɑ:rk/ Přehrát

noun - a mark on your skin (usually brown, black or red) that you've had since you were born

 
flaw - nedostatek, nedokonalost, vada, kaz, závada, defekt
BrE
/'flɔ:/ Přehrát
AmE
/'flɑ:/ Přehrát

noun - a mistake in something because of which it cannot be used properly or it is not good enough

 
gifted - talentovaný
BrE
/'gɪftɪd/ Přehrát
AmE
/'gɪftɪd/ Přehrát

adjective - having talent

 
guilty - vinen, provinilý
BrE
/'gɪlti/ Přehrát
AmE
/'gɪlti/ Přehrát

adjective - having done something bad or illegal

 
charm - kouzlo, šarm
BrE
/'tʃɑ:m/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:rm/ Přehrát

noun - beauty, attraction or magic

cheek
cheek - tvář
BrE
/'tʃi:k/ Přehrát
AmE
/'tʃi:k/ Přehrát

noun - one of the sides of the face under the eyes

 
imperfect - nedokonalý
BrE
/ɪm'pɜ:fɪkt/ Přehrát
AmE
/ɪm'pɜ:rfɪkt/ Přehrát

adjective - having faults or mistakes

 
liquid - tekutina, kapalina
BrE
/'lɪkwɪd/ Přehrát
AmE
/'lɪkwɪd/ Přehrát

noun - a substance of the same kind as water etc.

 
obsessed - posedlý
BrE
/əb'sest/ Přehrát
AmE
/əb'sest/ Přehrát

adjective - interested in something too much; unable to think about anything else

 
pale - bledý, vybledlý
BrE
/'peɪl/ Přehrát
AmE
/'peɪl/ Přehrát

adjective - not bright, rather white

 
remain - zůstat, zbývat, zbýt
BrE
/rɪ'meɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'meɪn/ Přehrát

verb - to stay or be left behind

 
remove - odstranit, odejmout, odebrat, vyjmout
BrE
/rɪ'mu:v/ Přehrát
AmE
/rɪ'mu:v/ Přehrát

verb - to take away from something; to take off; to get rid of

 
reveal - odhalit, ukázat, prozradit
BrE
/rɪ'vi:l/ Přehrát
AmE
/rɪ'vi:l/ Přehrát

verb - to show something that was hidden or secret

scientist
scientist - vědec
BrE
/'saɪəntɪst/ Přehrát
AmE
/'saɪəntɪst/ Přehrát

noun - a person who studies or teaches biology, or chemistry, physics etc.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

The Tell-Tale Heart (vocabulary)

Slovíčka ze zjednodušené povídky E. A. Poe.

PRE-INTERMEDIATE

Nathaniel Hawthorne: The Birthmark

Povídka amerického spisovatele (autora románu Šarlatové písmeno) převyprávěná jednoduchou angličtinou pro mírně pokročilé studenty.

PRE-INTERMEDIATE

Vocabulary test (The O. C.) 1

Patnáct otázek a/b/c/d zaměřených na důležitou slovní zásobu vybranou z prvních tří dílů seriálu The O.C.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář