Help for English

S úsměvem jde všechno líp (2)

INTERMEDIATE Vydáno dne 30.04.2009

Článek o slovní zásobě spojené se smíchem a humorem, vysvětlení rozdílů mezi problematickými a často se pletoucími výrazy.S úsměvem jde všechno líp (2)

V prvním díle tohoto článku S úsměvem jde všechno líp (1) jsme se zaměřili hlavně na slovíčka smile a laugh. Dnes si slovní zásobu rozšíříme.

grin

Sloveso a podstatné jméno grin/'grɪn/ je ve významu i v použití velmi podobné slovu smile. Rozdíl je, že u slovesa grin jsou člověku vidět zuby, u smile nikoliv. Překlad může být různý od usmívat se, přes zubit se, až po šklebit se.

He started grinning when he saw me. TTT *1
There was a silly grin on his face. TTT *2

giggle

Sloveso giggle/'gɪgl/ znamená chichotat se, hihňat se. Pozor, vyslovujeme s /g/ na začátku.

The girls in the front row were giggling about something. TTT *3

chuckle

Slovíčko chuckle/'tʃʌkl/ označuje krátké většinou potlačené zasmání.

The boss made a joke, we all chuckled nervously and went on working. TTT *4

fun

Velmi důležitým slovíčkem je podstatné jméno fun/'fʌn/ – zábava.

He did it for fun. TTT *5

Pozn.: Formální slova pro zábavu jsou entertainment/ˌen­tə'teɪnmənt/ či amusement/ə'mju:zmən­t/.

Velmi častá je kolokace have fun – bavit se.

Girls just wanna have fun. TTT *6
We had a lot of fun last night. TTT *7
Are you having fun? TTT *8
Have fun tonight! TTT *9

Slovíčko fun/'fʌn/ ale používáme často i jako podstatné jméno či přídavné jméno, když je s někým zábava, je zábavný, nebo když je něco zábavné:

He's fun. TTT *10
Snowboarding is fun. TTT *11
I like fun activities like snowboarding or surfing. TTT *12

funny

Ze slova fun vychází přídavné jméno funny/'fʌni/ – legrační, srandovní.

He's so funny, look at him. TTT *13
The joke wasn't very funny. TTT *14
It's not funny. You could have killed yourself! TTT *15

Pozor nyní na rozdíl mezi fun a funny:

My friend Jack is fun. – S mým kamarádem Jackem je zábava.
My friend Jack is funny. – Můj kamarád Jack je legrační, srandovní.

Pozn.: Více v článku FUN vs. FUNNY.

Slůvko funny ovšem může mít i význam divný, zvláštní. O tom se dočtete v článku Slovíčko FUNNY a jeho významy.

hilarious

Když je něco velmi legrační, je to very funny. Použít lze ale také přídavné jméno hilarious/hɪ'lærɪəs (velmi směšný, k popukání).

My joke was funny but his was hilarious. TTT *16

ridiculous

Přídavné jméno ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/ se překládá jako směšný, ale v tom negativním smyslu. Přesnější překlad tedy může být absurdní.

The price was ridiculous. TTT *17
He was wearing a ridiculous hat. TTT *18

Je odvozeno od slovesa ridicule/'rɪdɪkju:­l/ – vysmívat se někomu, zesměšňovat někoho.

He's constantly ridiculed by his wife for watching too many soap operas. TTT *19

Podobně se používá sloveso mock/'mɒk/ – vysmívat se.

Are you mocking me? TTT *20
He had a mocking expression in his eyes. TTT *21

be kidding, make fun

Nyní se podíváme, jak se řekne “dělat si legraci”. Děláme-li si legraci z něčeho či někoho, používáme vazbu make fun of sb/sth.

Are you making fun of me? TTT *22
Americans often make fun of Canadians. TTT *23

Pokud si “děláme legraci” ve významu, že říkáme něco, co není pravda, používáme vazbu be kidding/ˌbi:'kɪdɪŋ­/.

You've got to be kidding me! TTT *24
Don't worry, I was just kidding. TTT *25
No kidding! TTT *26

Jedná se tedy o sloveso kid/'kɪd/, které se však objevuje výhradně v průběhovém čase! POZOR, je to spojení velmi neformální. Chcete-li “dělat si legraci” vyjádřit formálně, např. v eseji apod., použijte vazbu be joking.

humour, joke, wit

I tato tři podstatná jména se týkají humoru či vtipu. Slovíčko humour/'hju:mə/ (či v americké angličtině humor) je v překladu prostě humor.

I couldn't see the humor in it. TTT *27
I have no sense of humor. TTT *28

Pozor, humour ale také znamená “nálada”. Je to synonymum častějšího slova mood.

He was in good humor. TTT *29

Odvozené přídavné jméno je humorous/'hju:mərəs­/ (humorný).

He likes telling humorous stories. TTT *30

Pozn.: Jako synonyma můžeme použít entertaining/ˌen­tə'teɪnɪŋ/ či amusing/ə'mju:zɪŋ.

Slůvko joke/‘dʒəʊk/ je klasický vtip, tedy krátký příběh, který má pointu (tzv. punchline/'pʌntʃlaɪ­n/) a jeho cílem je lidi rozesmát. Pro překlad vazby “říci vtip” používáme kolokaci tell a joke. Spojení make a joke znamená 'udělat vtip’.

It's not a joke! TTT *31
I can never tell a joke with a straight face. TTT *32
He's trying to make jokes all the time. TTT *33

Existuje ještě slovíčko prank/'præŋk/, které označuje vtípek ve významu rošťárna, tedy když někdo někomu něco provede.

Posledním anglickým výrazem pro “vtip” je wit/'wɪt/, vyjadřuje ale spíše důvtip, jakousi moudrost či inteligenci. Odvozené witty/'wɪti/ popisuje někoho, kdo má inteligentní humor.

His poems are full of wit. TTT *34
He's very witty. TTT *35

Překlad:
 1. Začal se zubit, jakmile mě uviděl.
 2. Na tváři měl přihlouplý úšklebek.
 3. Holky v první řadě se něčemu chichotaly.
 4. Šéf udělal vtip, my jsme se nervózně zasmáli a pokračovali v práci.
 5. Udělal to pro zábavu.
 6. Holky se prostě chtějí bavit.
 7. Včera večer jsme se hodně bavili.
 8. Bavíš se?
 9. Užij si to dneska!
 10. Je s ním sranda. / Je s ním zábava.
 11. Snowboarding je zábava.
 12. Mám rád zábavné aktivity jako snowboarding a surfování.
 13. Je tak legrační, koukni na něj.
 14. Ten vtip nebyl moc legrační.
 15. To není sranda. Mohl ses zabít!
 16. Můj vtip byl legrační, ale ten jeho byl k popukání.
 17. Ta cena byla absurdní / k smíchu.
 18. Měl na hlavě směšnou čepici (byla příšerná, absurdní, hrozná).
 19. Manželka si z něho neustále utahuje, že příliš mnoho sleduje telenovely.
 20. Ty se mi vysmíváš?
 21. V očích měl posměšný výraz.
 22. Ty si ze mně děláš srandu?
 23. Američané si často dělají legraci z Kanaďanů.
 24. Ty si snad ze mě děláš srandu!
 25. Neboj, jen jsem si dělal srandu.
 26. Nekecej! (nedělej si srandu)
 27. Neviděl jsem v tom humor.
 28. Nemám smysl pro humor.
 29. Byl dobře naladěný.
 30. Rád vypráví humorné příběhy.
 31. Tohle není vtip!
 32. Nikdy nedokážu vyprávět vtip s kamennou tváří.
 33. Pořád se snaží dělat vtípky.
 34. Jeho básně jsou plné moudra.
 35. Je velmi důvtipný.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

S úsměvem jde všechno líp (1)

Článek o základní slovní zásobě spojené se smíchem a humorem.

ALL LEVELS

Co se do učebnic nevešlo

Podívejte se, jak daleko až může zajít doslovný překlad. Pokročilejší angličtináři se jistě velice pobaví…
PRE-INTERMEDIATE

S úsměvem... (vocabulary)

Slovíčka obsažená v článku „S úsměvem jde všechno lépe“.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář