Help for English

Úvodní rozřazovací test v englishme!

ALL LEVELS Vydáno dne 28.10.2021

Jak funguje úvodní rozřazovací test v aplikaci englishme!Úvodní rozřazovací test v englishme!

Úrovně pokročilosti

Nastavení úrovně pokročilosti uživatele je v englishme! velmi důležité. Aplikace totiž na základě tohoto nastavení vybírá každému studentovi materiály, které jsou pro něho vhodné. Podle úrovně také upravuje obtížnost některých cvičení, do kterých zařazuje věty, které by neměly být pro studenta příliš snadné ani příliš obtížné.

Úroveň si může uživatel kdykoliv nastavit ručně. Tedy v moment, kdy mám jako student pocit, že mě už aplikace nikam neposouvá a cvičení jsou příliš snadná, je na čase si úroveň zvýšit. Podobně kdybych naopak aktivity jen těžko zvládal, nerozuměl jsem větám, netušil, o jaké gramatické jevy se jedná, měl bych si úroveň snížit.

Aplikace englishme! obsahuje všechny úrovně od úplných začátečníků (říkáme jí A0) až po pokročilé (C1). Pracujeme tedy se šesti úrovněmi podobně jako CEFR (Společný evropský referenční rámec). Proč ale my máme úroveň A0, když CEFR začíná úrovní A1, a proč nám chybí úroveň C2? Vysvětlení je jednoduché. Student, který směřuje na nějakou úroveň, je vlastně o úroveň níž. Pokud ještě jazyk vůbec neznám, nemám přeci úroveň A1. Tu budu mít až absolvuji první úroveň kurzu. Podobně student, který chce dostáhnout té nejvyšší úrovně C2, si logicky v aplikaci nastaví úroveň C1, protože na úrovni C2 ještě není. Až dosáhne úrovně C2, výukovou aplikaci již potřebovat nebude.

Rozřazovací test

Protože uživatelé často neví, jakou úroveň by si měli v aplikaci nastavit, vytvořili jsme pro ně úvodní rozřazovací test. Po jeho absolvování aplikace poradí, jaké nastavení aplikace je pro daného uživatele nejvhodnější.

Podobné rozřazovací testy bývají často velmi zdlouhavé a pro uživatele nezajímavé. Tomu jsme se snažili vyhnout a vytvořili jsme krátký test, který se skládá z různých typů úloh.

Krok 0: Vlastní názor studenta

Ještě než samotný test začne, aplikace se zeptá uživatele na jeho vlastní názor. Jaký máte ze své angličtiny pocit? Cítíte se spíše tak, že ještě skoro nic neumíte, nebo že jste někde uprostřed, nebo se vám zdá, že už umíte celkem slušně? Na základě této první odpovědi totiž bude test vybírat první otázky. Pokud se student cítí na začátečníka, rozřazovací test začne jednoduššími otázkami. A naopak.

Krok 1: Test a/b/c/d

V první části testu na studenta čeká 7 otázek A/B/C/D. Správná je vždy pochopitelně jedna odpověď. Po každé odpovědi uživatel ihned získává zpětnou vazbu a může si přečíst vysvětlení správných i špatných odpovědí.

Úroveň těchto otázek závisí na tom, co si student zvolil v předchozím kroku.

Krok 2: Bleskové obrázky

Po vyhodnocení předchozího si již aplikace začala vytvářet ‘názor’ na úroveň uživatele. Na základě výsledků z kroku 1 nyní englishme! vybere 10 slovíček. Každé slovo vždy napíše a vysloví, uživatel má za úkol jednoduše kliknout na ten správný obrázek, který slovíčku odpovídá.

Krok 3: Překladová doplňovačka

Po vyhodnocení obrázků má englishme! zase přesnější obrázek o tom, na jaké úrovni se člověk nachází. Nyní na základě předchozích kroků sestaví tzv. překladovou doplňovačku. Uživatele čeká pět vět. U každé vidí celý překlad a za úkol má doplnit anglickou větu tak, aby odpovídala té české. Pokud neodpovíte hned napoprvé správně, není to takový problém.

Aplikace vás pomocí nápověd bude navádět na správné řešení. Do výsledku se počítá i to, jestli uživatel správně odpoví i na základě nápovědy.

Krok 4: Poslech s porozuměním

Blížíme se ke konci. Po překladové doplňovačce si englishme! opět upraví své hodnocení a spustí test zaměřený na poslech s porozuměním. Přehraje se vždy anglická věta. Student má za úkol vybrat ze tří možností tu, která nejvíce odpovídá tomu, co slyšel. Nahrávku si může pustit klidně několikrát po sobě. Jen jedna odpověď je správná.

Krok 5: Tvoření slov

Poslední úloha, která může výsledné hodnocení ještě ovlivnit, je tzv. tvoření slov. Testuje, zda student umí odvozovat slova, tedy používat např. přípony a předpony. Aplikace zobrazí větu s vynechaným slovem. Dále zadá základní slovo, ze kterého má student za úkol vytvořit odvozený tvar, který se hodí na vynechané místo ve větě. Od slova FRIEND tedy mohou být např. slova FRIENDLY, UNFRIENDLY, FRIENDSHIP apod. Do věty se pak ale hodí pouze jedno.

Vyhodnocení

Po absolvování všech pěti (či spíše šesti) kroků englishme! navrhne, jakou úroveň si má student nastavit. Jednotlivé kroky vždy rozhodují o tom, jak obtížný bude krok následující. Mám v jednom kroku výborné výsledky? Aplikace v dalším kroku zkusí něco trochu těžšího. Nebo se v nějakém kroku vůbec nechytám? Další krok tedy bude aplikace volit o něco snazší.

Výsledek je ale samozřejmě pouze orientační. Pro přesné ohodnocení úrovně by byl potřeba daleko komplexnější test, který by zahrnoval i další jazykové prostředky a hlavně řečové dovednosti jako je mluvení, psaní či čtení s porozuměním. Nejde nám tu však o jazykové testování, ale o to, aby se uživatelům s aplikací dobře pracovalo a aby jejich studium bylo smysluplné.

Kde si rozřazovací test spustit?

Rozřazovací test aplikace nabídne hned při prvním přihlášení do aplikace. Tedy ihned po registraci se vám zobrazí tato nabídka:

Rozřazovací test jsme koncipovali tak, aby byl zároveň ideální pro první seznámení se s aplikací. Uvidíte v něm různé typy úloh, uvidíte, jak aplikace poskytuje zpětnou vazbu apod.

Je ale jasné, že občas při prvním spuštění aplikace uživatel nebude mít čas vypracovávat komplexnější test. Může si zde tedy zvolit úroveň sám. K rozřazovacímu testu se potom lze kdykoliv vrátit. Najdete ho v Nastavení aplikace, tam, kde si lze měnit úroveň pokročilosti:

Testy pokroku

Rozřazovací test je víceméně na jedno použití. Opakované absolvování testu už bude obsahovat některé stejné otázky, takže hodnocení potom nemusí vůbec odpovídat úrovni uživatele. Přesto je možné test využít po nějaké době znovu (např. po půl roce studia) jako test pokroku (progress test). Do budoucna plánujeme ale testy pokroku zpracovat zvlášť, aby student nedostával otázky, se kterými se již setkal.

Aplikaci englishme! si můžete bezplatně vyzkoušet na 7 dní.

Vyzkoušet na 7 dní zdarma

Více informací o aplikaciOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Naše apka slaví desáté narozeniny!

Oslavujte s námi se slevovou akcí 10+10.

ALL LEVELS

Zpátky do školy s 25% slevou

Začíná tradiční slevová akce, ve které si můžete pořídit naši aplikaci EnglishMe! se slevou 25 procent!

ALL LEVELS

Zvukové nahrávky v englishme!

Zvukové nahrávky jsou nedílnou součástí naší aplikace englishme! Proč? A proč používáme výhradně nahrávky rodilých mluvčích, nikdy roboty?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář