Help for English

Provazy, provázky, šňůry, šňůrky

INTERMEDIATE Vydáno dne 01.05.2023

Dnes se podíváme na různé provázky, šňůry, motouzy, lana apod.Provazy, provázky, šňůry, šňůrky

V češtině máme slovíčka jako provaz, provázek, šňůra, šňůrka, motouz, špagát, lano, lanko apod. A stejně jako v češtině nejsou v angličtině jejich definice jasně ohraničené. Určitě však stojí za to podívat se na jejich možnosti použití a rozšířit si slovní zásobu.

rope

A začneme slůvkem rope/'rəʊp/, což může být provaz nebo lano.

We'll tie a rope around her waist and try to pull her up. TTT *1
I would never do a bungee jump. What if the rope broke, huh? TTT *2
Be careful and don't let go of the rope. It's dangerous around here. TTT *3
They tied his hands together with a piece of rope that was lying in the corner. TTT *4
untied the knot from the rope and we were on our way. TTT *5  

Toto podstatné jméno lze použít jako počitatelnénepočitatelné a často se s ním setkáte také ve spojení a piece of:

They used rope / a rope / a piece of rope / some rope.

Používá se i pro překlad švihadla, to je jump rope/'dʒʌmpˌrə­ʊp/ v americké angličtině a skipping rope/'skɪpɪŋˌr­əʊp/ v britské angličtině.

Zmínit můžeme i zajímavé idiomy. The ropes lze totiž také přeneseně chápat jako “provazy”, kterými něco ovládáte, proto:

learn the ropes = naučit se, jak to chodí, naučit se v něčem chodit (třeba v práci)
know the ropes = vědět, jak to chodí, vyznat se (vědět, co a jak)
show sb the ropes = ukázat někomu, jak to chodí

You will probably spend the first month or two just learning the ropes. TTT *6
Don't lecture me, please. I know the ropes when it comes to websites. TTT *7
And David here will teach you the ropes of the system. TTT *8  

cord

Další na řadě je slovo cord/'kɔ:d/, které můžeme přeložit jako provázek, motouz, šňůra, šňůrka, lanko (je tedy většinou tenčí než rope).

He took a piece of cord and tied the sign to the fence. TTT *9
The climber tied the cord around his waist before scaling the mountain. TTT *10
The cord on the blinds broke, and I had to replace it. TTT *11
The sailor pulled the cord to hoist the sail on the boat. TTT *12
The cord on the hoodie was too tight, so I loosened it. TTT *13 

Zmínit můžeme i spojení spinal cord/'spaɪnl kɔ­:d/, což je mícha, a umbilical cord/ʌmˌbɪlɪkl '­kɔ:d/, to je pupeční šňůra.

Damage to the spinal cord can result in paralysis or loss of sensation in certain parts of the body. TTT *14
The doctor clamped the umbilical cord after the baby was born. TTT *15 

Slovo cord/'kɔ:d/ ale může popisovat i kabel či šňůru do elektřiny (někdy taky power cord či supply cord).

Can you move the speaker closer to the wall? The power cord is too short. TTT *16
The cord of the phone charger got damaged and I need to replace it. TTT *17 

V americké angličtině uslyšíte i spojení extension cord/ɪk'stenʃnˌ­kɔ:d/, což je prodlužovací kabel. Britové používají výraz extension lead/ɪk'stenʃn­ˌli:d/. Slyšet můžete i extension cable.

The extension cord was too short, so I had to use two to reach the outlet. TTT *18 

Odvozené přídavné jméno cordless/'kɔ:dləs/ má význam bezdrátový nebo akumulátorový. Používá se u přístrojů, které fungují bez připojení do sítě, tedy na baterii či akumulátor.

I have a new cordless vacuum and I can easily get into every nook and cranny in the house. TTT *19
cordless drill gives you all the benefits of a regular power drill without the hassle of a cord. TTT *20  

Pozn.: Zmínit můžeme i spojení vocal cords, což jsou hlasivky (hlasové ‘vazy’) a odvozené slovo corduroy/‘kɔ:dərɔɪ, což je látka manšestr (to je látka s 'provázky’).

cable

Výše zmíněné slovíčko cord může popisovat lanko, šňůrku, ale i kabel u elektroniky. Vedle toho existuje v angličtině ovšem i slovo cable/'keɪbl/, což je také kabel.

Slovem cable se často myslí kabel elektrický, optický, internetový apod., který je veden ve zdi, v zemi nebo vzduchem. Popisuje tedy většinou spíše dlouhý a tlustý kabel.

The technician came to fix the broken cable that was causing internet issues in our house. TTT *21
The ship's anchor got tangled in a cable on the ocean floor. TTT *22
The sound engineer checked the cable connections before the concert started. TTT *23
The construction crew used a crane to lift the heavy cable into place. TTT *24 

Pozn.: Není to však vždy pravidlem. Např. pro nabíjecí kabel uslyšíte častěji charging cable.

Spojení underground cable je podzemní kabel, a fibre-optic cable je optický kabel.

The city is investing in an underground cable system to improve the reliability of the power grid. TTT *25
The security cameras in the parking lot are connected to the main office via a fibre-optic cable network. TTT *26 

Ovšem slůvko cable/'keɪbl/ může popisovat také lano, a to především ocelové, které například drží most.

The bridge collapsed because the cables supporting it were old and worn out. TTT *27
The cargo was lifted onto the deck of the ship using a crane and a heavy-duty cable. TTT *28 

Zmínit můžeme i spojení cable TV/keɪbl ˌti:­'vi:/, což je kabelová televize (ta je vedena podzemními kabely) a cable car/'keɪblkɑ:­/ je kabina lanovky (ta je na ocelovém lanu). Spojení cable bridge označuje lanový most.

Cable TV has been losing viewership to online streaming services in recent years. TTT *29
The cable car ride to the top of the mountain was breathtaking. TTT *30 

string

A dostáváme se k provázkům, šňůrkám a motouzům. Slovíčko string/'strɪŋ/ znamená provázek, motouz, šňůra, nebo šňůrka.

She tied the parcel with a string. TTT *31
The bride wore a string of pearls around her neck. TTT *32
Do you have a piece of string I could use? TTT *33
He wears a cross on a string around his neck. TTT *34
The cat was playing with a ball of string. TTT *35  

Používá se jak jako počitatelné (pokud se jedná o kus provázku, který se na něco použije), tak i nepočitatelné (pokud použijeme provázek jako druh materiálu).

We'll need more string for the kite. TTT *36 Více jakého materiálu? – Více provázku. (nepočitatelné)
You'll need a longer string for the kite. TTT *37 Co? Jakou věc? – Delší provázek. (počitatelné)

Se slovíčkem string/'strɪŋ/ se setkáte i ve spojení s hudebními nástroji, kde označuje strunu.

Most guitars have six strings. TTT *38
I need new strings for my ukulele. TTT *39  

Slovíčko string/'strɪŋ/ je ovšem taky sloveso s významem pověsit, zavěsit něco, většinou mezi nějaké dva body jako dekoraci. Je nepravidelné (string – strung – strung).

I borrowed a ladder to string Christmas lights along the edge of my roof. TTT *40
Lanterns were strung from the trees. TTT *41  

Často se string/'strɪŋ/ používá také ve významu navléknout (např. na šňůrku).

The child was stringing berries on a thread. TTT *42
She strung the beads on a leather cord. TTT *43  

Kytaristé a jiní hudebníci budou možná znát slovo string/'strɪŋ/ jako natáhnout struny. Používá se s přímým předmětem (natáhnout struny na co).

I bought new strings but I don't know how to string a guitar. TTT *44
I've strung my acoustic guitar with nylon strings. TTT *45  

twine

Podobné je slovíčko twine/'twaɪn/, což je motouz, provázek, špagát. Je to nepočitatelné podstatné jméno.

The farmer tied the hay bales together with twine to make it easier to transport them to the barn. TTT *46
Susan bought some twine to tie up the branches of the tomato plants that were getting too heavy. TTT *47
The package was wrapped in brown paper and tied with a twine bow. TTT *48
The hiker brought some twine with her in case she needed to secure her tent in the wilderness. TTT *49
I think there's a ball of twine in the drawer. Can you bring it? TTT *50 

Pozn.: Základní rozdíl mezi slovy string a twine je ten, že string popisuje obecně jakýkoli tenký materiál, ale twine označuje vždy spletenou šňůrku či špagát, velmi často z přírodních materiálů.

Slůvko twine/'twaɪn/ se používá i jako sloveso s významy obtočit (se), omotat (se) apod. Souvisí tedy se základním významem podstatného jména, které popisuje spletené provázky.

The grapevine twined around the trellis, reaching for the sunlight. TTT *51
The snake twined around the tree branch. TTT *52 

Zmínit můžeme i odvozené sloveso intertwine/ˌɪntə'twa­ɪn/, které znamená proplétat se (doslova i přeneseně).

The branches of the trees intertwined in a beautiful, natural canopy overhead. TTT *53
Their lives became so intertwined that it was hard to imagine one without the other. TTT *54 

thread

Dále máme slovíčko thread/'θred/, což je nit či vlákno (k šití). Může být počitatelné i nepočitatelné.

I tied a knot at the end of the thread to prevent it from slipping out while I sewed. TTT *55
The thread frayed at the end, making it difficult to use. TTT *56
The tailor used a sturdy thread to sew the seams of the jacket. TTT *57
The sewing machine smoothly pulled the thread through the fabric, creating even stitches. TTT *58
I always keep a small spool of thread in my bag for quick repairs on the go. TTT *59 

Pozn.: Z internetového prostředí toto slovo možná znáte jako diskuzní vlákno.

Časté spojení je a needle and thread, což je jehla a nit.

I need to get some needle and thread to sew a button back onto my shirt. TTT *60
She reached for the needle and thread to mend the tear in her favorite dress. TTT *61 

Slovíčko thread/'θred/ se používá i přeneseně jako nit, nitka, spojitost, souvislost.

The detective followed the thread of evidence to uncover the truth. TTT *62 

Pozn.: Zmínit můžeme i další význam slova thread a to je závit (šroubu).

Slovo thread/'θred/ se ale také používá jako sloveso s významem provléct, provléknout, navléknout (nit, tkaničku apod.). Nejčastěji uslyšíte to thread a needle (navléct nit do jehly).

The seamstress threaded the needle and began stitching the fabric together. TTT *63 

yarn

Podobné je slovíčko yarn/'jɑ:n/, které znamená příze, bavlnka (ke tkaní, pletení, vyšívání). Může být počitatelné, ale častěji je nepočitatelné.

I bought a red yarn to make a bobble for my winter hat. TTT *64
The baby blanket was made from soft yarn in pastel colours. TTT *65
The kitten kept chasing after the yarn as I tried to wind it into a ball. TTT *66
Grandma knitted me a cosy scarf with some leftover yarn. TTT *67
The cat played with the ball of yarn. TTT *68 

lace

Dnešní výčet uzavřeme slovíčkem lace/'leɪs/, což je tkanička (u bot). Používá se i delší shoelace/'ʃu:leɪs.

Paul took the shoes off his feet without bothering to untie the laces. TTT *69
This is his first pair of shoes with laces. He is used to wearing shoes with Velcro straps. TTT *70
Your shoelaces are undone. Don't trip. TTT *71
I'll just loosen my shoelaces a bit. TTT *72
You can use a piece of string or an old shoelace. TTT *73  

Znát můžete také složeninu necklace/'nekləs/ (náhrdelník, řetízek), což je vlastně “tkanička kolem krku”. Ale pozor na výslovnost.

Pozn.: Jako tkanička je slovíčko lace počitatelné. Existuje i jako podstatné jméno nepočitatelné, pak je to krajka.

Překlad:
 1. Kolem pasu jí uvážeme lano a pokusíme se ji vytáhnout.
 2. Nikdy bych nešel na bungee seskok. Co kdyby se utrhlo lano, hm?
 3. Buď opatrný a nepouštěj se toho lana. Je to tady nebezpečné.
 4. Svázali mu ruce kouskem lana, které leželo v rohu.
 5. Rozvázal jsem uzel na provaze a už jsme byli na cestě.
 6. Pravděpodobně strávíš první měsíc nebo dva učením se toho, jak to chodí.
 7. Nepoučuj mě, prosím. Vím, co a jak, pokud jde o internetové stránky.
 8. A David tady tě naučí, jak funguje náš systém.
 9. Vzal kousek motouzu a přivázal tu ceduli na plot.
 10. Před výstupem na horu si horolezec uvázal šňůru kolem pasu.
 11. Lanko na žaluziích se přetrhlo a já ho musela vyměnit.
 12. Námořník zatáhl za šňůru a zvedl plachtu na lodi.
 13. Šňůrka na mikině byla příliš utažená, tak jsem ji povolil.
 14. Poškození míchy může vést k ochrnutí nebo ztrátě citlivosti určitých částí těla.
 15. Lékař po narození dítěte přestřihl pupeční šňůru.
 16. Můžeš tu reprobednu posunout blíže ke zdi? Přívodní kabel je příliš krátký.
 17. Kabel nabíječky telefonu se poškodil a potřebuji ho vyměnit.
 18. Prodlužovací kabel byl příliš krátký, takže jsem musel použít dva, abych dosáhl do zásuvky.
 19. Mám nový akumulátorový vysavač a snadno se dostanu do každé skuliny a koutu v domě.
 20. Bezdrátová vrtačka má stejné výhody jako běžná elektrická, ale nemusíte se otravovat s kabelem.
 21. Technik přišel opravit poškozený kabel, který způsoboval problémy s internetem v našem domě.
 22. Lodní kotva se zamotala do kabelu na dně oceánu.
 23. Zvukař před začátkem koncertu zkontroloval zapojení kabelů.
 24. Stavební četa použila ke zvednutí těžkého kabelu na místo jeřáb.
 25. Město investuje do podzemního kabelového systému, aby zvýšilo spolehlivost elektrické sítě.
 26. Bezpečnostní kamery na parkovišti jsou propojeny s hlavní kanceláří pomocí optické kabelové sítě.
 27. Most se zřítil, protože nosná lana byla stará a opotřebovaná.
 28. Náklad byl vyzdvižen na palubu lodi pomocí jeřábu a silného lana.
 29. Kabelová televize v posledních letech ztrácí na sledovanosti ve prospěch online streamovacích služeb.
 30. Výjezd lanovkou na vrchol hory byl úchvatný.
 31. Zavázala balíček provázkem.
 32. Nevěsta měla okolo krku šňůrku perel.
 33. Nemáš kousek provázku, který bych mohl použít?
 34. Nosí kříž na provázku kolem krku.
 35. Kočka si hrála s klubíčkem provázku.
 36. Budeme na toho papírového draka potřebovat více provázku.
 37. Budeš na toho draka potřebovat delší provázek.
 38. Většina kytar má šest strun.
 39. Potřebuji nové struny pro své ukulele.
 40. Půjčil jsem si žebřík, abych rozvěsil vánoční žárovičky podél okraje mé střechy.
 41. Na stromech byly zavěšeny lampiony.
 42. To dítě navlékalo bobule na nit.
 43. Navlékla korálky na koženou šňůrku.
 44. Koupil jsem si nové struny, ale nevím, jak se struny natahují na kytaru.
 45. Natáhl jsem na svoji akustickou kytaru nylonové struny.
 46. Farmář svázal balíky sena špagátem, aby je mohl snáze dopravit do stodoly.
 47. Susan koupila provázek, aby přivázala větve rajčat, které byly příliš těžké.
 48. Balíček byl zabalený do hnědého papíru a převázaný provázkovou mašlí.
 49. Turistka si s sebou vzala provázek pro případ, že by potřebovala v divočině zajistit stan.
 50. Myslím, že v té zásuvce je klubko provázku. Můžeš ho přinést?
 51. Vinná réva se vinula kolem mříže a sahala po slunečním světle.
 52. Had se obtočil kolem větve stromu.
 53. Větve stromů se proplétaly do krásného přírodního baldachýnu nad hlavou.
 54. Jejich životy byly natolik propletené, že bylo těžké představit si jednoho bez druhého.
 55. Na konci nitě jsem uvázala uzel, aby mi při šití nevyklouzla.
 56. Nit se na konci roztřepila, takže se špatně používala.
 57. Krejčí použil k sešití švů saka pevnou nit.
 58. Šicí stroj hladce protáhl nit látkou a vytvořil rovnoměrné stehy.
 59. V tašce mám vždy malou špulku nití pro rychlé opravy na cestách.
 60. Musím si vzít jehlu a nit a přišít si knoflík na košili.
 61. Sáhla pro jehlu a nit, aby si spravila trhlinu na svých oblíbených šatech.
 62. Detektiv sledoval nitky důkazů, aby odhalil pravdu.
 63. Švadlena navlékla jehlu a začala látku sešívat.
 64. Koupila jsem si červenou přízi, abych si upletla na zimní čepici bambuli.
 65. Dětská deka byla vyrobena z měkké příze v pastelových barvách.
 66. Kotě se stále honilo za přízí, když jsem se ji snažila smotat do klubíčka.
 67. Babička mi ze zbytků příze upletla příjemnou šálu.
 68. Kočka si hrála s klubkem příze.
 69. Paul si sundal boty z nohou, aniž by se obtěžoval rozvázat si tkaničky.
 70. Toto je jeho první pár bot s tkaničkami. Je zvyklý nosit boty s pásky se suchým zipem.
 71. Máš rozvázané tkaničky. Nezakopni.
 72. Jen si trochu povolím tkaničky.
 73. Můžeš použít kousek provázku nebo starou tkaničku.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

TEST: provazy, šňůry, lana ...

Znáte slovíčka pro různé provázky, nitě a lana v základních i přenesených významech?

ALL LEVELS

Slovniky.lingea.cz

Společnost Lingea nedávno vylepšila svůj online slovník, který je dostupný zdarma. Pokud hledáte kvalitní překladový slovník, je to jasná volba.
INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář