Help for English

Cvičení: TOUCHED, TOUCHING, TOUCHY

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.05.2023

Znáte význam těchto slov, která jsou odvozena od slovesa TOUCH? Procvičte si to.  1. She was ________ when he showed up unexpectedly and gave her a bouquet of flowers.

  2. Be careful what you say about his wife in front of him, he's a bit ________.

  3. The movie we watched last night was so ________, it made me cry.

  4. The photo album is full of ________ memories from our childhood.

  5. Megan was ________ by her parents' words of encouragement.

  6. It was a ________ moment when his baby daughter smiled for the first time.

  7. I don't think you should talk about it. It's a very ________ subject.

  8. Why are you so ________? I didn't say it was your fault.

  9. My best friend was ________by the support of his friends and family, it helped him through a difficult time.

  10. He's extremely ________ about his personal space, so don't get too close.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Touched, touching, touchy

Znáte význam těchto tří přídavných jmen odvozených od slovesa TOUCH?

ELEMENTARY

Pravopisné změny (cvičení)

Procvičte si správný pravopis slov s koncovkami -ing, -ed, -ly, -er, apod.

INTERMEDIATE

Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka

Přehled zajímavých hovorových přídavných jmen, která jsou vytvořena z podstatných jmen či sloves pomocí koncovky -Y

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář