Help for English

Touched, touching, touchy

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.10.2019

Znáte význam těchto tří přídavných jmen odvozených od slovesa TOUCH?Touched, touching, touchy

Slovíčka z nadpisu jsou přídavná jména odvozená od slovesa touch. Jejich význam a použití nemusí být pro mnohé na první pohled zřejmé.

touch

Pojďme se ale nejprve podívat na samotné slovo touch/'tʌtʃ/. Může jí o sloveso dotýkat se, sahat nebo podstatné jméno dotek.

She gently touched his arm and smiled at him. TTT
Don't touch me! TTT
Never touch my phone again! TTT
She carefully touched the fabric. It felt nice. TTT
I hate people touching my hair. TTT
She felt his touch and shivered. TTT 

Pokud se vás v češtině něco “dotkne”, je to třeba urážka, nebo něco negativního. V angličtině se vás to však “dotkne uvnitř”, proto se toto slovesa dá přeložit i jako dojmout.

The story touched the hearts of many people in the audience. TTT
Whenever I see a child cry, it touches me. TTT 

be touched

A právě význam dojmout použijeme dále. Příčestí minulé je touched/'tʌtʃt a přeložit lze jako dojatý (nikoli dotčený či uražený).

She was touched that he came and thanked her in person. TTT
My mother was really touched by the present. TTT
I'm sure they'll be touched by the gesture. TTT
My sister was really touched by her boyfriend's com­ment. TTT
I'm really touched that you all enjoyed my book. TTT 

be touching

Další tvar odvozený od významu touch = dojmout” je přídavné jméno touching/'tʌtʃɪŋ/ s významem dojemný, dojímavý.

It was a very touching story and some of us even cried. TTT
She didn't know if she should find her mother's concern touching or rather insulting. TTT
She then sang a song that was so touching that it moved some of the sailors to tears. TTT 

be touchy

Poslední odvozené slovo je touchy/'tʌtʃi/ a už nesouvisí s dojetím, ale spíše dotknutím se něčích citů nebo ega.

Lze přeložit jako vztahovačný, háklivý, nedůtklivý, urážlivý, citlivý apod.

Please don't tell them anything. They're both a bit touchy. TTT
He's very touchy about his wife's job. TTT
She gets very touchy when you talk about her weight. – Well, who wouldn't be? TTT
Oh, come on, Steve. It was a joke. Don't be so touchy. TTT
My new neighbour is quite touchy about his past. TTT
Don't be so touchy. I didn't say it was your fault. TTT
He's very touchy when it comes to his private life. TTT  

Druhý význam je choulostivý, ošemetný, ožehavý, citlivý apod.

I wouldn't talk about it if I were you. It's a very touchy subject. TTT
Money was a touchy issue, so he wanted to avoid it. TTT
Plastic straws have become a touchy issue these days. TTT
Gay marriage has always been a touchy subject. TTT
I was impressed by the way she handled the touchy situation. TTT  

Pozn.: V obou významech lze často nahradit slovem sensitive.

Je součástí hovorového spojení touchy-feely/ˌtʌtʃi'fi­:li/, které popisuje něco nebo někoho přehnaně emotivního (co vám hraje na city), nebo někoho, kdo je přehnaně kontaktní (často se lidí dotýká a vyjadřuje náklonnost).

He fired him in five seconds. He really isn't a touchy-feely kind of boss. TTT
The film had too much touchy-feely nonsense and not enough action. TTT
We aren't a touchy-feely family, and I wouldn't want us to be. TTT
Yes, Steve really was a nice guy, but I had to dump him. He was too touchy-feely with me in public. TTT 

Pozn.: Více o hovorových přídavných jménech končících na -y najdete v článku Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka

Přehled zajímavých hovorových přídavných jmen, která jsou vytvořena z podstatných jmen či sloves pomocí koncovky -Y

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 8 (Part 3)

page 88,89; Keeping in touch ( listening and speaking)
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko FUNNY a jeho významy

Slovíčko FUNNY není tak jednoduché, jak se zdá. Znamená totiž tři úplně jiné věci.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář