Help for English

 
work - dílo, výtvor
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - a piece of art, a book, a painting etc.

 
work - fungovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to function effectively

 
work - pracovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to do an activity or job, especially to earn money

 
work - práce
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - the job or activity you do, especially to earn money

 
works - továrna, průmyslový závod
BrE
/'wɜ:ks/
AmE
/'wɜ:rks/

noun - a factory

 
work out - vést k něčemu, vést k cíli, dobře fungovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to develop successfully, working in a way that leads to a successful outcome

work out
work out - posilovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to do physical exercise, esp. at a gym

 
work out - přijít na
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to come to a conclusion about; to find an answer

 
work out - vyřešit
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer

 
work out - vypracovat, propracovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to arrange or plan carefully

 
start work - začít pracovat, začít v práci
BrE
/ˌstɑ:t'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌstɑ:rt'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to begin working

 
hard work - těžká práce, tvrdá práce
BrE
/ˌhɑ:d'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌhɑ:rd'wɜ:rk/ Přehrát

noun - difficult work

 
leave work - odejít z práce
BrE
/ˌli:v'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌli:v'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to stop working and go home

 
not working - nefunkční, nefungující
BrE
/'nɒt wɜ:kɪŋ/
AmE
/'nɑ:t wɜ:rkɪŋ/ Přehrát

adjective - out of order; damaged or broken so that is cannot work properly

 
go to work - jít do práce, jet do práce
BrE
/'gəʊ tʊ 'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'goʊt̬ə'wɜ:k/ Přehrát

verb - to leave home and go to the place where you earn money