Help for English

 
leave work - odejít z práce
BrE
/ˌli:v'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌli:v'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to stop working and go home

 
start work - začít pracovat, začít v práci
BrE
/ˌstɑ:t'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌstɑ:rt'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to begin working

 
go to work - jít do práce, jet do práce
BrE
/'gəʊ tʊ 'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'goʊt̬ə'wɜ:k/ Přehrát

verb - to leave home and go to the place where you earn money

 
work - pracovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to do an activity or job, especially to earn money

 
work - práce
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - the job or activity you do, especially to earn money

 
work - fungovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to function effectively

 
work - dílo, výtvor
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

noun - a piece of art, a book, a painting etc.

 
work miracles - dělat divy, dělat zázraky, zázračně fungovat
BrE
/ˌwɜ:k'mɪrəklz/
AmE
/ˌwɜ:rk'mɪrəklz/ Přehrát

verb - to work impressively well

 
work experience - pracovní zkušenost, praxe
BrE
/'wɜ:k ɪkspɪəriəns/
AmE
/'wɜ:rk ɪkspɪriəns/ Přehrát

noun - the work that a person has done in their life so far

 
work up - rozčílit, rozčilovat, rozrušit
BrE
/ˌwɜ:k'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'ʌp/ Přehrát

verb - to make somebody upset, angry or excited, to make yourself upset, angry or excited

 
work on - pracovat na něčem
BrE
/'wɜ:kˌɒn/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk'ɑ:n/ Přehrát

verb - to be in the process of doing something, trying to achieve something

 
work out - vypracovat, propracovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to arrange or plan carefully

 
work out - vyřešit
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer

 
work out - přijít na
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to come to a conclusion about; to find an answer

work out
work out - posilovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to do physical exercise, esp. at a gym